Türkiye ve Kuzey Kürdistan'dan Fransa Zindanlarındaki İspanyol Komünist Tutsaklara Dayanışma Selamı
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Marksist Leninist Komünistler, enternasyonal dayanışmanın bir gereği olarak, başka ülkelerde de devrim ve sosyalizm mücadelesinde tutsak düşen devrimci ve komünistleri çeşitli açıklamalar ve eylemlerle sahiplenmektedirler. Bu dayanışmanın bir parçası olarak bir açıklama yayınlayan MLKP Enternasyonal Bürosu, Fransa zindanlarında açlık grevi eylemine giren PCE(r) ve GRAPO tutsaklarıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Açıklamada tutsakların eylemi selamlanarak şu görüşlere yer verildi:

"Değerli Yoldaşlar,

28 Ekim'den bu yana sürdürdüğünüz süresiz açlık grevinizi destekliyoruz. İspanyol burjuvazisiyle birlikte Fransız burjuvazisinin savunma hakkınıza saldırı olarak anlaşmalı uyguladıkları tecrit, davanızda haklılığınızı ve burjuvazinin çaresizliğini göstermektedir.

Düzmece dosyanın sahiplerinin tecrit yöntemiyle sonuç alma çabalarının boşa çıkartılması için sürdürdüğünüz mücadelenin yanındayız.

Tecrit yöntemi, tutsakların iradesini kırmak için hakim sınıfların dünyanın her yerinde uyguladıkları en son yöntemdir. Fiziki işkence ile sonuç alamayan burjuvazi, tecrit-le sonuç alacağına inanmaktadır. Bu yöntemle de sonuç alınamayacağını Türkiye-Kuzey Kürdistan zindanlarında tutulan komünistler ve devrimciler, Türk burjuvazisine göstermişlerdir. Sizlerin mücadelesi de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da İspanyol ve Fransız burjuvazisini hüsrana uğratacaktır.

2002'den bu yana Fransız hapishanelerinde keyfi biçimde tutulan PCE(r) ve GRAPO'dan Marcos Martín Ponce, Gema Belén Rodríguez Miguel, Maria Angeles Ruiz Villa, Fernando Hierro Chomon, Joaquín Garrido Gonzalez, Josefina García Aramburu ve Marcos Regueira Fernández yoldaşların tek bir cezaevinde (Fresnes Cezaevi) toplanmak için başlattığı süresiz açlık grevi biçimindeki mücadelelerini kendi mücadelemiz olarak görüyor ve bu yoldaşlarımızı kucaklıyoruz."

İspanyol tutsaklarına enternasyonal bir selam da 9 Aralık 2005'de ESP'den geldi. ESP, ülkemizin üçüncü büyük kenti olan İzmir'de gerçekleştirdiği eylemle Türkiye ve Fransa cezaevlerindeki tecridi protesto etti. İzmir'de Konak Postanesi önünde bir araya gelen ESP'liler, açtıkları dövizlerin ve attıkları sloganların yanı sıra yaptıkları açıklamayla da tecridi protesto ettiler. ESP'liler yaptıkları açıklamada "coğrafyamızı ve dünyayı hapishanelerle çevreleyenlerin toplumu ve politik muhalifleri tümüyle teslim almaya çalıştığını ve bu nedenle de "insan hakları ve yaşam hakkı" gibi kavramları daima görmezden geldiğini" ifade ederek, tecrit zulmünün değişik ülkelerde sürdüğünü vurguladılar. ESP, Fransa'da üç ayrı cezaevinde tutulan PCE(r) tutsaklarının bir ayı aşkın bir süredir açlık grevinde olduğunu belirterek, düzmece dosyalarla Fransa'da tutuklu bulunan İspanya'lı devrimcilerin bu haklı taleplerini sahiplenmenin enternasyonal dayanışmayı büyütmek bakımından önemli olduğunu ifade etti. "Dünyanın neresinde olursa olsun tecride ve zulme karşı insanlık onurunu kuşanarak, teslim olmamayı gelenek bilerek direnenlerin büyük çığlığı özgür geleceğimizin büyük çığlığıdır" diyen ESP, tecride karşı mücadeleyi büyüteceğini ve daima tutsakların yanında olacağını vurguladı.

ESP'liler, Fransa zindanlarında tutsak bulunan PCE(r) tutsaklarının ve ülkemiz F Tipi zindanlarında direnen devrimci tutsakların seslerine ses kattıklarını belirterek, tutsaklara dayanışma kartları yolladılar.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Türkiye ve Kuzey Kürdistan'dan Fransa Zindanlarındaki İspanyol Komünist Tutsaklara Dayanışma Selamı
fc Share on Twitter
 

Marksist Leninist Komünistler, enternasyonal dayanışmanın bir gereği olarak, başka ülkelerde de devrim ve sosyalizm mücadelesinde tutsak düşen devrimci ve komünistleri çeşitli açıklamalar ve eylemlerle sahiplenmektedirler. Bu dayanışmanın bir parçası olarak bir açıklama yayınlayan MLKP Enternasyonal Bürosu, Fransa zindanlarında açlık grevi eylemine giren PCE(r) ve GRAPO tutsaklarıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Açıklamada tutsakların eylemi selamlanarak şu görüşlere yer verildi:

"Değerli Yoldaşlar,

28 Ekim'den bu yana sürdürdüğünüz süresiz açlık grevinizi destekliyoruz. İspanyol burjuvazisiyle birlikte Fransız burjuvazisinin savunma hakkınıza saldırı olarak anlaşmalı uyguladıkları tecrit, davanızda haklılığınızı ve burjuvazinin çaresizliğini göstermektedir.

Düzmece dosyanın sahiplerinin tecrit yöntemiyle sonuç alma çabalarının boşa çıkartılması için sürdürdüğünüz mücadelenin yanındayız.

Tecrit yöntemi, tutsakların iradesini kırmak için hakim sınıfların dünyanın her yerinde uyguladıkları en son yöntemdir. Fiziki işkence ile sonuç alamayan burjuvazi, tecrit-le sonuç alacağına inanmaktadır. Bu yöntemle de sonuç alınamayacağını Türkiye-Kuzey Kürdistan zindanlarında tutulan komünistler ve devrimciler, Türk burjuvazisine göstermişlerdir. Sizlerin mücadelesi de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da İspanyol ve Fransız burjuvazisini hüsrana uğratacaktır.

2002'den bu yana Fransız hapishanelerinde keyfi biçimde tutulan PCE(r) ve GRAPO'dan Marcos Martín Ponce, Gema Belén Rodríguez Miguel, Maria Angeles Ruiz Villa, Fernando Hierro Chomon, Joaquín Garrido Gonzalez, Josefina García Aramburu ve Marcos Regueira Fernández yoldaşların tek bir cezaevinde (Fresnes Cezaevi) toplanmak için başlattığı süresiz açlık grevi biçimindeki mücadelelerini kendi mücadelemiz olarak görüyor ve bu yoldaşlarımızı kucaklıyoruz."

İspanyol tutsaklarına enternasyonal bir selam da 9 Aralık 2005'de ESP'den geldi. ESP, ülkemizin üçüncü büyük kenti olan İzmir'de gerçekleştirdiği eylemle Türkiye ve Fransa cezaevlerindeki tecridi protesto etti. İzmir'de Konak Postanesi önünde bir araya gelen ESP'liler, açtıkları dövizlerin ve attıkları sloganların yanı sıra yaptıkları açıklamayla da tecridi protesto ettiler. ESP'liler yaptıkları açıklamada "coğrafyamızı ve dünyayı hapishanelerle çevreleyenlerin toplumu ve politik muhalifleri tümüyle teslim almaya çalıştığını ve bu nedenle de "insan hakları ve yaşam hakkı" gibi kavramları daima görmezden geldiğini" ifade ederek, tecrit zulmünün değişik ülkelerde sürdüğünü vurguladılar. ESP, Fransa'da üç ayrı cezaevinde tutulan PCE(r) tutsaklarının bir ayı aşkın bir süredir açlık grevinde olduğunu belirterek, düzmece dosyalarla Fransa'da tutuklu bulunan İspanya'lı devrimcilerin bu haklı taleplerini sahiplenmenin enternasyonal dayanışmayı büyütmek bakımından önemli olduğunu ifade etti. "Dünyanın neresinde olursa olsun tecride ve zulme karşı insanlık onurunu kuşanarak, teslim olmamayı gelenek bilerek direnenlerin büyük çığlığı özgür geleceğimizin büyük çığlığıdır" diyen ESP, tecride karşı mücadeleyi büyüteceğini ve daima tutsakların yanında olacağını vurguladı.

ESP'liler, Fransa zindanlarında tutsak bulunan PCE(r) tutsaklarının ve ülkemiz F Tipi zindanlarında direnen devrimci tutsakların seslerine ses kattıklarını belirterek, tutsaklara dayanışma kartları yolladılar.