Balkanlarda Antiemparyalist Mücadelede İlk Adım
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

"Balkanlar Komünist ve İşçi Partileri ve Örgütleri Konferansı", 22-24 Nisan tarihlerinde Yunanistan'ın Selanik kentinde yapıldı. Konferansa Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Romanya'dan aralarında partimizin de olduğu 11 parti ve örgütten delegeler katıldı.

Devrim ve sosyalizm kavgasında şehit düşenler adına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan toplantıda ilk konuşmayı konferansın düzenleyicisi Yunanistan Komünist Örgütü'nün (KOE) Merkez Komitesi temsilcisi yaptı. Konuşmasında, Balkanlar'da antiemperyalist mücadelenin koşulları üzerinde duran KOE temsilcisi, Balkanlar'da ulusal ve etnik çatışmaların emperyalistler ve yerel işbirlikçileri tarafından kışkırtıldığını anımsatarak, antiemperyalist mücadelede bölgesel bir konferansın öneminin altını çizdi.

İkinci gündem maddesinde, her ülke temsilcisi kendi ülkesindeki devrim ve karşıdevrim arasındaki çatışma, işçi ve emekçilerin durumu ve antiemperyalist mücadelenin somut örnekleri üzerinde durdular. Konuşmalarda ortaya çıkan gerçek, Balkanlar'da neoliberal saldırılar sonucunda ekonomik ve sosyal bir yıkıntının yaşandığı, bütün ülkelerde çok yoğun bir işsizlik ve yoksullaşmanın var olduğu ve emperyalistlerin müdahalesiyle bölgede ulusal, etnik ve dinsel çatışmaların halklar arasında milliyetçi ve şovenist akımları geliştirdiğiydi.

Konferansa partimiz MLKP adına katılan temsilci ise, konuşmasında şunları ifade etti: "Antiemperyalist mücadele somut hedeflere bağlanmalıdır. Bu mücadelenin emperyalist saldırganlık ve işgalin yanı sıra; emperyalistlerin NATO, IMF, AB gibi uluslararası ve bölgesel örgütlenmelerini de hedeflemesi gerekir. Antiemperyalist mücadelenin protestoculuktan çıkartılarak, Yunan halkının Clinton'u kovması, Türkiye'de 1 Mart tezkeresinin geri çektirilmesi ve yine Haziran 2004'te İstanbul'un NATO'ya dar edilmesi örneklerinde olduğu gibi sonuç alıcı bir zemine çekilmesi gerekir. Antiemperyalist mücadele, neoliberal saldırılara karşı mücadeleyi de kapsamalıdır. Balkanlar Konferansı'nın bölgedeki siyasal mücadele ile bağının kurulması önemlidir."

Esas tartışmaların konferans perspektifi, çalışma ilkeleri, sonuç bildirgesi ve Balkanlar'daki politik durum üzerinde yaşandığı konferansta farklı öneriler de gündeme geldi. Balkan Konferansı'nın her yıl toplanmasına karar verilirken, iki ayrı metin de partilerin imzalarına sunuldu. Konferans merkezi Selanik olarak benimsenirken her 3 ayda bir toplanacak 3 asil, 2 yedek delegeden oluşan bir Koordinasyon Grubu da seçildi.

Konferansta, Nisan 2006'da Atina'da gerçekleştirilecek olan 4. Avrupa Sosyal Forumu'na ilişkin Balkan ülkelerindeki devrimci ve komünist partilerin reformist cepheye karşı ortak tutum geliştirmek, antiemperyalist güçlerin etkisini arttırmak için ortak ve güçlü katılması gerektiğine ilişkin konuşmalar da yapıldı.

Balkanlar'da mücadele yürüten ilerici, antiemperyalist, devrimci ve komünist birçok parti ve örgütü bir araya getiren, karşılıklı ilişkilerin gelişmesi ve deney aktarımı bakımından önemli bir rol oynayan konferans, en başta emperyalist saldırganlar ve yerli işbirlikçilerin halklarımızı sürükledikleri ulusal, etnik ve dinsel çatışmalara karşı Balkanlar'daki ilerici, antiemperyalist, devrimci ve komünist partilerin antiemperyalist mücadelede şekillenmekte olan ortak iradesini gösterdi.

Bu konferansla, uzun süredir partimizin işaret ettiği Balkanlar, Kafkaslar/Hazar Havzası ve Ortadoğu'da bölgesel antiemperyalist mücadelenin koordinasyonun ilk pratik adımı da Balkanlar'da atılmış oldu. Bölgede ilerici, devrimci, komünist ve işçi partileri arasında gerçek ilişkiler üzerinde birbirini tanımaya; komünist ve komüniz-me açık partilerin gelişmesi ve güçlenmesine hizmet edeceğine inandığımız Konferans, aynı zamanda, yerel, bölgesel ve uluslararası antiemperyalist mücadelenin gelişmesi ve ilerletilmesine de katkı verecektir.

Konferansa Katılan Örgüt ve Partiler

Marksist Leninist Kommunist Parti - (MLKP)

Yunanistan Komünist Örgütü (KOE)

Maoist Komünist Parti (MKP)

23 Eylül Direniş Hareketi (Bulgaristan)

Bulgaristan İşçi Partisi-Komünist

İşçilerin Komünist Partisi (Bosna-Hersek)

Arnavutluk Emek Partisi

Emek Partisi (Sırbistan)

Birleşik Komunist Parti-Yugoslavya

Romanya Komünist Partisi (Nepereceristi)

Makedonya Komünist Partisi- Yeniden İnşa

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Balkanlarda Antiemparyalist Mücadelede İlk Adım
fc Share on Twitter
 

"Balkanlar Komünist ve İşçi Partileri ve Örgütleri Konferansı", 22-24 Nisan tarihlerinde Yunanistan'ın Selanik kentinde yapıldı. Konferansa Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Romanya'dan aralarında partimizin de olduğu 11 parti ve örgütten delegeler katıldı.

Devrim ve sosyalizm kavgasında şehit düşenler adına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan toplantıda ilk konuşmayı konferansın düzenleyicisi Yunanistan Komünist Örgütü'nün (KOE) Merkez Komitesi temsilcisi yaptı. Konuşmasında, Balkanlar'da antiemperyalist mücadelenin koşulları üzerinde duran KOE temsilcisi, Balkanlar'da ulusal ve etnik çatışmaların emperyalistler ve yerel işbirlikçileri tarafından kışkırtıldığını anımsatarak, antiemperyalist mücadelede bölgesel bir konferansın öneminin altını çizdi.

İkinci gündem maddesinde, her ülke temsilcisi kendi ülkesindeki devrim ve karşıdevrim arasındaki çatışma, işçi ve emekçilerin durumu ve antiemperyalist mücadelenin somut örnekleri üzerinde durdular. Konuşmalarda ortaya çıkan gerçek, Balkanlar'da neoliberal saldırılar sonucunda ekonomik ve sosyal bir yıkıntının yaşandığı, bütün ülkelerde çok yoğun bir işsizlik ve yoksullaşmanın var olduğu ve emperyalistlerin müdahalesiyle bölgede ulusal, etnik ve dinsel çatışmaların halklar arasında milliyetçi ve şovenist akımları geliştirdiğiydi.

Konferansa partimiz MLKP adına katılan temsilci ise, konuşmasında şunları ifade etti: "Antiemperyalist mücadele somut hedeflere bağlanmalıdır. Bu mücadelenin emperyalist saldırganlık ve işgalin yanı sıra; emperyalistlerin NATO, IMF, AB gibi uluslararası ve bölgesel örgütlenmelerini de hedeflemesi gerekir. Antiemperyalist mücadelenin protestoculuktan çıkartılarak, Yunan halkının Clinton'u kovması, Türkiye'de 1 Mart tezkeresinin geri çektirilmesi ve yine Haziran 2004'te İstanbul'un NATO'ya dar edilmesi örneklerinde olduğu gibi sonuç alıcı bir zemine çekilmesi gerekir. Antiemperyalist mücadele, neoliberal saldırılara karşı mücadeleyi de kapsamalıdır. Balkanlar Konferansı'nın bölgedeki siyasal mücadele ile bağının kurulması önemlidir."

Esas tartışmaların konferans perspektifi, çalışma ilkeleri, sonuç bildirgesi ve Balkanlar'daki politik durum üzerinde yaşandığı konferansta farklı öneriler de gündeme geldi. Balkan Konferansı'nın her yıl toplanmasına karar verilirken, iki ayrı metin de partilerin imzalarına sunuldu. Konferans merkezi Selanik olarak benimsenirken her 3 ayda bir toplanacak 3 asil, 2 yedek delegeden oluşan bir Koordinasyon Grubu da seçildi.

Konferansta, Nisan 2006'da Atina'da gerçekleştirilecek olan 4. Avrupa Sosyal Forumu'na ilişkin Balkan ülkelerindeki devrimci ve komünist partilerin reformist cepheye karşı ortak tutum geliştirmek, antiemperyalist güçlerin etkisini arttırmak için ortak ve güçlü katılması gerektiğine ilişkin konuşmalar da yapıldı.

Balkanlar'da mücadele yürüten ilerici, antiemperyalist, devrimci ve komünist birçok parti ve örgütü bir araya getiren, karşılıklı ilişkilerin gelişmesi ve deney aktarımı bakımından önemli bir rol oynayan konferans, en başta emperyalist saldırganlar ve yerli işbirlikçilerin halklarımızı sürükledikleri ulusal, etnik ve dinsel çatışmalara karşı Balkanlar'daki ilerici, antiemperyalist, devrimci ve komünist partilerin antiemperyalist mücadelede şekillenmekte olan ortak iradesini gösterdi.

Bu konferansla, uzun süredir partimizin işaret ettiği Balkanlar, Kafkaslar/Hazar Havzası ve Ortadoğu'da bölgesel antiemperyalist mücadelenin koordinasyonun ilk pratik adımı da Balkanlar'da atılmış oldu. Bölgede ilerici, devrimci, komünist ve işçi partileri arasında gerçek ilişkiler üzerinde birbirini tanımaya; komünist ve komüniz-me açık partilerin gelişmesi ve güçlenmesine hizmet edeceğine inandığımız Konferans, aynı zamanda, yerel, bölgesel ve uluslararası antiemperyalist mücadelenin gelişmesi ve ilerletilmesine de katkı verecektir.

Konferansa Katılan Örgüt ve Partiler

Marksist Leninist Kommunist Parti - (MLKP)

Yunanistan Komünist Örgütü (KOE)

Maoist Komünist Parti (MKP)

23 Eylül Direniş Hareketi (Bulgaristan)

Bulgaristan İşçi Partisi-Komünist

İşçilerin Komünist Partisi (Bosna-Hersek)

Arnavutluk Emek Partisi

Emek Partisi (Sırbistan)

Birleşik Komunist Parti-Yugoslavya

Romanya Komünist Partisi (Nepereceristi)

Makedonya Komünist Partisi- Yeniden İnşa