SSGSS’ye Karşı Mücadele Devam Ediyor
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

SSGSS'e karşı mücadele giderek genişliyor ve toplumun bütün kesimlerine yayılıyor. Son dönemlerde işçi sınıfının eylemlerinin artması, mücadelenin yeni bir genel grev genel direnişe doğru geliştiğine işaret etmektedir.

 

01 Nisan 2008 / Enternasyonal Bülten / Sayı: 68

 

14 Mart eylemlerinden...

 

Paran kadar sağlık ve mezarda emeklilik dayatmasına karşı Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) yasa tasarısına karşı 13 Mart'ta kitlesel basın açıklamarı yapıldı, 14 Mart'ta ise onbinlerce işçi ve emekçi Emek Platformu'nun çağrısıyla sokağa çıktı, iki saatlik uyarı genel grevi yaparak yasanın iptalini istedi. Başbakan Erdoğan'ın yasağına inat, ülkenin dört bir yanında hayat durdu, ulaşım iptal edildi. Hükümet, başta tehditler savunmasına rağmen, 14 Mart eyleminden sonra geri adım atmak zorunda kaldı ve görüşme masasına oturdu.
24 Mart'ta Çalışma Bakanlığı ve 17 emek örgütünden oluşan Emek Platformu bileşenleri bir araya gelerek SSGSS yasa tasarısı konusunda görüşmeler yaptı. Toplantı sonucu SSGSS yasa tasarısının bazı maddelerinin değiştirileceği açıklandı. Ancak emeklilik yaşının kadın ve erkekler için 65'e yükseltilmesi geri alınmazken, prim günü sayısının 7 bin 200'e çıkarılması istenmektedir. Görüşmelere katılan sarı sendika Türk-İş Çalışma Bakanı'nı desteklerken, öncelikle DİSK, KESK ve TTB toplantı sonuçlarını yeterli bulmayıp yasa tasarısına karşı mücadeleye devam edeceklerini açıkladılar. Çalışma Bakanlığı ise görüşmeden sonra kamuoyuna ve basına birçok konuda ‘mutabakata varıldığını' açıkladı, ancak bunun ötesinde de bir bilgi veremedi.
Görüşmenin sürdüğü saatlerde işçiler de SSGSS'ye karşı seslerini sokakta yükseltti. İstanbul'da Aksaray Metro İstasyon'unda ve Kadıköy İskele Meydanı'nda aralarında DİSK ve KESK yanı sıra ESP, EMEP, DTP gibi 76 değişik sendika, örgüt ve partinin de içerisinde bulunduğu Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu'nun çağrısıyla toplanan 500 işçi ve emekçi oturma eylemi yaptı. Eylemde "İşçi memur el ele genel greve" gibi atılan sloganlarla Emek Platformu'na da çağrı yapılarak mutabakat yerine genel grev isteği vurgulandı, yasanın tümden iptali istendi.
Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu 27 Mart'ta ‚Mutabık değiliz' başlıklı açıklamasında SSGSS'nin ‚sağlıkta ve sosyal güvenlikte ‚reform' değil yıkım olduğunu' vurgulayarak yasa tasarısına karşı önümüzdeki süreç için eylem planını açıkladı. 29 Mart'ta Emek Platformu'nun toplanmasından sonra bir açıklama yapan DİSK, KESK ve TTB ise, hükümetin ve Çalışma Bakanı'nın toplumun sağlık hakkı üzerindeki oyunlarını boşa çıkaracaklarını ve güvenli bir gelecek için mücadeleden vazgeçmeyeceğini belirtti.
SSGSS yasanın tümden geri çekilmesinde ısrarlı olduklarını gösteren işçi ve emekçiler, 1 Nisan'da saat 14'de tekrar greve çıktı. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere on binlerce işçi ve emekçi üretimi durdurarak alanlarda buluştu. AKP önlerine yürüyerek, yasayı asla kabul etmeyeceklerini haykırdı. Ankara'da olduğu gibi, polisin vahşice saldırılarını militan direnişlerle püskürten emekçiler, ‘'Genel grev genel direniş'' sloganlarını da alanlara taşıdı. Hükümete yakın Hak-İş ve Türk-İş yönetimlerinin eyleme çağrı yapmamasına rağmen, Türk-İş'e bağlı birçok sendika eyleme katıldı.
Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu, 6 Nisan'da İstanbul-Kadıköy'de de bir miting düzenleyerek yasaya karşı mücadelesiyi devam ettirecek.
SSGSS'e karşı mücadele giderek genişliyor ve toplumun bütün kesimlerine yayılıyor. Son dönemlerde işçi sınıfının eylemlerinin artması, mücadelenin yeni bir genel grev genel direnişe doğru geliştiğine işaret etmektedir. Görev, Türk-İş, Hak-İş gibi hükümet güdümlü sendikaların mücadeleyi sönümlendirme çabalarına meydan vermeyerek, genel grev genel direniş talebini işçi sınıfının gündemine sokmaktır. Komünistler bugün dünden daha fazla çalışarak, işçi sınıfını aydınlatma ve örgütleme faaliyetini yoğunlaştıracaklardır.


 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

SSGSS’ye Karşı Mücadele Devam Ediyor
fc Share on Twitter
 

SSGSS'e karşı mücadele giderek genişliyor ve toplumun bütün kesimlerine yayılıyor. Son dönemlerde işçi sınıfının eylemlerinin artması, mücadelenin yeni bir genel grev genel direnişe doğru geliştiğine işaret etmektedir.

 

01 Nisan 2008 / Enternasyonal Bülten / Sayı: 68

 

14 Mart eylemlerinden...

 

Paran kadar sağlık ve mezarda emeklilik dayatmasına karşı Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) yasa tasarısına karşı 13 Mart'ta kitlesel basın açıklamarı yapıldı, 14 Mart'ta ise onbinlerce işçi ve emekçi Emek Platformu'nun çağrısıyla sokağa çıktı, iki saatlik uyarı genel grevi yaparak yasanın iptalini istedi. Başbakan Erdoğan'ın yasağına inat, ülkenin dört bir yanında hayat durdu, ulaşım iptal edildi. Hükümet, başta tehditler savunmasına rağmen, 14 Mart eyleminden sonra geri adım atmak zorunda kaldı ve görüşme masasına oturdu.
24 Mart'ta Çalışma Bakanlığı ve 17 emek örgütünden oluşan Emek Platformu bileşenleri bir araya gelerek SSGSS yasa tasarısı konusunda görüşmeler yaptı. Toplantı sonucu SSGSS yasa tasarısının bazı maddelerinin değiştirileceği açıklandı. Ancak emeklilik yaşının kadın ve erkekler için 65'e yükseltilmesi geri alınmazken, prim günü sayısının 7 bin 200'e çıkarılması istenmektedir. Görüşmelere katılan sarı sendika Türk-İş Çalışma Bakanı'nı desteklerken, öncelikle DİSK, KESK ve TTB toplantı sonuçlarını yeterli bulmayıp yasa tasarısına karşı mücadeleye devam edeceklerini açıkladılar. Çalışma Bakanlığı ise görüşmeden sonra kamuoyuna ve basına birçok konuda ‘mutabakata varıldığını' açıkladı, ancak bunun ötesinde de bir bilgi veremedi.
Görüşmenin sürdüğü saatlerde işçiler de SSGSS'ye karşı seslerini sokakta yükseltti. İstanbul'da Aksaray Metro İstasyon'unda ve Kadıköy İskele Meydanı'nda aralarında DİSK ve KESK yanı sıra ESP, EMEP, DTP gibi 76 değişik sendika, örgüt ve partinin de içerisinde bulunduğu Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu'nun çağrısıyla toplanan 500 işçi ve emekçi oturma eylemi yaptı. Eylemde "İşçi memur el ele genel greve" gibi atılan sloganlarla Emek Platformu'na da çağrı yapılarak mutabakat yerine genel grev isteği vurgulandı, yasanın tümden iptali istendi.
Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu 27 Mart'ta ‚Mutabık değiliz' başlıklı açıklamasında SSGSS'nin ‚sağlıkta ve sosyal güvenlikte ‚reform' değil yıkım olduğunu' vurgulayarak yasa tasarısına karşı önümüzdeki süreç için eylem planını açıkladı. 29 Mart'ta Emek Platformu'nun toplanmasından sonra bir açıklama yapan DİSK, KESK ve TTB ise, hükümetin ve Çalışma Bakanı'nın toplumun sağlık hakkı üzerindeki oyunlarını boşa çıkaracaklarını ve güvenli bir gelecek için mücadeleden vazgeçmeyeceğini belirtti.
SSGSS yasanın tümden geri çekilmesinde ısrarlı olduklarını gösteren işçi ve emekçiler, 1 Nisan'da saat 14'de tekrar greve çıktı. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere on binlerce işçi ve emekçi üretimi durdurarak alanlarda buluştu. AKP önlerine yürüyerek, yasayı asla kabul etmeyeceklerini haykırdı. Ankara'da olduğu gibi, polisin vahşice saldırılarını militan direnişlerle püskürten emekçiler, ‘'Genel grev genel direniş'' sloganlarını da alanlara taşıdı. Hükümete yakın Hak-İş ve Türk-İş yönetimlerinin eyleme çağrı yapmamasına rağmen, Türk-İş'e bağlı birçok sendika eyleme katıldı.
Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu, 6 Nisan'da İstanbul-Kadıköy'de de bir miting düzenleyerek yasaya karşı mücadelesiyi devam ettirecek.
SSGSS'e karşı mücadele giderek genişliyor ve toplumun bütün kesimlerine yayılıyor. Son dönemlerde işçi sınıfının eylemlerinin artması, mücadelenin yeni bir genel grev genel direnişe doğru geliştiğine işaret etmektedir. Görev, Türk-İş, Hak-İş gibi hükümet güdümlü sendikaların mücadeleyi sönümlendirme çabalarına meydan vermeyerek, genel grev genel direniş talebini işçi sınıfının gündemine sokmaktır. Komünistler bugün dünden daha fazla çalışarak, işçi sınıfını aydınlatma ve örgütleme faaliyetini yoğunlaştıracaklardır.