AVRUPA SOSYAL FORUMU ÜZERİNE
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

3. Avrupa Sosyal Forumu (ASF) İngitere'nin başkenti Londra'da 14-17 Ekim 2004 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Avrupa'nın değişik uluslarından ve dünyanın başkaca ülkelerinden de katılımın olduğu ASF'de bir araya gelen 20 bini aşkın insan 4 gün boyunca 400'ü aşkın seminer, panel ve çalışma grubunda ''başka bir dünya" arayışı üzerine tartıştı. ASF'deki tartışmalarda öne çıkan konular, Irak ve Filistin'in işgali ve buna karşı süren direniş oldu. Avrupa'daki neoliberal saldırılar ve buna karşı mücadele ise, esas olarak sosyal forumu düzenleyenler tarafından büyük panellerin konusu yapılmadı, ancak çeşitli seminer ve çalışma gruplarında tartışıldı.

3. Avrupa Sosyal Forumu, farklı ideolojik ve siyasi duruşların ve anlayışların tartışıldığı ve bunun mücadelesinin verildiği bir alan oldu. Forum organizasyonunu ellerinde bulunduran ve esas olarak pasifist ve reformist burjuva anlayış ve politikalara sahip örgütlerin tüm çabalarına rağmen, katılımcılar bir çok noktada kendi iradelerini ortaya koydular. Bu mücadele kendisini iki temel alanda ortaya çıkardı.

Bunlardan biri, içlerinde partimizin de olduğu, emperyalist savaş ve işgali doğrudan yargılayan ve açıkça Irak ve Filistin direnişinin yanında yer alanlarla, savaşa ve işgale karşı olduklarını söylemelerinin yanısıra, emperyalist işgali onaylayan ve işgalcilerle işbirliği yapanları gizlice getirip orada konuşturmaya çalışan ve içlerinde forum örgütleyicilerinin de bulunduğu çeşitli reformist kesimler arasında yaşanan tartışmalardı. İşgali meşrulaştırmayı hedefleyen bu şoven ve sosyal şoven anlayışlar, işgalciler ve işbirlikçileri konuşturulmayarak, protesto edildi. İşgali onaylayan işbirlikçi Irak Sendikalar Federasyonu temsilcisi Masadani, partimiz ve devrimci örgütlerin önderlik ettiği protestolar sonucu konuşturulmadan geri gönderildi. Emperyalist savaş ortağı olan İngiliz İşçi Partisi'nden Londra Belediye Başkanı Ken Levingstone'de protesto edilerek konuşturulmayanlardan biri oldu.

Ayrılıkların netçe ortaya çıktığı diğer konu ise, "nasıl bir Avrupa istiyoruz" ve ''neoliberal saldırılara karşı mücadele" vb konularda yaşanan tartışmalardı. Bu konuda da emperyalist kapitalist Avrupa'da ''sosyal devlet" anlayışının törpülendiğini ve neoliberal saldırıların çok yoğun olduğunu, bu saldırıların dozajının azaltılması ve ''sosyal ve demokratik bir Avrupa'nın korunmasını savunan anlayış ile emperyalist kapitalist Avrupa'nın tek alternatifinin sosyalist bir Avrupa olduğunu ve neoliberal saldırılara karşı mücadelenin kapitalizmi yıkmayı hedeflemesi gerektiğini savunan anlayış. Partimiz, gerek dağıttığı onbinlerce materyalle olsun, gerekse de seminer ve panellerde söz alıp konuşarak olsun, ''Kapitalizmin Alternatifi Sosyalizmdir" şiarıyla arayış içerisinde ASF'ye gelen onbinlerce insana sosyalizm alternatifini sundu.

ASF'de göze çarpan bir başka olgu da, organizatörlerin kitleyi hiçe sayan, eleştirel yaklaşanları dışlamaya çalışan antidemokratik tutumları oldu. Örneğin 4. ASF'nin 2006'da Atina'da yapılacağı kararını delegeler arasında, Yunanistan delegeleri de dahil, bir konsensus sağlanmadan aldılar ve sosyal forumun kararıymış gibi sundular. Yine yayınlanan sonuç bildirgesi kapalı kapılar ardında oluşturuldu ve son gün getirilen genel plenumda ise, önceden belirledikleri isimler konuşturularak, kitleden katılımcılara söz hakkı verilmedi. Bildirgenin bu haliyle onaylandığının iddia ve ilan edilmesi ise birçok insan tarafından protesto edildi.

Geçen yıl Paris'te olduğu gibi, bu yılda Londra'da forumun sonunda düzenlenen yürüyüş ise, değişik ülkelerden gelen komünist ve devrimci partilerin, örgütlerin ve sendikaların kendilerini ifade ettikleri görkemli bir eylem oldu. Filistin'e özgürlük talebi, Irak'taki emperyalist işgale karşı direnişe destek talebi ASF'de ve yürüyüşte öne çıktı. Che Guevara'nın kızı, Aleida Guevara'nın katılması ve konuşmalar yapması, emperyalizmin barbarlığına karşı mücadeleye güç kattı.

İdeoljik ve siyasal mücadelenin öne çıktığı ve onbinlerin bir araya geldiği sosyal forumlara katılmak ve onbinlere başka bir dünya arayışının kapısı olarak yine emperyalist kapitalist sistemi sunan burjuva anlayışlara karşı sosyalizm alternatifini götürmek, sosyalizm için mücadele eden tüm güçlerin görevi olmalıdır.

Partimiz, bugüne kadar Avrupa'da kıta ve ülke sosyal forumlarına, Hindistan'daki sosyal foruma katılarak ve emperyalist zirvelere karşı kitle gösterileri içinde yerini alarak, sosyalizmin biricik alternatif ve kurtuluş olduğunu göstermeye çalıştı.

Partimiz, bundan sonrada bu alanlarda da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

AVRUPA SOSYAL FORUMU ÜZERİNE
fc Share on Twitter
 

3. Avrupa Sosyal Forumu (ASF) İngitere'nin başkenti Londra'da 14-17 Ekim 2004 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Avrupa'nın değişik uluslarından ve dünyanın başkaca ülkelerinden de katılımın olduğu ASF'de bir araya gelen 20 bini aşkın insan 4 gün boyunca 400'ü aşkın seminer, panel ve çalışma grubunda ''başka bir dünya" arayışı üzerine tartıştı. ASF'deki tartışmalarda öne çıkan konular, Irak ve Filistin'in işgali ve buna karşı süren direniş oldu. Avrupa'daki neoliberal saldırılar ve buna karşı mücadele ise, esas olarak sosyal forumu düzenleyenler tarafından büyük panellerin konusu yapılmadı, ancak çeşitli seminer ve çalışma gruplarında tartışıldı.

3. Avrupa Sosyal Forumu, farklı ideolojik ve siyasi duruşların ve anlayışların tartışıldığı ve bunun mücadelesinin verildiği bir alan oldu. Forum organizasyonunu ellerinde bulunduran ve esas olarak pasifist ve reformist burjuva anlayış ve politikalara sahip örgütlerin tüm çabalarına rağmen, katılımcılar bir çok noktada kendi iradelerini ortaya koydular. Bu mücadele kendisini iki temel alanda ortaya çıkardı.

Bunlardan biri, içlerinde partimizin de olduğu, emperyalist savaş ve işgali doğrudan yargılayan ve açıkça Irak ve Filistin direnişinin yanında yer alanlarla, savaşa ve işgale karşı olduklarını söylemelerinin yanısıra, emperyalist işgali onaylayan ve işgalcilerle işbirliği yapanları gizlice getirip orada konuşturmaya çalışan ve içlerinde forum örgütleyicilerinin de bulunduğu çeşitli reformist kesimler arasında yaşanan tartışmalardı. İşgali meşrulaştırmayı hedefleyen bu şoven ve sosyal şoven anlayışlar, işgalciler ve işbirlikçileri konuşturulmayarak, protesto edildi. İşgali onaylayan işbirlikçi Irak Sendikalar Federasyonu temsilcisi Masadani, partimiz ve devrimci örgütlerin önderlik ettiği protestolar sonucu konuşturulmadan geri gönderildi. Emperyalist savaş ortağı olan İngiliz İşçi Partisi'nden Londra Belediye Başkanı Ken Levingstone'de protesto edilerek konuşturulmayanlardan biri oldu.

Ayrılıkların netçe ortaya çıktığı diğer konu ise, "nasıl bir Avrupa istiyoruz" ve ''neoliberal saldırılara karşı mücadele" vb konularda yaşanan tartışmalardı. Bu konuda da emperyalist kapitalist Avrupa'da ''sosyal devlet" anlayışının törpülendiğini ve neoliberal saldırıların çok yoğun olduğunu, bu saldırıların dozajının azaltılması ve ''sosyal ve demokratik bir Avrupa'nın korunmasını savunan anlayış ile emperyalist kapitalist Avrupa'nın tek alternatifinin sosyalist bir Avrupa olduğunu ve neoliberal saldırılara karşı mücadelenin kapitalizmi yıkmayı hedeflemesi gerektiğini savunan anlayış. Partimiz, gerek dağıttığı onbinlerce materyalle olsun, gerekse de seminer ve panellerde söz alıp konuşarak olsun, ''Kapitalizmin Alternatifi Sosyalizmdir" şiarıyla arayış içerisinde ASF'ye gelen onbinlerce insana sosyalizm alternatifini sundu.

ASF'de göze çarpan bir başka olgu da, organizatörlerin kitleyi hiçe sayan, eleştirel yaklaşanları dışlamaya çalışan antidemokratik tutumları oldu. Örneğin 4. ASF'nin 2006'da Atina'da yapılacağı kararını delegeler arasında, Yunanistan delegeleri de dahil, bir konsensus sağlanmadan aldılar ve sosyal forumun kararıymış gibi sundular. Yine yayınlanan sonuç bildirgesi kapalı kapılar ardında oluşturuldu ve son gün getirilen genel plenumda ise, önceden belirledikleri isimler konuşturularak, kitleden katılımcılara söz hakkı verilmedi. Bildirgenin bu haliyle onaylandığının iddia ve ilan edilmesi ise birçok insan tarafından protesto edildi.

Geçen yıl Paris'te olduğu gibi, bu yılda Londra'da forumun sonunda düzenlenen yürüyüş ise, değişik ülkelerden gelen komünist ve devrimci partilerin, örgütlerin ve sendikaların kendilerini ifade ettikleri görkemli bir eylem oldu. Filistin'e özgürlük talebi, Irak'taki emperyalist işgale karşı direnişe destek talebi ASF'de ve yürüyüşte öne çıktı. Che Guevara'nın kızı, Aleida Guevara'nın katılması ve konuşmalar yapması, emperyalizmin barbarlığına karşı mücadeleye güç kattı.

İdeoljik ve siyasal mücadelenin öne çıktığı ve onbinlerin bir araya geldiği sosyal forumlara katılmak ve onbinlere başka bir dünya arayışının kapısı olarak yine emperyalist kapitalist sistemi sunan burjuva anlayışlara karşı sosyalizm alternatifini götürmek, sosyalizm için mücadele eden tüm güçlerin görevi olmalıdır.

Partimiz, bugüne kadar Avrupa'da kıta ve ülke sosyal forumlarına, Hindistan'daki sosyal foruma katılarak ve emperyalist zirvelere karşı kitle gösterileri içinde yerini alarak, sosyalizmin biricik alternatif ve kurtuluş olduğunu göstermeye çalıştı.

Partimiz, bundan sonrada bu alanlarda da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.