İyi Bir Hazırlık Sonucu İçinde Taşır
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

Kalbimde ölümsüzlerimizin gülüşleri, sözleri, haykırışları. Sokakta şıpır şıpır yağan yağmur ve biraz dinlediğimde günün bütün yorgunluğunu hafif hafif üstümden alan bir müzik şenliğinin kalp atışlarını duyuyorum. Ve, "hiç mi hiç sevmiyorum yorgun yağmurları / ne kırları çıldırtıyor ne dağları / yağdı mı Toroslarca yağmalı yağmur / selle coşturup barajlar taşırmalı / bir yudum su demekten aciz yürekler / ya ses verip haykırmalı ya boğulmalı."
Bir bakmışım, bir üstgeçitte mevzilenmiş, görev bilinciyle ve iradeyle donanmış bir militanı izliyorum. Bir anda görüntü kayboluyor ve yerine türlü türlü işkencelere maruz kalmış, ama ser verip sır vermemiş ve ajan düşmana, "parti seni ergeç açığa çıkartacak" demiş, partiye, sınıfa ve sosyalizme güvenin inancıyla donanıyorum. Bir zindanda "önce ben olmalıyım" derken, bir başka yerde polis karargahına yürüyen boyun eğmez komünistten öğreniyorum. Bir kent gerillası üssünde partiyi omuzlarına almış devrime yürüyen kadın iradesini, bir yandan da Kürdistan dağlarında ve ovalarında toprağa düşen korları hissediyorum. Yani yağmur yağıyorsa ve kalbinizden ölümsüzler ırmağı akıyorsa, işte o zaman düşünecek ve yapacak çok iş var demektir.
Bir devrimciyi anlatan en güzel sözlerden biri, "devrim yapan devrimcidir." Bu söz hep yeniyi ve eylemi anlatır. Çok güzel fikirlere ve düşüncelere sahip olabiliriz, fakat pratiğe uygulamadığımız sürece hiçbir değeri yoktur. Parçada ve bütünde amaç devrim olmalıdır, ancak bu yolla başlangıçların güçlü sonuçlarını yaratabiliriz. Bu devrimleri yapabilmek ve bu güçlü sonuçlara ulaşabilmek için güzel bir hazırlık, bu denklemin formülüdür diyebilirim. Bu formül aslında herkes tarafından bilinen ama çok defa eksik bırakılandır. Çünkü içerisinde güçlü bir irade ve kararlılığı barındırması gerekir. Bu kararlılığa ve iradeye ancak devrime ve partiye koşulsuz adanmışlıkla ulaşılabilir. 'Ben'den vazgeçip kolektifle buluşarak, kolektifin aklıyla bütünleşerek, politik, örgütsel ve ideolojik cephaneliği artırarak... Ancak o zaman yeni başlangıçlara katılım ve uyum sağlayabiliriz. Bu, başlangıcın hazırlığıdır. Parçanın bütünle birleşmesidir. Bir de başlangıçtan sonraki hazırlık vardır. Burada da yeni eylem biçimleri kendini gösterir ve tabii ki yeni hazırlıklar. Bir yandan kolektif etkin birey olma, bir yandan var olan toplumsal maddi yapıyı değiştirip "yeni insan"ı yaratma çabası her zaman için yeninin gerçekleşmesini ister.
Hazırlık sorununu biraz daha özele indirgeyerek tartışmak, gerekli olanı daha anlaşılır kılacaktır. Bir partinin, bir komünistin nihai hedefi bellidir ve bu hedef en değerli olandır. Değerli olana, yani bütüne ulaşabilmek için her parçada gerekli özeni göstermek, başarıya ulaşmanın hakkını vermek elzemdir. Bu bir sendikada, dergide ya da semtte devrimci faaliyet yürüten bir örgütte veya askeri alanda çalışma yürüten bir birimde, yani parça parça ama bütüne yayılan biçimde kendini göstermelidir. Örneğin bir askeri eylemde, eyleme hazırlık aşamasına ne kadar özenli, titiz ve her anı düşünüp planlanan şekilde yaklaşılırsa, o eylemin başarısı o kadar güvencelenecektir. Bir eylem biriminin elinde ne kadar istihbarat olduğu, keşif çalışmalarının ne kadar iyi gerçekleştirildiği, eylem planının ayrıntılı, gerçekçi ve sonuca odaklı hazırlanışı, eylem anında kullanılacak araçlara ne kadar özen gösterildiği, eylemcinin ve malzeme kamuflajlarının hazırlanması, nokta ve alan hakimiyeti, eylemin ve eylemcinin teknik kapasitesi, eyleme dışardan gelebilecek çeşitli müdahalelerin hesaplanması, geri çekilme vb. aşamaların ayrıntılandırılması bir eylemin başarılı veya başarısız olmasında hayati etkenlerdir.
Bir İstihbarat Bir Eylemdir
Bir eylem biriminde istihbaratın varlığı demek, eylem demektir. Bütünün (partinin) tüm parçalarında (örgütlerinde) birbirini tamamlama, birbirinde tamamlanma esastır. Bu demektir ki, bütün örgütlerin görevleri arasında yer alan bilgi, veri veya istihbarat toplama ve bunları gerekli örgütlere aktarma pratiği, eylem biriminin eylem kapasitesini artıracak ve partinin daha güçlü ileriye sıçramasını yaratacaktır. Bu yüzdendir ki, "bir istihbarat bir eylemdir" formülasyonuyla hareket edip, bütün örgütler politik askeri bakış açısıyla kendilerini örgütlemeli, düşmana daha güçlü ve sürekli darbeler indirmenin koşullarını yaratmalıdır.
Keşif
Bir başka nokta, eylem için oldukça değerli olan keşif çalışmalarıdır. Çalışmanın yapıldığı koşulları incelemek önemlidir. Düşman bölgesinde teknolojik ve fiili denetim düzeyi unutulmamalı, buna göre hareket edilmelidir. Denetim için adeta "adım başı" kamera yerleştirilmiş olması, düşman güçlerinin her yere yayılmaları, istedikleri anda kimlik kontrolü vb. girişimlerde bulunabilmeleri ve savaşçıların önceden düşmanca tanıyor oluşu hareket imkanlarını alabildiğine sınırlar. Bu da demektir ki, bir eylemi gerçekleştirmek için gerekli olan keşif çalışması başlı başına bir "eylem"dir. Fakat düşmanın tüm "avantajına" rağmen, eylem birimlerinin de kendilerine göre taktikleri ve geliştirdikleri mücadele yöntemleri vardır. Keşif yapılırken, çevrede olmakta olana ve eylemin gerçekleştirileceği noktanın bütün ayrıntılarına özel bir ilgiyle yaklaşılmalı, bütün duyargalar açık tutulmalıdır. Eylem gerçekleştirilecek noktanın zayıflıkları hızlı bir şekilde analiz edilip kayıt altına alınmalıdır. Böylece eylemin nasıl yapılacağına, geri çekilmenin nerelerden nasıl gerçekleştirileceğine dair daha somut bilgiler akılda oluşmuş ve planlama yaparken gerçekçi ve sonuç alıcı bir çalışma zemini açığa çıkartılmış olur.
Planlama
Gelelim planlamaya. Bu başlı başına bir özen ve ciddiyet ister. Ne kadar iyi bir plan yapılırsa, o kadar iyi ve güçlü sonuç alınır. Eylemin ne zaman, nasıl, hangi araçlarla, nasıl bir görev bölüşümüyle gerçekleştirileceğini belirleyen, eylem sonrası geri çekilme, randevu yerleri ve çeşitli olasılıklar da hesaba katılarak yapılan plana eylem biriminin kesinlikle uyması, plan dışına çıkmaması (plan dışı ve hesaplanamayan durumlar oluştuğu takdirde inisiyatif gösterilir) önemlidir. Planın iyi hazırlanmasındaki en önemli etkenlerden biri, planı kolektif aklın ürünü olarak ortaya koyabilmektir. Böyle birbirini tamamlayan, planı ortaklaştıran ve olası hataları birlikte öngören bir eylem biriminin planının başarısız olması zor bir ihtimaldir.
İstihbarat, keşif ve planlama, bir eylemin hazırlık aşamalarının en önemlileridir, fakat, bunlarla birlikte, burada sayılmayan öteki aşamaların önemini de unutmamalıyız. Bu yüzdendir ki, hazırlığa dahil olan bütün aşamalar eylem alanındaki özeni ve ciddiyeti ister. Ancak böyle yaklaşarak istenilen sonuca ulaşılabilir.
Hazırlığın önemini bir politik askeri eylemin belli aşamalarına değinerek anlaşılır kılmaya çalıştık. Fakat hazırlık, tek başına bir askeri eylemde değil, bütün çalışmalarda başarının anahtarıdır. Mücadelemiz büyüyor, gelişiyor ve bu yolda ilerledikçe ölümsüzleşen yoldaşlarımız çoğalıyor. Ve o sırada aklıma geride kalan bizler geliyor. Diyoruz ki, "şehitlere devrim sözümüz var!" Kolayca ağızdan çıkan ama taşıması büyük bir ciddiyet ve kararlılık gerektiren bu sözün hakkını vermek için yapmamız gereken tek şey, ciddi bir şekilde hazırlanmak'tır.

Rênas Kızılbaş

 

 

Arşiv

 

2019
Aralık Kasım
Temmuz Mayıs
2018
Ekim Ocak
2017
Kasım Ağustos
Mayıs Şubat
2016
Eylül Temmuz

 

İyi Bir Hazırlık Sonucu İçinde Taşır
fc Share on Twitter

 

Kalbimde ölümsüzlerimizin gülüşleri, sözleri, haykırışları. Sokakta şıpır şıpır yağan yağmur ve biraz dinlediğimde günün bütün yorgunluğunu hafif hafif üstümden alan bir müzik şenliğinin kalp atışlarını duyuyorum. Ve, "hiç mi hiç sevmiyorum yorgun yağmurları / ne kırları çıldırtıyor ne dağları / yağdı mı Toroslarca yağmalı yağmur / selle coşturup barajlar taşırmalı / bir yudum su demekten aciz yürekler / ya ses verip haykırmalı ya boğulmalı."
Bir bakmışım, bir üstgeçitte mevzilenmiş, görev bilinciyle ve iradeyle donanmış bir militanı izliyorum. Bir anda görüntü kayboluyor ve yerine türlü türlü işkencelere maruz kalmış, ama ser verip sır vermemiş ve ajan düşmana, "parti seni ergeç açığa çıkartacak" demiş, partiye, sınıfa ve sosyalizme güvenin inancıyla donanıyorum. Bir zindanda "önce ben olmalıyım" derken, bir başka yerde polis karargahına yürüyen boyun eğmez komünistten öğreniyorum. Bir kent gerillası üssünde partiyi omuzlarına almış devrime yürüyen kadın iradesini, bir yandan da Kürdistan dağlarında ve ovalarında toprağa düşen korları hissediyorum. Yani yağmur yağıyorsa ve kalbinizden ölümsüzler ırmağı akıyorsa, işte o zaman düşünecek ve yapacak çok iş var demektir.
Bir devrimciyi anlatan en güzel sözlerden biri, "devrim yapan devrimcidir." Bu söz hep yeniyi ve eylemi anlatır. Çok güzel fikirlere ve düşüncelere sahip olabiliriz, fakat pratiğe uygulamadığımız sürece hiçbir değeri yoktur. Parçada ve bütünde amaç devrim olmalıdır, ancak bu yolla başlangıçların güçlü sonuçlarını yaratabiliriz. Bu devrimleri yapabilmek ve bu güçlü sonuçlara ulaşabilmek için güzel bir hazırlık, bu denklemin formülüdür diyebilirim. Bu formül aslında herkes tarafından bilinen ama çok defa eksik bırakılandır. Çünkü içerisinde güçlü bir irade ve kararlılığı barındırması gerekir. Bu kararlılığa ve iradeye ancak devrime ve partiye koşulsuz adanmışlıkla ulaşılabilir. 'Ben'den vazgeçip kolektifle buluşarak, kolektifin aklıyla bütünleşerek, politik, örgütsel ve ideolojik cephaneliği artırarak... Ancak o zaman yeni başlangıçlara katılım ve uyum sağlayabiliriz. Bu, başlangıcın hazırlığıdır. Parçanın bütünle birleşmesidir. Bir de başlangıçtan sonraki hazırlık vardır. Burada da yeni eylem biçimleri kendini gösterir ve tabii ki yeni hazırlıklar. Bir yandan kolektif etkin birey olma, bir yandan var olan toplumsal maddi yapıyı değiştirip "yeni insan"ı yaratma çabası her zaman için yeninin gerçekleşmesini ister.
Hazırlık sorununu biraz daha özele indirgeyerek tartışmak, gerekli olanı daha anlaşılır kılacaktır. Bir partinin, bir komünistin nihai hedefi bellidir ve bu hedef en değerli olandır. Değerli olana, yani bütüne ulaşabilmek için her parçada gerekli özeni göstermek, başarıya ulaşmanın hakkını vermek elzemdir. Bu bir sendikada, dergide ya da semtte devrimci faaliyet yürüten bir örgütte veya askeri alanda çalışma yürüten bir birimde, yani parça parça ama bütüne yayılan biçimde kendini göstermelidir. Örneğin bir askeri eylemde, eyleme hazırlık aşamasına ne kadar özenli, titiz ve her anı düşünüp planlanan şekilde yaklaşılırsa, o eylemin başarısı o kadar güvencelenecektir. Bir eylem biriminin elinde ne kadar istihbarat olduğu, keşif çalışmalarının ne kadar iyi gerçekleştirildiği, eylem planının ayrıntılı, gerçekçi ve sonuca odaklı hazırlanışı, eylem anında kullanılacak araçlara ne kadar özen gösterildiği, eylemcinin ve malzeme kamuflajlarının hazırlanması, nokta ve alan hakimiyeti, eylemin ve eylemcinin teknik kapasitesi, eyleme dışardan gelebilecek çeşitli müdahalelerin hesaplanması, geri çekilme vb. aşamaların ayrıntılandırılması bir eylemin başarılı veya başarısız olmasında hayati etkenlerdir.
Bir İstihbarat Bir Eylemdir
Bir eylem biriminde istihbaratın varlığı demek, eylem demektir. Bütünün (partinin) tüm parçalarında (örgütlerinde) birbirini tamamlama, birbirinde tamamlanma esastır. Bu demektir ki, bütün örgütlerin görevleri arasında yer alan bilgi, veri veya istihbarat toplama ve bunları gerekli örgütlere aktarma pratiği, eylem biriminin eylem kapasitesini artıracak ve partinin daha güçlü ileriye sıçramasını yaratacaktır. Bu yüzdendir ki, "bir istihbarat bir eylemdir" formülasyonuyla hareket edip, bütün örgütler politik askeri bakış açısıyla kendilerini örgütlemeli, düşmana daha güçlü ve sürekli darbeler indirmenin koşullarını yaratmalıdır.
Keşif
Bir başka nokta, eylem için oldukça değerli olan keşif çalışmalarıdır. Çalışmanın yapıldığı koşulları incelemek önemlidir. Düşman bölgesinde teknolojik ve fiili denetim düzeyi unutulmamalı, buna göre hareket edilmelidir. Denetim için adeta "adım başı" kamera yerleştirilmiş olması, düşman güçlerinin her yere yayılmaları, istedikleri anda kimlik kontrolü vb. girişimlerde bulunabilmeleri ve savaşçıların önceden düşmanca tanıyor oluşu hareket imkanlarını alabildiğine sınırlar. Bu da demektir ki, bir eylemi gerçekleştirmek için gerekli olan keşif çalışması başlı başına bir "eylem"dir. Fakat düşmanın tüm "avantajına" rağmen, eylem birimlerinin de kendilerine göre taktikleri ve geliştirdikleri mücadele yöntemleri vardır. Keşif yapılırken, çevrede olmakta olana ve eylemin gerçekleştirileceği noktanın bütün ayrıntılarına özel bir ilgiyle yaklaşılmalı, bütün duyargalar açık tutulmalıdır. Eylem gerçekleştirilecek noktanın zayıflıkları hızlı bir şekilde analiz edilip kayıt altına alınmalıdır. Böylece eylemin nasıl yapılacağına, geri çekilmenin nerelerden nasıl gerçekleştirileceğine dair daha somut bilgiler akılda oluşmuş ve planlama yaparken gerçekçi ve sonuç alıcı bir çalışma zemini açığa çıkartılmış olur.
Planlama
Gelelim planlamaya. Bu başlı başına bir özen ve ciddiyet ister. Ne kadar iyi bir plan yapılırsa, o kadar iyi ve güçlü sonuç alınır. Eylemin ne zaman, nasıl, hangi araçlarla, nasıl bir görev bölüşümüyle gerçekleştirileceğini belirleyen, eylem sonrası geri çekilme, randevu yerleri ve çeşitli olasılıklar da hesaba katılarak yapılan plana eylem biriminin kesinlikle uyması, plan dışına çıkmaması (plan dışı ve hesaplanamayan durumlar oluştuğu takdirde inisiyatif gösterilir) önemlidir. Planın iyi hazırlanmasındaki en önemli etkenlerden biri, planı kolektif aklın ürünü olarak ortaya koyabilmektir. Böyle birbirini tamamlayan, planı ortaklaştıran ve olası hataları birlikte öngören bir eylem biriminin planının başarısız olması zor bir ihtimaldir.
İstihbarat, keşif ve planlama, bir eylemin hazırlık aşamalarının en önemlileridir, fakat, bunlarla birlikte, burada sayılmayan öteki aşamaların önemini de unutmamalıyız. Bu yüzdendir ki, hazırlığa dahil olan bütün aşamalar eylem alanındaki özeni ve ciddiyeti ister. Ancak böyle yaklaşarak istenilen sonuca ulaşılabilir.
Hazırlığın önemini bir politik askeri eylemin belli aşamalarına değinerek anlaşılır kılmaya çalıştık. Fakat hazırlık, tek başına bir askeri eylemde değil, bütün çalışmalarda başarının anahtarıdır. Mücadelemiz büyüyor, gelişiyor ve bu yolda ilerledikçe ölümsüzleşen yoldaşlarımız çoğalıyor. Ve o sırada aklıma geride kalan bizler geliyor. Diyoruz ki, "şehitlere devrim sözümüz var!" Kolayca ağızdan çıkan ama taşıması büyük bir ciddiyet ve kararlılık gerektiren bu sözün hakkını vermek için yapmamız gereken tek şey, ciddi bir şekilde hazırlanmak'tır.

Rênas Kızılbaş