Oğuz Saruhan
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Oğuz Saruhan Yoldaş Ölümsüzdür!

Özgürlük Ve Onur Savaşçılarının, Emekçi Halklarımızın Zaferi Yakındır!


 Rojava devrimi ve Kobanê direnişi ölümsüzlerle zafere yürüyor. Faşist dinci daiş'e karşı tüm emekçi insanlık adına yürütülen savaşım yeni kahramanlıklarla büyüyor. Sibel Bulut yoldaşın ardından 30 Aralık'ta Rojava devrimi ve Kobanê ölümsüzleri arasına katılan Oğuz Saruhan, parti adıyla Algan Zafir yoldaş, Türkiye ve Kürdistan gençliğine savaş siperlerinde özgürleşin çağrısı olarak toprağa düştü. O, bir sosyalist yurtsever, Kürdistan topraklarında ölümsüzleşen Yılmaz Selçuk ve Serkan Tosun yoldaşlar gibi bir genç komünist işçiydi. Parti üyeliğinin ve yeni sorumluluklarının öngününde Kobanê'ye koştu. Kendisine duyulan güvenin haklılığını bir de Rojava devrimi savunmasında ortaya koydu.


Türkiye ve Kuzey Kürdistanlı emekçi soldan parti, örgüt ve çevreler bilmeli ki, bugün Rojava devrimine ve Kobanê direnişine kayıtsızlık güncel politik görevlerin en önemlisinden kaçıştır. Rojava devrimine ve Kobanê direnişine kayıtsızlık, Türkiye ve Kuzey Kürdistan birleşik devrimine kayıtsızlıktır. Halk düşmanı AKP'ye karşı mücadeleye kayıtsızlıktır. Kürt halkımızın ulusal özgürlük talebine kayıtsızlıktır. Bölgesel devrimci görevlere kayıtsızlıktır.


Faşist dinci daiş'e, onu doğrudan veya dolaylı biçimde destekleyen emperyalistlere ve halk düşmanı bölge devletlerine karşı yürütülen savaşımın zaferi, tüm emekçi halkların kazanımı olacak, bölgedeki devrimci gelişmeye hız katacaktır. Türk, Arap, Türkmen, Acem halkları ve bölgedeki ulusal topluluklar bu haklı savaşta Rojava devrimi ve Kobanê direnişiyle omuz omuza olmalı, devrimci ve antifaşist güçler, özgürlük ve onur bayraklarını yükselterek sorumluluklarını yerine getirmelidirler.


Partimiz işçi sınıfı ve ezilenlerin kurtuluşunun feda bölüğü olarak, Rojava'da ölümsüzleşen Serkan Tosun, Suphi Nejat Ağırnaslı, Sibel Bulut ve Oğuz Saruhan yoldaşların anılarına ve ideallerine bağlı kalacak, devrimci savaşımını yükseltmeyi sürdürecektir.

31 Aralık 2014
MLKP Merkez Komitesi