Yılmaz Selçuk
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

ZAFERLER KUŞAĞININ YILMAZ'I DEVRİMCİ KAVGAMIZDA YAŞIYOR!

 Savaş hazırlıklarında ölümsüzleşen, partimizin üyesi, genç savaşçı Yılmaz Selçuk yoldaşı amaçlarına ve yenilmez kararlılığına sımsıkı bağlılıkla anıyoruz.


Yılmaz yoldaşı, partisinin Özgür'ünü çok genç yaşta, inançları, berrak iradesi, devrimci hayal gücü, yetenekleri ve hazırlık düzeyiyle mücadeleye çok şey katacağı bir süreçte sonsuzluğa uğurladık.


Özgür yoldaş, 10 Aralık 2010'da devrim bayrağını usulca yoldaşlarına devretti. Devrimci hazırlığın gizliliği nedeniyle ölümsüzlüğü ve uğurlama töreni bugüne değin halklarımıza açıklanmadı. Yoldaşları, işçiler, ezilenler şehitleri anma eylemlerinde onun adını haykıramadılar, fotoğraflarını taşıyamadılar. Fakat anısı ve idealleri daima eylem boylarında yankılandı. Mücadele kararlılık ve azmini biledi. Politik savaşımın çıtasını yeni düzeylere yükseltme yöneliminin komutanı olarak yol gösterdi.


Yılmaz Selçuk yoldaş, Kürt halkımızdan ve alevi inancından Sivaslı emekçi bir ailenin oğlu olarak 18 Kasım 1988'de İstanbul'da doğdu. Ev ortamında devrimcileri küçük yaşta tanıdı. Ailesinin ve halklarımızın devrimci evladı olarak ölümsüzleştiği 22 yıllık kısa yaşamına çok şey sığdırdı.


Komünist öncüyle, zor bir dönemde, diktatörlükle partimiz arasındaki sert çarpışmanın sürdüğü 2007 yazında tanıştı. Bu onu geriletmedi. Faşist rejime ve polis terörüne derin bir kin duyuyordu. Matbaacılık ve tekstil işletmelerinde çalışmış genç bir işçi olarak adım adım Ali Haydar'ca bir varoluşa yöneldi.


Bağ kurduktan kısa süre sonra çalışmalara düzenli katılmaya, küçük sorumluluklar almaya başladı. Onu partisiyle buluşturan kişi düzene yenildiğinde duraksamadı, tersine temposunu arttırdı. Alandaki çalışma grubunun sürükleyici gücü oldu. Yalınlığı, içtenliği, emekçiliği, disiplini ve sorumluluk bilinciyle sevilen, güven duyulan genç bir komünist olarak hızlı bir gelişim gösterdi. 2007 Kasım'ında ve 19 Aralık'ın yıldönümünde milis eylemleriyle yeni adımlar attı.


2008 yazında profesyonel (adanmış) devrimciliğe karar verdi. O günden itibaren tüm yaşamını bu hedef doğrultusunda yönetti. Politik çalışmalarda öne çıktı. Partili kimliğini yeni bir düzeyde somutlaştırdı. Politik askeri faaliyetlerde yer alma isteğini dile getirdi. Aynı yıl kentin farklı bir bölgesinde görev üstlenerek yönelimini hızlandırdı.


Ölümsüzleştiği güne değin yılmak bilmez bir çalışkanlıkla, berraklaşan bilinç ve büyüyen bir inançla mücadele etti. Öğrenip savaşma, savaşıp öğrenme hattında yürüdü. Kendini yeni görev ve sorumluluklara hazırladı. Emekçi semtlerdeki devrimci çalışmalar, 2009, 2010 1 Mayıs'ları, IMF protestoları Yılmaz yoldaşın istikrarlı ve tempolu gelişimine; yine aynı yıllar, genç komünist savaşçının çeşitli politik gündemler temelinde örgütlediği askeri eylemlere, yasadışı gösterilere nefer ve komutan olarak katılışına tanıklık etti. Tekel işçileri polis saldırısına uğradığında silahlı bir gösteri örgütledi. Zonguldak'ta maden işçileri diri diri toprağa gömülünce AKP binalarından birine düzenlenen bombalı saldırının içindeydi. Siyonist İsrail'in Mavi Marmara katliamını, bu devlete ait bir firmaya askeri eylem düzenleyerek cevapladı.


4. Kongremizin kararları, perspektifleri ve hedefleri, Yılmaz yoldaşın kavrayışında ve pratiğinde karşılık buldu. O'nun 2010'da sorumluluk üstlendiği alanda, çalışmalar, mücadelenin yasal-yasadışı, barışçıl-kitle şiddetine dayalı, silahsız ve silahlı biçimlerinin aynı bilinç ve kararlılıkla, aynı ciddiyet ve sonuç alma iradesiyle kullanılışıyla karakterize oldu. Öngörülen örgütsel yapının gereklerine cevap veren bir uygulama girişkenliği sergiledi.


Engel tanımazlık, koparıp alma ruhu, öğrenme coşkusu, yoldaşlık gücü ve devrimci cüret Yılmaz yoldaşın gelişen özellikleriydi. Büyük küçük, önemli önemsiz demeden tüm görevlerine tam bir ciddiyetle yaklaştı. Denilebilir ki, militanlık O'nun devrimci yaşamını boydan boya tanımlayan bir kavramdır. Kitle faaliyetlerinde, örgütlenme çalışmalarında, yayınların ulaştırılmasında, büro temizliğinde, toplantı düzenlenmesinde, randevusuna gidişte, politik askeri eylemde, yasadışı gösteride, Yılmaz yoldaşın pratiğine ruhunu kattığını, bir başka deyişle militanlığını görmekte zorlanmazdınız.


Güç yetersizliği ve olanaksızlıklar altında ezilmeme, bunları aşmaya kilitlenme Yılmaz yoldaşın özellikleri arasındaydı. Zorluklarla mücadele gücü yüksekti. Devrimci lafazanlık erbabıyla, umutsuzluğa teslim olanlarla, örgütsüzlük vaizleriyle arasına net sınırlar çekmek, onların mücadelenin önündeki engellere, tuzaklara dönüşmesine izin vermemek onun devrimci yaşam ve çalışmalarının görünümlerinden biriydi.


Yılmaz yoldaş, sömürücülere, faşist zalimlere karşı ne kadar öfkeliyse işçilere, emekçilere karşı o ölçüde sevgi doluydu. Çalışma alanındaki işçi ve emekçiler de Yılmaz'ı severlerdi. Yemek yemiş mi, ayakkabısı sağlam mı, giyecekleri yeterli mi gibi sorulara ilgilerini eksik etmezlerdi. O tüm bu ilişkilerin kişiselleşmesine izin vermez, kolektif bir ruha ve pratiğe dönüştürmekte büyük bir çaba ve kararlılık sergilerdi.


Genç savaşçının meşruiyet bilinci yüksekti. Bunu kitle ilişkilerinde de, değişik devrimci pratiklerde de, düşmanla yüz yüze gelinen çeşitli anlarda da görebilirdiniz.


Yılmaz yoldaş, savaş hazırlıkları sürecinin çalışkan, dinamik, coşkuyla öğrenen, gelecekteki mücadele pratiğine dair düşler büyüten başarılı bir öğrencisi ve emekçisi oldu. Yoldaşlarının sevgi ve güvenini kazandı. Onurla taşıdığı ve nice düşman karargahına dikeceğine ortak bir inanç duyulan kızıl bayrağı beklenmeyen bir biçimde ve anda yoldaşlarına teslim etti. Halklarımız ve faşist sömürgeci düşman o bayrağı eylemden eyleme koşan Yasemin yoldaşın ellerinde gördü. Devrim bayrağı ellerimizde yürümeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz.


Partimizin devrimci amaçları, komünist değerleri, savaşımı ve adanmışlığı mücadelenin tüm alanları ve cepheleri için yeni Yılmazların, yeni Yaseminlerin yetişeceği bir fideliktir. Sermayenin, faşist diktatörlüğün, inkarcı sömürgeciliğin terörü, yasaları, zindanları ve faşist psikolojik savaşı bu fidelik karşısında çaresiz kalmaya devam edecektir.


Zafer, Özkanların, Yaseminlerin, Yılmazların ellerinde yükselecek ve yeni bir yaşamın, yeni bir toplumun kapılarını ardına kadar açacaktır.


Yılmaz yoldaş, genç kadın ve erkekler başta olmak üzere, her yaştan ve cinsten tüm yoldaşlara öne çıkma, sorumluluk alma, öğrendiklerini uygulama, sorumluluk bilinciyle yoğrulmuş özgür bir yaşamı var etme çağrısıdır.
Yılmaz yoldaş, sözle eylemin tutarlılığı ve militanlık çağrısıdır.

Yılmaz yoldaş, düzen kurmanın her tür biçimiyle ve devrimci lafazanlıkla hesaplaşma çağrısıdır.
Yılmaz yoldaş, sıradanlaşmayı öfkeyle reddetme, yüzeysel yoldaşlığı yenilgiye uğratma ve manevi birliği yükseltme çağrısıdır.
Yılmaz yoldaş, adanmış devrimcilik çağrısıdır.
Ve partimiz için Yılmazlar, Yaseminler yenilmez birer zafer andıdır. Pratiğimizle bu anda bağlı kalmak dışında bir seçenek tanımayacağız.

 

Yılmaz Selçuk Yoldaş Yaşıyor MLKP Savaşıyor!
Ölümsüzlerimiz Zafer Kılavuzlarımızdır!
Tek Yol Devrim Yaşasın Sosyalizm!
Devrimin Zaferi İçin Yaşasın MLKP!

10 Aralık 2012

MLKP Merkez Komitesi