Berfu Dilan Canbay
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Sevda Ve Berfu Yoldaşların Mücadele Bayrağını Yükselteceğiz!

 
 

Berfu Dilan Canbay8 Eylül günü, sömürgeci faşist düşmanla girişilen çarpışmada, silah arkadaşları Devrim ve Baran yoldaşların devrettiği kızıl bayrağı yüksekte tutan MLKP-FESK Kürdistan Kır Gerilla Birliği komutanlarından kızkardeşimiz, Arjin Selçuk yoldaşı yıldızlara uğurladık.

İşçi, emekçi, genç kadınlara, ezilen uluslardan ve mezheplerden kadınlara, kadınların özgürlüğü için savaşma, kadın devrimini ve sosyalizmi zafere ulaştırma sözüyle yola çıkan Komünist Kadın Örgütümüz, kuruluşunu müjdelediği ilk günden bu yana, öncü kadın komünistlerin emekleri, kararlı mücadeleleri ve can bedeli direnişleriyle, sözünü eylemle buluşturmayı sürdürüyor.

Rojava Devriminde ölümsüzleşen kadın savaşçılarımızdan, Suruç'ta aynı düşü yaşatmak uğruna yaşamını feda eden kadınlarımıza, bedeni toprağa düşen herbir kızkardeşimiz, kadın özgürlüğü, devrim ve sosyalizm yolunda mücadele kararlılığımızı, erkek egemen faşist düşmana öfkemizi güçlendiriyor. Herbiri bambaşka topraklarda doğup, farklı yollardan ve yıllardan geçerek aynı sevdada, aynı kavgada yıldızlara ulaşan kızkardeşlerimiz, yaşamlarıyla ve ölümsüzlükleriyle, kadın özneleşmesinin, kadın önderleşmesinin ve komutanlaşmasının çıtası oldular.

Barikatların semti Gazi'den, Sivas'ın, Manisa'nın Türk köylerinden, Dersim dağlarından, Amed sokaklarından, Duisburg'un göçmen mahallelerinden, Hatay'ın yoksul evlerinden çıkıp gelen Şirin, Yeliz, Sibel, İvana, Berfu, Sevda, Yasemin yoldaşlar, milyonlarca kadının ve emekçi insanlığın özgür, eşit ve onurlu bir yaşam sürmesi için hayatlarını verdiler.

Kimisi Berfu gibi Haziran Ayaklanması'ndan, Gezi barikatlarından, kimisi Sevda gibi 6-8 Ekim Kobane Serhildanından, kimisi İvana gibi antifaşist direnişlerden, antiemperyalist küresel isyanlardan geçerek geldiler. Emekçi kadınlar, öğrenci gençlik, semtlerin yoksul işçileri arasında çalıştılar. Yerüstünde ve yeraltında yürüttükleri mücadeleler içinde cins bilinçlerini, özgürlük ve sosyalizm iddialarını büyüttüler, pekiştirdiler.

Ve dört bir yandan gelip tek yürekte tek yumrukta büyüyen kadın iradesi şimdi Rojava'dan, İstanbul gecekondularından, Dersim dağlarından ses veriyor: Türkiye ve Kürdistan'da büyüyen özgürlük ve sosyalizm savaşımının her alanda yapıcılarıyız; erkek egemenliğine, kapitalizme, sömürgeci faşizme karşı mücadelede her cephede vardık, varız, varolacağız; mutlaka kazanacağız!

Komünist Kadın Örgütümüz, halklarımıza ve ezilen kadınlara verdiği sözü, ölümsüzlerimizin kopuş eylemine, devrimci emeklerine ve feda ruhlarına sonsuz bağlılıkla yerine getirecektir. Berfu yoldaşın ölümsüzlüğe yürüyüşü, en çok da genç kadınlara, kopuş gücünü, özneleşme cesaretini, başarma iradesini açığa çıkarma çağrısıdır!

Limanlarda demirlemiş tüm gemileri, Raperinlerin, Arjin'lerin bedenleriyle yaktığı ateşlerde tutuşturmanın zamanıdır!

Devrimin zaferi için cesaretle öne atılmanın zamanıdır!

Başta genç kadınlar olmak üzere, tüm işçi, öğrenci, emekçi memur, köylü ve ev emekçisi kadınları KKÖ saflarında birleşmeye, özgürleşmeye, iradeleşmeye, kadın özgürlüğü ve devrim bayrağını yükseltmeye çağırıyoruz.

 

Berfu Dilan Canbay Yoldaş Ölümsüzdür!

Güneş'ten Arjin'e Yürüyoruz Zafere!

Yaşasın Kadın Özgürlüğü! Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!


15 Eylül 2016

MLKP-KKÖ

Kadın Önderliği