MLKP'nin KURULUŞUNUN 9. YILDÖNÜMÜ
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

MLKP, 10 Eylül 1994'te kuruldu. Bu tarih, Türkiye ve K. Kürdistan'da komünist hareketin etkisiz, dağınık ve parçalı haline komünistlerin iradi, etkin ve başarılı bir müdahalesidir. Bu, aynı zamanda, coğrafyamız ve uluslararası sınıf mücadelesi alanında siyasi ve örgütsel birlik, birleşik siyasal bir mücadele örgütleme bakımından önemli bir deneyim anlamı taşır.

TKİH, TKP/ML Hareketi ve TKP/ML (YİÖ)'den komünistler, tamamen sınıf savaşımının tarihi ve siyasal ihtiyaçlarından, sorumluluk ve görevlerinden hareket ederek komünist grup-ların örgütsel birliğini bir "ilke ve güncel siyasal pratik" sorunu olarak gördüler. Bu belirleme, yedi yıl boyunca birlik girişimleri, çalışmaları ve perspektiflerine yön verdi. Ve parti birliğini gerçekleştirmede devrimci irade ve girişimin başlıca dinamosu oldu.

Komünistlerin örgütsel birliğinin gerçekleşmesi, haklı olarak "birlik devrimi" biçiminde nitelendi. Devrim olarak tanımlandı. Çünkü, kendini tekrarlayan, örgütü amaç haline getiren, içe dönük yaşayan ve devrimci kendiliğindencilikle karakterize olan bir düşünüş, anlayış ve pratik tarzdan kopuş anlamına geldi. Çünkü, politik refleks ve mücadelede, kadro ve örgüt çalışmasında, teorik donanım ve üretimde, enternas-yonal ilişki, dayanışma ve eylemde "yeni tarzı" geliştirme anlayışı, perspektifi ve pratiği öngörüldü. Etkin ve atılımcı zihniyet, irade ve ruh, birliğin amacı ve temel güvencesi yapıldı. Devrimci irade, siyasal refleks, çalışma programı ve hareket planları, MLKP'nin önemli kavramları haline geldi. Komünistlerin birliğinin, bileşenlerinin ayrı ayrı, ya da birlikte basit bir tekrarı, aritmetik toplamı değil, aksine hemen her bakımdan daha ileri bir sentezi olduğunu MLKP'nin bütün pratiği gösterdi.

MLKP'nin kuruluşu, onun bileşeni gruplar ve tek tek komünistlerin teorik, siyasi ve örgütsel alanda, iktidar iddiası ve mantığında, yeni ve nitelikçe gelişkin bir düzey tutturmaları anlamına da geldi.

MLKP'nin kuruluşu, 1990/1991'de sosyal emperyalist SB ve Doğu ve Orta Avrupa'nın modern revizyonist yönetimlerinin çözülmesinin uluslararası devrimci ve komünist hareket saflarında yaratmış olduğu yıkım, tahribat ve tasfiyecilik koşullarında sosyalizm teorisi ve pratiğinin sahiplenilmesi; ML bayrağının yükseklerde tutulması anlamına geliyordu.

MLKP'nin kuruluşu, aynı zamanda, enternasyonal ilişkiler cephesinde yeni bir tarzı kavrama ve egemen kılma görüş açısı ve anlayışını geliştirdi. Uluslararası siyasal eylemden yoksun, siyasal ve toplumsal gelişmeler karşısında genellikle edilgen, kay-deden ve sürüklenen geleneksel enternasyonal ilişkiler tarzını eleştirdi. Enternasyonal ilke, ilişki ve dayanışmanın soyut, teorik ve siyasal pratikten kopuk halinin yerine enternasyonalizm ilkesine bağlı, devrimci öz ve içeriğe sahip, siyasal eylem ve dayanışmayı öngören tarzı kendi pratiğiyle geliştirmeye çalıştı.

MLKP 3. Kongresi'yle enternasyonal alandaki hedef ve görevlerini, "önder partiye" şiarının ana çizgisi yaptı. Uluslararası Komünist Hareket'in (UKH), bugün "örgütsel ve ideolojik bir kriz yaşadığı"na, onun dağınık ve parçalı durumunun enternasyonal sınıf savaşımını siyasi, ideolojik/teorik ve örgütsel boyutlarıyla zayıf kıldığına işaret etti. Buradan hareketle UKH'in yeniden örgütlendirilmesinde daha aktif bir rol oynamayı belirledi. Daha fazla sorumluluk üstlenme görüş açısı ve pratiğiyle ilerledi. Eski dönemin dar, sekter, tutuk ve iddialı olmayan, eleştiriciliği ve birleştiriciliği zayıf tarzının aşılması, MLKP'nin proleter enternasyonalist anlayışı, konumu ve pratiğini güçlendirdi.

MLKP, bölgemizde ve dünyada, ilerici, antifaşist ve antiemperyalist, devrimci ve komünist parti ve grupların her düzeyde mücadele birliğini önemsedi; enternasyonal alandaki çalışmasının konusu ve ilgisi kapsamına aldı.

MLKP, bugün de birlik devriminin anlayışı, zihniyeti ve pratiği doğrultusunda devrimci eylemini sürdürmektedir. Emperyalizm, işbirlikçi kapitalizm, burjuvazi ve her türden gericiliğe karşı demokratik ve sosyalist savaşıma öncülük etmekte, önderlik iddiası ve mis-yonu doğrultusundaki yürüyüşünü büyük bir irade ve iddia ile yürütmektedir.

MLKP, işçi sınıfı, emekçiler ve ezilenlerin kapitalist barbarlığa, emperyalist kapitalizmin neoliberal saldırılarına, emperyalist savaş ve işgale karşı gelişen mücadelesinin en önünde yerini almakta, siyasal özgürlük ve toplumsal kurtuluşlarının yolunu göstermekte, onların umudu, sesi ve sözcüsü olmaktadır.

Şan olsun MLKP'ye!

Devrimin zaferi için yaşasın MLKP!

Yasasın proleter Enternasyonalizmi!

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

MLKP'nin KURULUŞUNUN 9. YILDÖNÜMÜ
fc Share on Twitter
 

MLKP, 10 Eylül 1994'te kuruldu. Bu tarih, Türkiye ve K. Kürdistan'da komünist hareketin etkisiz, dağınık ve parçalı haline komünistlerin iradi, etkin ve başarılı bir müdahalesidir. Bu, aynı zamanda, coğrafyamız ve uluslararası sınıf mücadelesi alanında siyasi ve örgütsel birlik, birleşik siyasal bir mücadele örgütleme bakımından önemli bir deneyim anlamı taşır.

TKİH, TKP/ML Hareketi ve TKP/ML (YİÖ)'den komünistler, tamamen sınıf savaşımının tarihi ve siyasal ihtiyaçlarından, sorumluluk ve görevlerinden hareket ederek komünist grup-ların örgütsel birliğini bir "ilke ve güncel siyasal pratik" sorunu olarak gördüler. Bu belirleme, yedi yıl boyunca birlik girişimleri, çalışmaları ve perspektiflerine yön verdi. Ve parti birliğini gerçekleştirmede devrimci irade ve girişimin başlıca dinamosu oldu.

Komünistlerin örgütsel birliğinin gerçekleşmesi, haklı olarak "birlik devrimi" biçiminde nitelendi. Devrim olarak tanımlandı. Çünkü, kendini tekrarlayan, örgütü amaç haline getiren, içe dönük yaşayan ve devrimci kendiliğindencilikle karakterize olan bir düşünüş, anlayış ve pratik tarzdan kopuş anlamına geldi. Çünkü, politik refleks ve mücadelede, kadro ve örgüt çalışmasında, teorik donanım ve üretimde, enternas-yonal ilişki, dayanışma ve eylemde "yeni tarzı" geliştirme anlayışı, perspektifi ve pratiği öngörüldü. Etkin ve atılımcı zihniyet, irade ve ruh, birliğin amacı ve temel güvencesi yapıldı. Devrimci irade, siyasal refleks, çalışma programı ve hareket planları, MLKP'nin önemli kavramları haline geldi. Komünistlerin birliğinin, bileşenlerinin ayrı ayrı, ya da birlikte basit bir tekrarı, aritmetik toplamı değil, aksine hemen her bakımdan daha ileri bir sentezi olduğunu MLKP'nin bütün pratiği gösterdi.

MLKP'nin kuruluşu, onun bileşeni gruplar ve tek tek komünistlerin teorik, siyasi ve örgütsel alanda, iktidar iddiası ve mantığında, yeni ve nitelikçe gelişkin bir düzey tutturmaları anlamına da geldi.

MLKP'nin kuruluşu, 1990/1991'de sosyal emperyalist SB ve Doğu ve Orta Avrupa'nın modern revizyonist yönetimlerinin çözülmesinin uluslararası devrimci ve komünist hareket saflarında yaratmış olduğu yıkım, tahribat ve tasfiyecilik koşullarında sosyalizm teorisi ve pratiğinin sahiplenilmesi; ML bayrağının yükseklerde tutulması anlamına geliyordu.

MLKP'nin kuruluşu, aynı zamanda, enternasyonal ilişkiler cephesinde yeni bir tarzı kavrama ve egemen kılma görüş açısı ve anlayışını geliştirdi. Uluslararası siyasal eylemden yoksun, siyasal ve toplumsal gelişmeler karşısında genellikle edilgen, kay-deden ve sürüklenen geleneksel enternasyonal ilişkiler tarzını eleştirdi. Enternasyonal ilke, ilişki ve dayanışmanın soyut, teorik ve siyasal pratikten kopuk halinin yerine enternasyonalizm ilkesine bağlı, devrimci öz ve içeriğe sahip, siyasal eylem ve dayanışmayı öngören tarzı kendi pratiğiyle geliştirmeye çalıştı.

MLKP 3. Kongresi'yle enternasyonal alandaki hedef ve görevlerini, "önder partiye" şiarının ana çizgisi yaptı. Uluslararası Komünist Hareket'in (UKH), bugün "örgütsel ve ideolojik bir kriz yaşadığı"na, onun dağınık ve parçalı durumunun enternasyonal sınıf savaşımını siyasi, ideolojik/teorik ve örgütsel boyutlarıyla zayıf kıldığına işaret etti. Buradan hareketle UKH'in yeniden örgütlendirilmesinde daha aktif bir rol oynamayı belirledi. Daha fazla sorumluluk üstlenme görüş açısı ve pratiğiyle ilerledi. Eski dönemin dar, sekter, tutuk ve iddialı olmayan, eleştiriciliği ve birleştiriciliği zayıf tarzının aşılması, MLKP'nin proleter enternasyonalist anlayışı, konumu ve pratiğini güçlendirdi.

MLKP, bölgemizde ve dünyada, ilerici, antifaşist ve antiemperyalist, devrimci ve komünist parti ve grupların her düzeyde mücadele birliğini önemsedi; enternasyonal alandaki çalışmasının konusu ve ilgisi kapsamına aldı.

MLKP, bugün de birlik devriminin anlayışı, zihniyeti ve pratiği doğrultusunda devrimci eylemini sürdürmektedir. Emperyalizm, işbirlikçi kapitalizm, burjuvazi ve her türden gericiliğe karşı demokratik ve sosyalist savaşıma öncülük etmekte, önderlik iddiası ve mis-yonu doğrultusundaki yürüyüşünü büyük bir irade ve iddia ile yürütmektedir.

MLKP, işçi sınıfı, emekçiler ve ezilenlerin kapitalist barbarlığa, emperyalist kapitalizmin neoliberal saldırılarına, emperyalist savaş ve işgale karşı gelişen mücadelesinin en önünde yerini almakta, siyasal özgürlük ve toplumsal kurtuluşlarının yolunu göstermekte, onların umudu, sesi ve sözcüsü olmaktadır.

Şan olsun MLKP'ye!

Devrimin zaferi için yaşasın MLKP!

Yasasın proleter Enternasyonalizmi!