TÜRKİYE SOSYAL FORUMU TOPLANDI
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Türkiye Sosyal Forumu, 14 Eylül'de "Türkiye Sosyal Forumu sürecinde yer alan bizler, herkesi toplumsal hareketler ağı oluşturmak, mücadele yeteneğimizi güçlendirmek üzere bu çağrıya destek vermeye ve TSF sürecine katılmaya çağırıyoruz" sözleriyle kuruluşunu ilan etti.

TSF'nu oluşturan kurumlar arasında DISK, KESK, TMMOB gibi sendika ve meslek odaları, IHD vb. demokratik kitle örgütleri, çeşitli siyasal partiler ve kurumlar yer alıyor.

TSF'nin hazırlık toplantılarında öne çıkan tartışma konuları arasında, Türkiye ve Kuzey Kürdistan gerçeğine dayalı bir örgütlenme perspektifinin ortaya konması sorunu yer aldı. Bu çerçevede tartışılan konu başlıkları, "Bölgesel emperyalist projeler (AB-BOP) ve Türkiye", "Neoliberal saldırı (özelleştirme)-eğitim, sağlık, barınma", "Kürt sorunu", "Demokrasi ve 12 Eylül", "Milliyetçilik", "İnsan hakları, işkence, kayıplar ve cezaevleri" biçimindeydi.

23-25 Eylül tarihlerinde de İstabnul'da, 2006 yılında Atina'da gerçekleştirilecek olan ASF'na hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda AB konusunda alınacak tavır sorunu yoğun tartışmalara konu oldu. İtalya'dan Komünist Partisi Yeniden Kuruluş (Rifondazione) ve COBAS; Fransa'da da ATTAC, Fransa Komünist Partisi ve Devrimci Komünist Ligi (LCR)'nin önderlik ettiği Avrupa Sol Partisi çizgisindeki iki farklı çevre, AB'nin reforme edilmesine dayalı tartışmaları öne çıkarırken, Türkiye'den ESP, HÖC, Yunanistan'dan KOE gibi örgütler de yaptıkları konuşmalar ve sundukları önerilerle toplantıya antiemperyalist ve devrimci bir hava taşıdılar. ESP temsilcisi yaptığı konuşmada AB'nin, sermayenin birliği, emperyalist rekabetin bir aracı olduğunu ve ASF'nin, Avrupa Birliği'nin sol kanadı haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca ESP ve ILPS'nin önerileri çerçevesinde, "Güvenlik ve baskı politikaları" başlığı altında, AB'nin yeni Terörle Mücadele yasaları vb. politik baskıları da ASF'nin temel gündemlerinden biri olarak belirlendi.

Bir sonraki ASF hazırlık toplantısı, 5-8 Ocak'ta Viyana'da yapılacak.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

TÜRKİYE SOSYAL FORUMU TOPLANDI
fc Share on Twitter
 

Türkiye Sosyal Forumu, 14 Eylül'de "Türkiye Sosyal Forumu sürecinde yer alan bizler, herkesi toplumsal hareketler ağı oluşturmak, mücadele yeteneğimizi güçlendirmek üzere bu çağrıya destek vermeye ve TSF sürecine katılmaya çağırıyoruz" sözleriyle kuruluşunu ilan etti.

TSF'nu oluşturan kurumlar arasında DISK, KESK, TMMOB gibi sendika ve meslek odaları, IHD vb. demokratik kitle örgütleri, çeşitli siyasal partiler ve kurumlar yer alıyor.

TSF'nin hazırlık toplantılarında öne çıkan tartışma konuları arasında, Türkiye ve Kuzey Kürdistan gerçeğine dayalı bir örgütlenme perspektifinin ortaya konması sorunu yer aldı. Bu çerçevede tartışılan konu başlıkları, "Bölgesel emperyalist projeler (AB-BOP) ve Türkiye", "Neoliberal saldırı (özelleştirme)-eğitim, sağlık, barınma", "Kürt sorunu", "Demokrasi ve 12 Eylül", "Milliyetçilik", "İnsan hakları, işkence, kayıplar ve cezaevleri" biçimindeydi.

23-25 Eylül tarihlerinde de İstabnul'da, 2006 yılında Atina'da gerçekleştirilecek olan ASF'na hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda AB konusunda alınacak tavır sorunu yoğun tartışmalara konu oldu. İtalya'dan Komünist Partisi Yeniden Kuruluş (Rifondazione) ve COBAS; Fransa'da da ATTAC, Fransa Komünist Partisi ve Devrimci Komünist Ligi (LCR)'nin önderlik ettiği Avrupa Sol Partisi çizgisindeki iki farklı çevre, AB'nin reforme edilmesine dayalı tartışmaları öne çıkarırken, Türkiye'den ESP, HÖC, Yunanistan'dan KOE gibi örgütler de yaptıkları konuşmalar ve sundukları önerilerle toplantıya antiemperyalist ve devrimci bir hava taşıdılar. ESP temsilcisi yaptığı konuşmada AB'nin, sermayenin birliği, emperyalist rekabetin bir aracı olduğunu ve ASF'nin, Avrupa Birliği'nin sol kanadı haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca ESP ve ILPS'nin önerileri çerçevesinde, "Güvenlik ve baskı politikaları" başlığı altında, AB'nin yeni Terörle Mücadele yasaları vb. politik baskıları da ASF'nin temel gündemlerinden biri olarak belirlendi.

Bir sonraki ASF hazırlık toplantısı, 5-8 Ocak'ta Viyana'da yapılacak.