BİR YILIN ARDINDAN
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

3-18 Nisan 2002'de gerçekleştirilen III. Kongremizde uluslararası alan görevleriyle ilgili olarak şu ikili görev tespiti yapılıyordu:

"Günümüzde komünist ve komünizme açık devrimci örgütlerin enternasyonal birliğini kararlılıkla geliştirmek acil bir görevdir. Enternasyonal birlik, bugün ancak proletarya ve halkların enternasyonal eylemini geliştirme politik zemininde, ideolojik ve örgütsel birliği inşa etmek perspektifiyle hareket edilerek başarılabilir. Kuşkusuz örgütsel hedef, Komünist Enternasyonal'in kurulmasıdır".

"Komünist parti, grup ve çevreler, proleter enternasyonalist birliğin yanı sıra, uluslararası bir antifaşist, antiemperyalist cephenin veya mücadele birliğinin kurulması için, bu nitelikteki bütün parti, örgüt ve hareketlerle; ayrıca emperyalizme ve faşizme karşı tavırlarında tutarlı ve istikrarlı olan yazarlarla, gazetecilerle, aydınlarla ve bilim insanlarıyla ilişkiler kurmakla yükümlüdür".

Uluslararası alan faaliyetiyle ilgili olarak MLKP'nin III. Kongresinin verdiği direktif buydu.

Eylül 1994'te kurulan MLKP, nispeten genç bir partidir. Enternasyonal alandaki faaliyeti de olması gereken düzeyde değildi. Diğer yandan kendi kıstaslarına göre kendini komünist, Marksist-Leninist veya Marksist ilan eden partiler, gruplar, kendi aralarında enternasyonallerini, antiemperyalist cephelerini kurmuşlardı.

Bunun ötesinde, bu türden örgütlenmelerin dışında kalan sayısız partiler de vardır. Uluslararası alanda, bir taraftan birbirlerine benzeyenlerin bir araya gelme süreci devam ederken, diğer taraftan da birbirlerini tanımayan, az tanıyan, kendi sorunlarıyla boğuşan, yakın geçmişi (Revizyonist Bloğun dağılması) siyasi ve teorik olarak aşamamış, bundan dolayı da bir geçiş sürecinde olan sayısız parti ve örgütler vardır.

Durumu zorlaştıran, karmaşıklaştıran başka nedenler de vardı:

Birincisi, III. Enternasyonal'in feshedilmesinden sonra uluslararası komünist ve işçi hareketinin örgütsel birliğinin sağlanması için pratikte adımların atılmaması.

İkincisi, 1956'da XX. Parti Kongresinde siyasi iktidarı gasp eden Sovyet modern reviz-yonistlerinin Marksizm-Leninizmi çarpıtmaları, uluslararası arenada yıkıcı, bölücü rol oynamaları.

Üçüncüsü, SB-Çin+Arnavutluk, sonra da SB-Çin-Arnavutluk arasındaki ideolojik ayrışımlarından uluslararası komünist hareketin örgütsel birliğini sağlamaya yönelik adımların atılmaması.

Dördüncüsü, 1989/'91 döneminde Revizyonist Bloğun ve sosyal emperyalist SB'nin dağılması. Bu dağılma ve emperyalist burjuvazinin bu dağılma vesilesiyle olağanüstü yoğunlaştırdığı antikomünist saldırılar (sosyalizm öldü, teoriler dünyası geride kaldı vs.) sayısız partide ve milyonlarca emekçide umutsuzluğun gelişmesine, siyasi, teorik ve örgütsel tasfiyeciliğe neden olmuştur.

Bültenimizi böylesi tarihsel ve siyasal koşullarda, bu koşulların bilincinde olarak yayımlamaya başladık. Eylül 2002 tarihli ilk sayımızda, III. Kongremizin yukarıya aktardığımız direktifi dışında, Bültenimizin amacını şöyle açıklıyorduk:

"Uluslararası komünist hareketin tek tek unsurları olan komünist partiler, gruplar, hareketler ve bireyler Türkiye/Kuzey Kürdistan gerçekliğini ya tanımıyorlar ya da yanlış tanıyorlar. Bültenimizin temel amacı, partimiz bakımından gecikmiş olan bu görevi; ülkemizdeki sınıf mücadelesini uluslararası komünist harekete tanıtmak olacaktır. Partimizin ulaştığı düşünsel düzeyi ve enerjisi ile dünya işçi sınıfı ve emekçilerinin ve ezilen halkların ülkemizdeki örgütsel ifadesi olduğunu bilmek, uluslararası komünist hareketin, komünist partilerin en doğal hakkıdır".

Bültenimiz, teorinin sorunlarını doğrudan ele almayan, uluslararası komünist hareketi, ülkemizdeki sınıf mücadelesi ve uluslararası gelişmeler hakkında bilgilendirmeyi ve bu mücadeledeki yerimizle partimizi tanıtmayı amaç edinen bir bilgilendirme organıdır. Bu amaç için şimdiye kadar yayınladığımız 12 sayıda ve 3 özel sayıda ülkemizdeki sınıf mücadelesinin ve uluslararası gelişmelerin önemli sorunları ele alınmıştır.

Uluslararası komünist hareketin her bir unsuruna ulaşmayı amaç edindiğimiz için, bültenimizi, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere beş lisanda aksatmaksızın yayınlıyoruz. Önümüzdeki süreçte Arapça yayını da hedefliyoruz.

Bir senelik bilgilendirme faaliyetimiz, artık tanıtma aşamasının sonuna gelmiştir. Artık bundan sonra tanıtma, bilgilendirme faaliyetimizin yanı sıra, uluslararası komünist hareketin, sınıf mücadelesinin acil, ertelenemez sorunlarını tartışmak için ulaşabildiğimiz bütün örgütlerle bizzat tanışma, görüşme faaliyetimizi yoğunlaştırma sürecine girdik. Şüphesiz bugüne kadar çok sayıda partiyle görüştük, fikir alış verişinde bulunduk. Ama devam eden bu ilişkilerimizle yetinemeyiz. Bültenimiz ve önümüzdeki haftalarda yeniden yayımlayacağımız uluslararası çalışmamızın teorik yayın organı Kızıl Şafak, bizim bu faaliyetimizin ayrılmaz parçası olacaktır.

2. yılın değerlendirmesi kat edeceğimiz yolun değerlendirmesi olacaktır.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

BİR YILIN ARDINDAN
fc Share on Twitter
 

3-18 Nisan 2002'de gerçekleştirilen III. Kongremizde uluslararası alan görevleriyle ilgili olarak şu ikili görev tespiti yapılıyordu:

"Günümüzde komünist ve komünizme açık devrimci örgütlerin enternasyonal birliğini kararlılıkla geliştirmek acil bir görevdir. Enternasyonal birlik, bugün ancak proletarya ve halkların enternasyonal eylemini geliştirme politik zemininde, ideolojik ve örgütsel birliği inşa etmek perspektifiyle hareket edilerek başarılabilir. Kuşkusuz örgütsel hedef, Komünist Enternasyonal'in kurulmasıdır".

"Komünist parti, grup ve çevreler, proleter enternasyonalist birliğin yanı sıra, uluslararası bir antifaşist, antiemperyalist cephenin veya mücadele birliğinin kurulması için, bu nitelikteki bütün parti, örgüt ve hareketlerle; ayrıca emperyalizme ve faşizme karşı tavırlarında tutarlı ve istikrarlı olan yazarlarla, gazetecilerle, aydınlarla ve bilim insanlarıyla ilişkiler kurmakla yükümlüdür".

Uluslararası alan faaliyetiyle ilgili olarak MLKP'nin III. Kongresinin verdiği direktif buydu.

Eylül 1994'te kurulan MLKP, nispeten genç bir partidir. Enternasyonal alandaki faaliyeti de olması gereken düzeyde değildi. Diğer yandan kendi kıstaslarına göre kendini komünist, Marksist-Leninist veya Marksist ilan eden partiler, gruplar, kendi aralarında enternasyonallerini, antiemperyalist cephelerini kurmuşlardı.

Bunun ötesinde, bu türden örgütlenmelerin dışında kalan sayısız partiler de vardır. Uluslararası alanda, bir taraftan birbirlerine benzeyenlerin bir araya gelme süreci devam ederken, diğer taraftan da birbirlerini tanımayan, az tanıyan, kendi sorunlarıyla boğuşan, yakın geçmişi (Revizyonist Bloğun dağılması) siyasi ve teorik olarak aşamamış, bundan dolayı da bir geçiş sürecinde olan sayısız parti ve örgütler vardır.

Durumu zorlaştıran, karmaşıklaştıran başka nedenler de vardı:

Birincisi, III. Enternasyonal'in feshedilmesinden sonra uluslararası komünist ve işçi hareketinin örgütsel birliğinin sağlanması için pratikte adımların atılmaması.

İkincisi, 1956'da XX. Parti Kongresinde siyasi iktidarı gasp eden Sovyet modern reviz-yonistlerinin Marksizm-Leninizmi çarpıtmaları, uluslararası arenada yıkıcı, bölücü rol oynamaları.

Üçüncüsü, SB-Çin+Arnavutluk, sonra da SB-Çin-Arnavutluk arasındaki ideolojik ayrışımlarından uluslararası komünist hareketin örgütsel birliğini sağlamaya yönelik adımların atılmaması.

Dördüncüsü, 1989/'91 döneminde Revizyonist Bloğun ve sosyal emperyalist SB'nin dağılması. Bu dağılma ve emperyalist burjuvazinin bu dağılma vesilesiyle olağanüstü yoğunlaştırdığı antikomünist saldırılar (sosyalizm öldü, teoriler dünyası geride kaldı vs.) sayısız partide ve milyonlarca emekçide umutsuzluğun gelişmesine, siyasi, teorik ve örgütsel tasfiyeciliğe neden olmuştur.

Bültenimizi böylesi tarihsel ve siyasal koşullarda, bu koşulların bilincinde olarak yayımlamaya başladık. Eylül 2002 tarihli ilk sayımızda, III. Kongremizin yukarıya aktardığımız direktifi dışında, Bültenimizin amacını şöyle açıklıyorduk:

"Uluslararası komünist hareketin tek tek unsurları olan komünist partiler, gruplar, hareketler ve bireyler Türkiye/Kuzey Kürdistan gerçekliğini ya tanımıyorlar ya da yanlış tanıyorlar. Bültenimizin temel amacı, partimiz bakımından gecikmiş olan bu görevi; ülkemizdeki sınıf mücadelesini uluslararası komünist harekete tanıtmak olacaktır. Partimizin ulaştığı düşünsel düzeyi ve enerjisi ile dünya işçi sınıfı ve emekçilerinin ve ezilen halkların ülkemizdeki örgütsel ifadesi olduğunu bilmek, uluslararası komünist hareketin, komünist partilerin en doğal hakkıdır".

Bültenimiz, teorinin sorunlarını doğrudan ele almayan, uluslararası komünist hareketi, ülkemizdeki sınıf mücadelesi ve uluslararası gelişmeler hakkında bilgilendirmeyi ve bu mücadeledeki yerimizle partimizi tanıtmayı amaç edinen bir bilgilendirme organıdır. Bu amaç için şimdiye kadar yayınladığımız 12 sayıda ve 3 özel sayıda ülkemizdeki sınıf mücadelesinin ve uluslararası gelişmelerin önemli sorunları ele alınmıştır.

Uluslararası komünist hareketin her bir unsuruna ulaşmayı amaç edindiğimiz için, bültenimizi, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere beş lisanda aksatmaksızın yayınlıyoruz. Önümüzdeki süreçte Arapça yayını da hedefliyoruz.

Bir senelik bilgilendirme faaliyetimiz, artık tanıtma aşamasının sonuna gelmiştir. Artık bundan sonra tanıtma, bilgilendirme faaliyetimizin yanı sıra, uluslararası komünist hareketin, sınıf mücadelesinin acil, ertelenemez sorunlarını tartışmak için ulaşabildiğimiz bütün örgütlerle bizzat tanışma, görüşme faaliyetimizi yoğunlaştırma sürecine girdik. Şüphesiz bugüne kadar çok sayıda partiyle görüştük, fikir alış verişinde bulunduk. Ama devam eden bu ilişkilerimizle yetinemeyiz. Bültenimiz ve önümüzdeki haftalarda yeniden yayımlayacağımız uluslararası çalışmamızın teorik yayın organı Kızıl Şafak, bizim bu faaliyetimizin ayrılmaz parçası olacaktır.

2. yılın değerlendirmesi kat edeceğimiz yolun değerlendirmesi olacaktır.