Ruhat Aşkara
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

 

Efrîn Direnişiyle Dayanışmayı Dört Bir Yana Yayalım!

Direnişi Newroz Alanlarına Taşıyalım! 

 

 İşçiler, Kadınlar, Gençler, Kent ve Köy Emekçileri, Aydınlar!

 

Yalnızca Türkiye ve Kürdistan halklarının değil, tüm komşu halkların düşmanı olan faşist politik islamcı diktatör ve çetesi, suçlarına suç eklemeye devam ediyor. Boğazına kadar zulme, sömürüye, adaletsizliğe ve işkenceye batmış biçimde, ohale, orduya, polise, kontrgerillaya dayanarak ayakta durmaya çalışıyor. Soykırımcı, sömürgeci savaş yürüttüğü Efrîn'de tüm emekçi insanlığa karşı ağır suçlar işliyor.

 

Efrîn'de, Türkiye, Rusya, İran, Suriye ve ABD tek cephedir. AB, bu cephenin destekçisi ve suç ortağıdır. Bu, işgal cephesidir. Halkların özgürlüğünü boğma cephesidir. Rojava devrimini ve bölgesel devrimci gelişmeleri ezme cephesidir. Kadın özgürlüğünü yıkma cephesidir.

 

Efrîn'de, özgürlük ve onur bayrağını yükselten, Kürt ve Arap halkları, Türkmen, Çerkes, Süryani ulusal toplulukları, Sünni, Nusayri ve Alevi, Hristiyan inancından emekçiler, yoksullar tek cephedir. Bu, halkların özgürlük, eşitlik ve onur cephesidir. Kadın özgürlüğü cephesidir. Rojava devrimini savunma cephesidir. Bölgesel devrimci gelişmeleri güçlendirme ve yayma cephesidir.

 

Saflaşma berraktır. Dünyanın neresinde olunursa olunsun, iki cepheden birinde yer almak, iki cepheden birini güçlendirmek, iki cepheden birinin kazanması için mücadele etmek dışında bir seçenek yoktur. Bu somut durumda geriye kalan herşey yalandır, kendini aldatmadır, iki yüzlülüktür. Tarih gerçeği böyle kaydediyor. Gelecek kuşaklar onu böyle okuyacaktır.


Özgürlükten Yoksunluğun Acısını Çeken Tüm Ezilenler, Yoksullar, Emekçiler!

 

Bombardıman uçakları ve kara bombardımanı araçları gibi çok büyük bir teknik avantaja, her tür zırhlı araç ve ağır silaha, yüzbinlerce asker ve subaya, sınırsız silah ve mühimmata sahip olmasına, birkaç cepheden saldırı imkanlarına ve kirli savaş yöntemlerine karşın işgalci sömürgeci Türk burjuva ordusu iki aydır Efrîn direnişini kıramadı.

 

Partimiz, hem enternasyonalist, hem de Kürdistani kimliğiyle, ilk andan itibaren Efrîn direnişinin içindedir. Faşist sömürgeci Türk burjuva devletinin işgaline karşı, onur ve özgürlük bayrağınının yükseltildiği birleşik savaş siperlerindedir. Suphi Nejat'ın, Sibel'in, Sinan'ın, İvana'nın, Halil'in Destan'ın şahsında tüm Rojava ve Güney Suriye ölümsüzlerimizin devrimci anısı şimdi Efrîn'de ayaktadır. Sünni, Alevi, Nusayri inacından Türk, Kürt, Arap halklarının komünist kadın, erkek ve lgbtigerillaları ve dünyanın değişik ülkelerinden enternasyonalist yoldaşlar, savaş mevzilerinde güçlü bir feda ruhuyla çarpışmaktadır.

 

Bu çarpışmalarda bugüne değin üç yoldaşımızı şehit verdik. Boran Özgür (Ruhat Aşkara) yoldaş 27 Ocak'ta, Özgür Avaroni (Erdal Demirhan) ve Zeynel Seyid Rıza (Sedat Akyüz) yoldaşlar 2 Mart'ta ölümsüzleştiler. Savaş sürüyor. Bayrakları yiğit Efrîn halkının, Efrîn direnişinin kadın ve erkek öncü savaşçılarının ellerinde. Bayrakları dörtbir yandaki komünistlerin ellerinde. İdealleri uğruna mücadeleyi yükselterek anılarına bağlı kalacak, onlara layık olacağız. Aynı biçimde, 24 Şubat'ta, Enternasyonal Özgürlük Taburu saflarında ölümsüzleşen İzlandalı Haukur Hilmarsson yoldaşın aziz anısına enternasyonalist pratiğimizi güçlendirerek cevap olacağımıza söz veriyoruz.

 

Türk, Kürt, Arap halklarından işçiler ve ezilenler başta olmak üzere, dünya işçi sınıfını ve ezilenleri Efrîn direnişiyle dayanışmayı yaymaya, güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye; Türkiye ve Kürdistan halklarını Efrîn direnişini Newroz alanlarına taşımaya çağırıyoruz.

 

Yaşasın Efrîn Direnişi!


Erdal, Sedat Ve Ruhat Yoldaşların Feda Ruhunu Yükselteceğiz!


Şan Olsun Yolumuzu Aydınlatan Enternasyonal Devrimci Savaşçılara, Şan Olsun Haukur Hilmarsson'a!


Bijî Newroz Bijî Azadi!

 

10 Mart 2018


MLKP
Merkez Komitesi