ASF 2010 İstanbul’da toplanıyor
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 


01 Temmuz 2009 /Enternasyonal Bülten/ Sayı: 83

6. Avrupa Sosyal Forumu 2010'da İstanbul'da gerçekleşecek. Forumun 3. Hazırlık Toplantısı 19-21 Haziran'da Viyana'da yapıldı.
Toplantıya, ASF Türkiye Organizasyon Komitesi güçlü bir katılım sergiledi. DİSK, DTP, Mezopotamya Sosyal Forumu, Kurdish Network, BEKSAV, ÖDP, TAREM ve Halk Cephesi de organizasyon komitesi adına katılımcı gönderen kurumlar arasında yer aldı.
ASF organizasyonuna ilişkin olarak, örgütleme komitesinin bileşimi, ASF'nin gerçekleşeceği alan ve forumun bütçesi gibi sorunlar tartışıldı. 8-10 Temmuz G8 Zirvesine karşı İtalya'da düzenlenecek protestolar hakkında bilgi verildi ve katılım çağrısı yapıldı. Bir sonraki Hazırlık Toplantısı'nın, Diyarbakır'da gerçekleştirilecek 1. Mezopotamya Sosyal Forumu öncesinde, 25-27 Eylül'de Diyarbakır'da yapılması kararlaştırıldı.
2010 yılı Haziran ayında İstanbul'da yapılacak Avrupa Sosyal Forumu, ASF'nin geleceği bakımından da önemli bir köşetaşı olacak. 2006'da Atina'da yapılan Sosyal Forumda Yunanistan, Filistin, Bask Ülkesi, İtalya, Katalanya, Türkiye ve Kuzey Kürdistan, Norveç gibi ülkelerden çeşitli kitle örgütleri bir Antiemperyalist Ağ oluşturmuşlardı. Antiemperyalist Ağ'ın uluslararası çağrısına Yunanistan'dan KOE, Bask Ülkesi'nden Batasuna, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'dan partimiz MLKP, TİKB, HÖC ve TDP, İtalya'dan CARC, Bulgaristan'dan 23 Eylül Direniş Hareketi ve Bulgaristan İşçilerin Komünist Partisi, Sırbistan'dan Emek Partisi, Norveç'ten APK, Filipinler'den NDFP, Filistin'den FHKC ve FDKC'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda parti ve örgüt imza koymuştu.
Antiemperyalist Ağın deklarasyon ve ilkelerinde, emperyalist saldırganlık mahkum edilmiş, AB ve Avrupalı emperyalist güçler teşhir edilmiş, emperyalizme karşı silahlı militan direnişler yürüten halklar selamlanmış, "başka bir dünya"nın sosyalizm olduğu vurgulanmıştı. Antiemperyalist Ağ kapsamında düzenlenen sayısız seminerin ve etkinliğin yanı sıra, ağı oluşturan güçler sosyal forum kapsamındaki büyük yürüyüşte de ortak kortej oluşturarak yürümüşlerdi.
Antiemperyalist Ağ deneyimi, çeşitli ülkelerden gelerek "başka bir dünya" arayışıyla buluşan onbinlerce kişinin buluştuğu bir mekan olan, ancak bu "başka dünya" arayışlarını kapitalizmin yıkıcı sonuçlarının törpülenmesi anlayışıyla sınırlı tutan politik güçlerin damga vurduğu Sosyal Forumlara devrimci müdahale bakımından özgün bir deneyim olmuştu. Bu deneyimin oluşturulmasında katkısı olan bir diğer unsur da kuşkusuz, Yunanistan'daki kitle mücadelelerinin kararlı ve militan geleneğinin dolaysız etkisiydi.
Türkiye'de yapılacak olan 2010 ASF buluşması ise, ülkedeki mücadele geleneklerinden ve Kürt halkı ile Türk işçi ve emekçilerinin süregiden militan mücadelelerinden beslenerek, 2006 Antiemperyalist Ağ deneyimine yenilerini ekleyecektir. İstanbul ASF buluşması, bu deneyimin daha da ileri taşınmasına hizmet edecektir. Coğrafi bakımdan da İstanbul, Avrupa'daki işçi ve emekçi mücadelelerinin deneyimleriyle, göçmen direnişleriyle, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki toplumsal mücadelelerin, Kürt ulusal mücadelesinin, Balkan, Kafkas ve Ortadoğu halklarının siyasi ve toplumsal örgütlenmelerinin buluşmasına uygun koşulları sunacaktır. Bu buluşma, Sosyal Foruma yön veren politik güçlerin niteliğinden ve bu güçlerin Sosyal Foruma atfettikleri rolün, örgütlenme anlayışının ideolojik anlamından bağımsız olarak, mücadele içindeki kitlelerin dolaysız olarak bir araya geldiği birer kitle buluşması biçimi olan Sosyal Forumlarda devrimci güçlerin kendini var etmeleri anlamında önemlidir.
2010 ASF, Türkiye'de de toplumsal mücadelenin bileşenlerin enternasyonalist ruhunu ve dayanışma bilincini güçlendirecektir.
2010 ASF'ye giderken önemli bir durak ise, 28 Eylül - 1 Ekim 2009 tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleşecek olan Mezopotamya Sosyal Forumu olacak. Esasta ASF ile somut bir bağlantısı olmayan, Mezopotamya coğrafyası halklarının, Kürt, Arap, Süryani, Türk, Acem halklarının bir araya geleceği bir buluşma olsa da, MSF'ye Avrupa'dan ve çeşitli ülkelerden de yoğun bir katılım bekleniyor. Bir sonraki ASF Hazırlık toplantısının da MSF öncesine alınması bu bakımdan anlamlıdır. MSF'ye paralel olarak örgütlenecek olan Amed Uluslararası Kampı ise bir çok ülkedeki direniş deneyimini bir araya getirecek. Yine MSF çerçevesinde Ortadoğulu kadın örgütlerinin bir buluşması ve bir kitlesel bir kadın yürüyüşü de planlanıyor. Bu etkinlik, Venezüella'da 2011 yılında yapılacak olan Dünya Kadın Buluşması'nın Ortadoğu ayağını örgütleme yönünde bir ilk adım olacak.
Avrupa, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya'daki devrimci, ilerici, komünist güçler, gerek MSF, gerek 2010 ASF'ye dahil olarak bu olanakları gerçeğe dönüştürmeye katkı sun


 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

ASF 2010 İstanbul’da toplanıyor
fc Share on Twitter
 


01 Temmuz 2009 /Enternasyonal Bülten/ Sayı: 83

6. Avrupa Sosyal Forumu 2010'da İstanbul'da gerçekleşecek. Forumun 3. Hazırlık Toplantısı 19-21 Haziran'da Viyana'da yapıldı.
Toplantıya, ASF Türkiye Organizasyon Komitesi güçlü bir katılım sergiledi. DİSK, DTP, Mezopotamya Sosyal Forumu, Kurdish Network, BEKSAV, ÖDP, TAREM ve Halk Cephesi de organizasyon komitesi adına katılımcı gönderen kurumlar arasında yer aldı.
ASF organizasyonuna ilişkin olarak, örgütleme komitesinin bileşimi, ASF'nin gerçekleşeceği alan ve forumun bütçesi gibi sorunlar tartışıldı. 8-10 Temmuz G8 Zirvesine karşı İtalya'da düzenlenecek protestolar hakkında bilgi verildi ve katılım çağrısı yapıldı. Bir sonraki Hazırlık Toplantısı'nın, Diyarbakır'da gerçekleştirilecek 1. Mezopotamya Sosyal Forumu öncesinde, 25-27 Eylül'de Diyarbakır'da yapılması kararlaştırıldı.
2010 yılı Haziran ayında İstanbul'da yapılacak Avrupa Sosyal Forumu, ASF'nin geleceği bakımından da önemli bir köşetaşı olacak. 2006'da Atina'da yapılan Sosyal Forumda Yunanistan, Filistin, Bask Ülkesi, İtalya, Katalanya, Türkiye ve Kuzey Kürdistan, Norveç gibi ülkelerden çeşitli kitle örgütleri bir Antiemperyalist Ağ oluşturmuşlardı. Antiemperyalist Ağ'ın uluslararası çağrısına Yunanistan'dan KOE, Bask Ülkesi'nden Batasuna, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'dan partimiz MLKP, TİKB, HÖC ve TDP, İtalya'dan CARC, Bulgaristan'dan 23 Eylül Direniş Hareketi ve Bulgaristan İşçilerin Komünist Partisi, Sırbistan'dan Emek Partisi, Norveç'ten APK, Filipinler'den NDFP, Filistin'den FHKC ve FDKC'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda parti ve örgüt imza koymuştu.
Antiemperyalist Ağın deklarasyon ve ilkelerinde, emperyalist saldırganlık mahkum edilmiş, AB ve Avrupalı emperyalist güçler teşhir edilmiş, emperyalizme karşı silahlı militan direnişler yürüten halklar selamlanmış, "başka bir dünya"nın sosyalizm olduğu vurgulanmıştı. Antiemperyalist Ağ kapsamında düzenlenen sayısız seminerin ve etkinliğin yanı sıra, ağı oluşturan güçler sosyal forum kapsamındaki büyük yürüyüşte de ortak kortej oluşturarak yürümüşlerdi.
Antiemperyalist Ağ deneyimi, çeşitli ülkelerden gelerek "başka bir dünya" arayışıyla buluşan onbinlerce kişinin buluştuğu bir mekan olan, ancak bu "başka dünya" arayışlarını kapitalizmin yıkıcı sonuçlarının törpülenmesi anlayışıyla sınırlı tutan politik güçlerin damga vurduğu Sosyal Forumlara devrimci müdahale bakımından özgün bir deneyim olmuştu. Bu deneyimin oluşturulmasında katkısı olan bir diğer unsur da kuşkusuz, Yunanistan'daki kitle mücadelelerinin kararlı ve militan geleneğinin dolaysız etkisiydi.
Türkiye'de yapılacak olan 2010 ASF buluşması ise, ülkedeki mücadele geleneklerinden ve Kürt halkı ile Türk işçi ve emekçilerinin süregiden militan mücadelelerinden beslenerek, 2006 Antiemperyalist Ağ deneyimine yenilerini ekleyecektir. İstanbul ASF buluşması, bu deneyimin daha da ileri taşınmasına hizmet edecektir. Coğrafi bakımdan da İstanbul, Avrupa'daki işçi ve emekçi mücadelelerinin deneyimleriyle, göçmen direnişleriyle, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki toplumsal mücadelelerin, Kürt ulusal mücadelesinin, Balkan, Kafkas ve Ortadoğu halklarının siyasi ve toplumsal örgütlenmelerinin buluşmasına uygun koşulları sunacaktır. Bu buluşma, Sosyal Foruma yön veren politik güçlerin niteliğinden ve bu güçlerin Sosyal Foruma atfettikleri rolün, örgütlenme anlayışının ideolojik anlamından bağımsız olarak, mücadele içindeki kitlelerin dolaysız olarak bir araya geldiği birer kitle buluşması biçimi olan Sosyal Forumlarda devrimci güçlerin kendini var etmeleri anlamında önemlidir.
2010 ASF, Türkiye'de de toplumsal mücadelenin bileşenlerin enternasyonalist ruhunu ve dayanışma bilincini güçlendirecektir.
2010 ASF'ye giderken önemli bir durak ise, 28 Eylül - 1 Ekim 2009 tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleşecek olan Mezopotamya Sosyal Forumu olacak. Esasta ASF ile somut bir bağlantısı olmayan, Mezopotamya coğrafyası halklarının, Kürt, Arap, Süryani, Türk, Acem halklarının bir araya geleceği bir buluşma olsa da, MSF'ye Avrupa'dan ve çeşitli ülkelerden de yoğun bir katılım bekleniyor. Bir sonraki ASF Hazırlık toplantısının da MSF öncesine alınması bu bakımdan anlamlıdır. MSF'ye paralel olarak örgütlenecek olan Amed Uluslararası Kampı ise bir çok ülkedeki direniş deneyimini bir araya getirecek. Yine MSF çerçevesinde Ortadoğulu kadın örgütlerinin bir buluşması ve bir kitlesel bir kadın yürüyüşü de planlanıyor. Bu etkinlik, Venezüella'da 2011 yılında yapılacak olan Dünya Kadın Buluşması'nın Ortadoğu ayağını örgütleme yönünde bir ilk adım olacak.
Avrupa, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya'daki devrimci, ilerici, komünist güçler, gerek MSF, gerek 2010 ASF'ye dahil olarak bu olanakları gerçeğe dönüştürmeye katkı sun