Filistin Halkıyla Dayanışma İnisiyatifi kuruldu
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Filistin'de emperyalist ve Siyonist saldırganlık karşısında Filistin halkının yaşadığı işsizlik, açlık, yoksulluk ve katliamlara karşı halklar arasındaki dayanışmayı örgütlemeyi ve Filistin halkının direnişini güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye ve Kuzey Küdistan'da Filistin Halkıyla Dayanışma İnisiyatifi, 21 Mayıs 2005'de İstanbul'da kuruluşunu ilan etti. Filistin Halkıyla Dayanışma İnisiyatifi'nin ilk kurucuları arasında çok sayıda yazar, aydın, sanatçı, insan hakları savunucusu, gazeteci, doktor, avukat, işçi, sendikacı gibi bireylerin yanı sıra Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV), Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şubesi (ÇGD), Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi (ÇHD), Tohum Kültür Merkezi, Sanat ve Hayat Dergisi, Eğitim-Sen İstanbul 8 No'lu Şube, Deri-İş Sendikası Tuzla Şubesi, Limter-İş Sendikası, Tekstil-Sen Sendikası da bulunuyor.

"Filistin'e kardeşlik elini uzat" çağrısında bulunan İnisiyatif, Filistin sorununa duyarlı coğrafyamızdaki bütün demokratik, ilerici grup, kurum ve bireylere katılım çağrısı yaparak, kısa sürede dernekleşeceğini de ilan etti. İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamada kuruluş amacına ilişkin şu görüşler ifade edildi: "Filistin, yalnızca Filistin değildir. ... Bir çağrıdır Filistin; insanlığa, insan olana. ... Bizleri bir araya getiren, Filistin'de direnen umudun gücünden başka bir şey değil. Bizler, Filistin'in, haklılığını ve meşruluğunu emekçi insanlığa kabul ettirmiş ulusal davasına omuz vermeyi, enternasyonalist bir görev ve onur kabul ediyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki, bütün dünya halkları gibi ülkemizin halklarının yüreğinde de Filistin için sımsıcak duygular var. Biliyoruz ve inanıyoruz ki halklarımız, siyonist işgalcilerin ve emperyalist haydutların Filistin'de ve bütün Ortadoğu'da ortaya koydukları barbarlıklara lanet okumaktadır. ... Ortadoğu halklarının emperyalistlere, siyonistlere ve işbirlikçilere karşı kardeşliğin ve birliğin saflarında yer almak istediğini ortaya koydu. Bizim girişimimizin amacı, bu kardeşlik, dostluk ve dayanışma isteğini daha da geliştirmek, bu siyasal duyarlılığı yaygınlaştırmak, özgün araçlar üzerinden de somutlamaktır. Bütün dünyanın gözü önünde yaşanan siyonist vahşet, Filistin'i yakıp yıkmaktadır. Filistin toprakları harabedir. Filistinliler tutsak, gazi ve hastadır. Filistinliler işsiz, aç ve yoksuldur. Siyonizm, Filistin intifadalarını yalnızca katliamlarla değil, toplama kamplarına çevirdiği Filistin topraklarını sefaletle, eğitimsizlikle, salgın hastalıklarla kuşatmakta ve ekonomik ambargoyla da teslim almak istemektedir. Bizler, Filistin halkının ve direnişinin bu türden ihtiyaçlarını bir nebze bile olsa karşılamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz halklarının, Filistin halkının bu kapsamdaki maddi ihtiyaçlarının karşılanması için de olanaklarını devreye sokacağından kuşku duymuyoruz. Halklarımızın böyle bir yardım ve dayanışma seferberliğine gönülden katılacağına inanıyoruz. Tarih kanıtlamıştır ki, halkların gerçek dostları yine halklardır. Bizler, halklarımız arasında da bunu yaşatmak ve tekrar göstermek istiyoruz."

Filistin'deki tıbbi zorluklara da dikkatlerin çekildiği toplantıda, işkenceye onay veren İsrail Tabipler Birliği'de eleştirildi. İsrail'in emperyalizmin bölge jandarması olduğu ve Filistinlilere dönük baskının sadece Filistin topraklarında sürmediği, Filistinli mültecilerin bulunduğu her yerde baskı ve şiddetin sürdüğüne işaret edildi.

Filistin Halkıyla Dayanışma İnisiyatifi'nin kuruluşu, aralarında Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Yazarlar Birliği, Filistinli Gazeteciler ve Yazarlar Birliği, Sürgündeki Filistinlilerin Dönüş Hakkı Derneği, Addamir (vicdan) Demokratik Kitle Örgütü-Filistin, Sağlık İş Komiteleri Birliği, Tarım-İş Komiteleri Birliği, Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'nin de bulunduğu çok sayıda Filistinli örgütün yanı sıra, Batı Sahra Demokratik Oluşum, Bahreyn İnsan Hakları Örgütü'de selamladı.

Filistin halkına çeşitli yardım kampanyaları örgütlemeyi hedefleyen İnisiyatif, www.filistindayanisma.org adında bir de site oluşturmuş durumda. Bu site ile Filistin halkının acılarının coğrafyamıza taşınmaya çalışıldığı ve Filistin'e ilişkin makale, röportaj, fotoğraf ve karikatür gibi değişik materyallerin siteye konacağı açıklandı.

MLKP, halklar arasında dayanışmayı ve örgütlenmeyi geliştirmeye hizmet edecek olan böylesi bir adımı selamlamakta ve bu çabanın güçlendirilmesi çağrısını yapmaktadır.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Filistin Halkıyla Dayanışma İnisiyatifi kuruldu
fc Share on Twitter
 

Filistin'de emperyalist ve Siyonist saldırganlık karşısında Filistin halkının yaşadığı işsizlik, açlık, yoksulluk ve katliamlara karşı halklar arasındaki dayanışmayı örgütlemeyi ve Filistin halkının direnişini güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye ve Kuzey Küdistan'da Filistin Halkıyla Dayanışma İnisiyatifi, 21 Mayıs 2005'de İstanbul'da kuruluşunu ilan etti. Filistin Halkıyla Dayanışma İnisiyatifi'nin ilk kurucuları arasında çok sayıda yazar, aydın, sanatçı, insan hakları savunucusu, gazeteci, doktor, avukat, işçi, sendikacı gibi bireylerin yanı sıra Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV), Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şubesi (ÇGD), Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi (ÇHD), Tohum Kültür Merkezi, Sanat ve Hayat Dergisi, Eğitim-Sen İstanbul 8 No'lu Şube, Deri-İş Sendikası Tuzla Şubesi, Limter-İş Sendikası, Tekstil-Sen Sendikası da bulunuyor.

"Filistin'e kardeşlik elini uzat" çağrısında bulunan İnisiyatif, Filistin sorununa duyarlı coğrafyamızdaki bütün demokratik, ilerici grup, kurum ve bireylere katılım çağrısı yaparak, kısa sürede dernekleşeceğini de ilan etti. İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamada kuruluş amacına ilişkin şu görüşler ifade edildi: "Filistin, yalnızca Filistin değildir. ... Bir çağrıdır Filistin; insanlığa, insan olana. ... Bizleri bir araya getiren, Filistin'de direnen umudun gücünden başka bir şey değil. Bizler, Filistin'in, haklılığını ve meşruluğunu emekçi insanlığa kabul ettirmiş ulusal davasına omuz vermeyi, enternasyonalist bir görev ve onur kabul ediyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki, bütün dünya halkları gibi ülkemizin halklarının yüreğinde de Filistin için sımsıcak duygular var. Biliyoruz ve inanıyoruz ki halklarımız, siyonist işgalcilerin ve emperyalist haydutların Filistin'de ve bütün Ortadoğu'da ortaya koydukları barbarlıklara lanet okumaktadır. ... Ortadoğu halklarının emperyalistlere, siyonistlere ve işbirlikçilere karşı kardeşliğin ve birliğin saflarında yer almak istediğini ortaya koydu. Bizim girişimimizin amacı, bu kardeşlik, dostluk ve dayanışma isteğini daha da geliştirmek, bu siyasal duyarlılığı yaygınlaştırmak, özgün araçlar üzerinden de somutlamaktır. Bütün dünyanın gözü önünde yaşanan siyonist vahşet, Filistin'i yakıp yıkmaktadır. Filistin toprakları harabedir. Filistinliler tutsak, gazi ve hastadır. Filistinliler işsiz, aç ve yoksuldur. Siyonizm, Filistin intifadalarını yalnızca katliamlarla değil, toplama kamplarına çevirdiği Filistin topraklarını sefaletle, eğitimsizlikle, salgın hastalıklarla kuşatmakta ve ekonomik ambargoyla da teslim almak istemektedir. Bizler, Filistin halkının ve direnişinin bu türden ihtiyaçlarını bir nebze bile olsa karşılamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz halklarının, Filistin halkının bu kapsamdaki maddi ihtiyaçlarının karşılanması için de olanaklarını devreye sokacağından kuşku duymuyoruz. Halklarımızın böyle bir yardım ve dayanışma seferberliğine gönülden katılacağına inanıyoruz. Tarih kanıtlamıştır ki, halkların gerçek dostları yine halklardır. Bizler, halklarımız arasında da bunu yaşatmak ve tekrar göstermek istiyoruz."

Filistin'deki tıbbi zorluklara da dikkatlerin çekildiği toplantıda, işkenceye onay veren İsrail Tabipler Birliği'de eleştirildi. İsrail'in emperyalizmin bölge jandarması olduğu ve Filistinlilere dönük baskının sadece Filistin topraklarında sürmediği, Filistinli mültecilerin bulunduğu her yerde baskı ve şiddetin sürdüğüne işaret edildi.

Filistin Halkıyla Dayanışma İnisiyatifi'nin kuruluşu, aralarında Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Yazarlar Birliği, Filistinli Gazeteciler ve Yazarlar Birliği, Sürgündeki Filistinlilerin Dönüş Hakkı Derneği, Addamir (vicdan) Demokratik Kitle Örgütü-Filistin, Sağlık İş Komiteleri Birliği, Tarım-İş Komiteleri Birliği, Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'nin de bulunduğu çok sayıda Filistinli örgütün yanı sıra, Batı Sahra Demokratik Oluşum, Bahreyn İnsan Hakları Örgütü'de selamladı.

Filistin halkına çeşitli yardım kampanyaları örgütlemeyi hedefleyen İnisiyatif, www.filistindayanisma.org adında bir de site oluşturmuş durumda. Bu site ile Filistin halkının acılarının coğrafyamıza taşınmaya çalışıldığı ve Filistin'e ilişkin makale, röportaj, fotoğraf ve karikatür gibi değişik materyallerin siteye konacağı açıklandı.

MLKP, halklar arasında dayanışmayı ve örgütlenmeyi geliştirmeye hizmet edecek olan böylesi bir adımı selamlamakta ve bu çabanın güçlendirilmesi çağrısını yapmaktadır.