Ozan Sökmen ve Fırat Şeran Yoldaşların Haziran 2019 Tarihli Organ Raporundan Üç Bölüm
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

Aralık 2019 / Partinin Sesi / Sayı: 99

İdeolojik Süreç Değerlendirmesi

Müfrezemizi oluşturan yoldaşların temel ideolojik eksiklikler barındırmadığı söylenebilir, bununla birlikte partimizin ideolojisi ile bütünleşme, bu ideolojiyi yaşamsallaştırma ve şehit yoldaşlarımızla kurulan onlardan öğrenme ilişkisi konularında çeşitli pratikleri olmaktadır ve olacaktır. Devrimci yaşamımızın sorunları olarak ortaya çıkan duygu yönetimi, yoldaşlık ilişkileri gibi kimi yaklaşımları ideolojik zeminlere dayanarak tartışmak, uzlaşmacı bir tavır içerisine girmeden bu süreçleri yönetmek, bu dönemde müfrezemizin bunların üstesinden gelebildiğini ve gittikçe ideolojik olarak güçlenme pratiği ortaya koyduğunu göstermektedir. Bu gibi kimi yaklaşımları, şehit yoldaşlarımızın yazılarından bölümlerle tartışarak beslemek, onlardan öğrenmek, eğitimimiz açısından -onların hesabını sorma isteği ve verdikleri mücadeleyi daha ileri taşıma isteği, politik faaliyetimiz açısından- partili olma düzeyi, devrim ve parti için ödedikleri bedel, örgütsel pratiğimiz açısından yol göstericidir ve böyle olmaya da devam edecektir.

Kadın Özgürlük Mücadelesi Ve Cins Bilinci

Kadın özgürlük mücadelesinin toplumsal olarak geldiği düzey, bu gelinen düzeyde partimizin yeri ve partimiz içerisindeki yansımaları, Müfrezemiz tarafından aktif bir şekilde takip edilmektedir. Müfrezemizi oluşturan yoldaşların her birinin bu konuya ilgisi vardır ve dinamiktir. Politik faaliyet kapsamında bir öneri veya bir pratik oluşturulamamış olsa da, Müfrezemiz açısından bir düşünsel emek örgütlenmekte ve bu durum diri tutulmaktadır. Keza partinin belirlediği eğitimler uygulanmakta ve nitelikli geçmesi için emek harcanmaktadır. Günlük yaşam içerisinde erk yanların kendini göstermemesi olumludur ve gösterdiği durumlarda da mücadele konusu yapma iradesi Müfreze tarafından sağlanmaktadır. Müfrezemizin erkek komünistlerden oluşması, bir uzlaşmaya yol açmamış, bu konudaki duyarlılık yapılabildiği ölçüde arttırılmıştır. Müfrezemizin cins bileşimi nedeniyle meseleye daha özenli yaklaşıma ihtiyaç duyulması, ileri itici etkendir. Kadın yayınlarının takibi, tartışmalarda kadın özgürlük gündemli konulara öncelik verilmesi, kadın gündemli çeşitli okumalarla bunun desteklenmesi gibi yaklaşımlar geliştirilerek, Müfrezemizin kadın özgürlük mücadelesindeki cins bilinci düzeyini yükseltmek hedeflenmiştir.

Eğitim

Eğitimlerimizi iki noktada değerlendirebiliriz: kolektif ve bireysel eğitim.

Kolektif eğitimlerimizi, parti yayınlarımız, kolektif tartışmalarımız ve mücadele pratiklerimiz olarak adlandırabiliriz. Öncelikle parti yayınlarının okunup, belirlenecek konularının tartışmalarımıza yedirilmesi üzerine, aktif tartışmalarda bulunarak partiyle kurduğumuz ilişkiyi daha organik bir zemine taşıma, partiye daha fazla yakınlaşma durumumuzu diri tutuyoruz. Tabii aynı zamanda, alanımızın da kararlarını uygulamış oluyoruz.

Kolektif tartışmalarımızın bir kısmını parti yayınları belirlerken, bir kısmını da günlük yaşam, mücadeledeki ihtiyaçlarımız belirlemektedir ve biz de bunlara göre çeşitli tartışma başlıkları belirleyerek (şehitlerimizden, mücadelemize güç katacak yazılar veya makaleler), ihtiyaçlarımızı kolektifin çözmesi için sunmaktayız. Müfreze olarak böyle tartışmaları önümüze çekiyor, buralardan güçlenmeyi hedefliyoruz. (Işık yoldaşın yazıları gibi.)

Tek başına ideolojik olarak değil, politik askeri faaliyetimize dair konular (teknik vb.) üzerine de yapabildiğimiz ölçüde eğitimler koyma ve kolektif gelişimi daha üst bir seviyeye taşıma çabası kendini göstermektedir.

Bireysel eğitimlerde, partimizin bizlere sunmuş olduğu eğitim programında yer alan kitapların okunması, takibi gerçekleştirilmektedir. Belli bir düzeyi olsa da, okuma ile kurulan ilişkinin düzeyinin yükselme ihtiyacı bulunmaktadır. Bu yönde çeşitli adımlar atıldı. Okuma ile kurulan ilişkinin güçlendirilmesi ve istikrar sağlanması için organ içi denetim uygulanıyor. Bu bireysel okumaların üretime dönüştürülmesinde henüz bir adım atmadık. Bu aşamada en azından okuma çalışmalarının sonuçlarını anlamak için bazı tartışmalar örgütlemek yolundan ilerleyeceğiz.

 

 

 

Arşiv

 

2019
Aralık Kasım
Temmuz Mayıs
2018
Ekim Ocak
2017
Kasım Ağustos
Mayıs Şubat
2016
Eylül Temmuz

 

Ozan Sökmen ve Fırat Şeran Yoldaşların Haziran 2019 Tarihli Organ Raporundan Üç Bölüm
fc Share on Twitter

 

Aralık 2019 / Partinin Sesi / Sayı: 99

İdeolojik Süreç Değerlendirmesi

Müfrezemizi oluşturan yoldaşların temel ideolojik eksiklikler barındırmadığı söylenebilir, bununla birlikte partimizin ideolojisi ile bütünleşme, bu ideolojiyi yaşamsallaştırma ve şehit yoldaşlarımızla kurulan onlardan öğrenme ilişkisi konularında çeşitli pratikleri olmaktadır ve olacaktır. Devrimci yaşamımızın sorunları olarak ortaya çıkan duygu yönetimi, yoldaşlık ilişkileri gibi kimi yaklaşımları ideolojik zeminlere dayanarak tartışmak, uzlaşmacı bir tavır içerisine girmeden bu süreçleri yönetmek, bu dönemde müfrezemizin bunların üstesinden gelebildiğini ve gittikçe ideolojik olarak güçlenme pratiği ortaya koyduğunu göstermektedir. Bu gibi kimi yaklaşımları, şehit yoldaşlarımızın yazılarından bölümlerle tartışarak beslemek, onlardan öğrenmek, eğitimimiz açısından -onların hesabını sorma isteği ve verdikleri mücadeleyi daha ileri taşıma isteği, politik faaliyetimiz açısından- partili olma düzeyi, devrim ve parti için ödedikleri bedel, örgütsel pratiğimiz açısından yol göstericidir ve böyle olmaya da devam edecektir.

Kadın Özgürlük Mücadelesi Ve Cins Bilinci

Kadın özgürlük mücadelesinin toplumsal olarak geldiği düzey, bu gelinen düzeyde partimizin yeri ve partimiz içerisindeki yansımaları, Müfrezemiz tarafından aktif bir şekilde takip edilmektedir. Müfrezemizi oluşturan yoldaşların her birinin bu konuya ilgisi vardır ve dinamiktir. Politik faaliyet kapsamında bir öneri veya bir pratik oluşturulamamış olsa da, Müfrezemiz açısından bir düşünsel emek örgütlenmekte ve bu durum diri tutulmaktadır. Keza partinin belirlediği eğitimler uygulanmakta ve nitelikli geçmesi için emek harcanmaktadır. Günlük yaşam içerisinde erk yanların kendini göstermemesi olumludur ve gösterdiği durumlarda da mücadele konusu yapma iradesi Müfreze tarafından sağlanmaktadır. Müfrezemizin erkek komünistlerden oluşması, bir uzlaşmaya yol açmamış, bu konudaki duyarlılık yapılabildiği ölçüde arttırılmıştır. Müfrezemizin cins bileşimi nedeniyle meseleye daha özenli yaklaşıma ihtiyaç duyulması, ileri itici etkendir. Kadın yayınlarının takibi, tartışmalarda kadın özgürlük gündemli konulara öncelik verilmesi, kadın gündemli çeşitli okumalarla bunun desteklenmesi gibi yaklaşımlar geliştirilerek, Müfrezemizin kadın özgürlük mücadelesindeki cins bilinci düzeyini yükseltmek hedeflenmiştir.

Eğitim

Eğitimlerimizi iki noktada değerlendirebiliriz: kolektif ve bireysel eğitim.

Kolektif eğitimlerimizi, parti yayınlarımız, kolektif tartışmalarımız ve mücadele pratiklerimiz olarak adlandırabiliriz. Öncelikle parti yayınlarının okunup, belirlenecek konularının tartışmalarımıza yedirilmesi üzerine, aktif tartışmalarda bulunarak partiyle kurduğumuz ilişkiyi daha organik bir zemine taşıma, partiye daha fazla yakınlaşma durumumuzu diri tutuyoruz. Tabii aynı zamanda, alanımızın da kararlarını uygulamış oluyoruz.

Kolektif tartışmalarımızın bir kısmını parti yayınları belirlerken, bir kısmını da günlük yaşam, mücadeledeki ihtiyaçlarımız belirlemektedir ve biz de bunlara göre çeşitli tartışma başlıkları belirleyerek (şehitlerimizden, mücadelemize güç katacak yazılar veya makaleler), ihtiyaçlarımızı kolektifin çözmesi için sunmaktayız. Müfreze olarak böyle tartışmaları önümüze çekiyor, buralardan güçlenmeyi hedefliyoruz. (Işık yoldaşın yazıları gibi.)

Tek başına ideolojik olarak değil, politik askeri faaliyetimize dair konular (teknik vb.) üzerine de yapabildiğimiz ölçüde eğitimler koyma ve kolektif gelişimi daha üst bir seviyeye taşıma çabası kendini göstermektedir.

Bireysel eğitimlerde, partimizin bizlere sunmuş olduğu eğitim programında yer alan kitapların okunması, takibi gerçekleştirilmektedir. Belli bir düzeyi olsa da, okuma ile kurulan ilişkinin düzeyinin yükselme ihtiyacı bulunmaktadır. Bu yönde çeşitli adımlar atıldı. Okuma ile kurulan ilişkinin güçlendirilmesi ve istikrar sağlanması için organ içi denetim uygulanıyor. Bu bireysel okumaların üretime dönüştürülmesinde henüz bir adım atmadık. Bu aşamada en azından okuma çalışmalarının sonuçlarını anlamak için bazı tartışmalar örgütlemek yolundan ilerleyeceğiz.