Taylan Kutlar
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Taylan Kutlar ve Hıdır Çallı Yoldaşlar Partimizin Savaşım Kararlılığının Ve Feda Ruhunun Bayrakları Olarak Ölümsüzleştiler! Anıları Ve İdealleri Gücümüz, Kılavuzumuz ve Andımızdır!
 

Partimizin üyesi ve FESK-Kürdistan Kır Birliği komutanı Taylan Kutlar ve partimizin üyesi ve FESK-Kürdistan Kır Birliği gerillası Hıdır Çallı yoldaşlar, faşist inkarcı sömürgecilikle girdikleri çarpışmanın ardından, HPG'den, henüz isimlerini bilmediğimiz üç yoldaşla birlikte, 10 Temmuz 2019'da, Dersim dağlarında şehit düştüler. Faşist sömürgeci düşman onların canfeda duruşları karşısında, hava desteğine mecbur kaldı. Özgürlük savaşçıları, savaş uçaklarından yağdırılan bombalarla katledilirken, direniş geleneğine yeni bir halka daha eklediler. Faşizme ve sömürgeciliğe karşı kavgayı yükseltme çağrısı olarak ölümsüzleştiler.
Halklarımızın savaş alanlarında Seydo Azad olarak tanıdığı, parti adı olarak Adil Yıldırım'ı seçen, Taylan Kutlar yoldaş, bir emekçi köylü ailesinin çocuğu olarak Malatya'nın Arguvan ilçesi Kuruttaş köyünde selamladı dünyayı. Nisan 1996'dan itibaren komünist öncünün saflarında savaşım yürüttü. 16 yaşında başlattığı bu yürüyüşü, 23 yıl kesintisiz tarzda sürdürdü.
Devrimin, partinin ihtiyacı neredeyse Taylan yoldaş oradaydı. 1996-97'de liseli gençlik içinde, 1997-98'de işçi kitle basınında, 1998-99'da Bağcılar'da semt çalışmasında omuzladı devrimci görevlerini. 1999-2000'de Bağcılar, Bahçelievler, Esenler ve Güngören alanında milis faaliyeti yürüttü. 2000 Eylül'ünde tutsak düştü. On yıl hapishanede sürdürdü devrimciliğini. Partimizin zindanları birer direniş merkezine, birer devrim okuluna dönüştürme çizgisinde hareket etti. Marksist leninist klasikleri inceledi, tarih ve felsefe çalıştı. Yoldaşlarıyla birlikte, klasikleri ve parti basınını bir eğitim aracı olarak etkin biçimde değerlendirdi.
Hapishaneden çıktığında, komünist öncünün kararları doğrultusunda hareket etmekte tereddütsüzdü. 2011'de Hüseyin Demircioğlu Akademisinde Yeliz Erbay ve Hüseyin Akçiçek yoldaşların öğrencisi oldu. Partimizin Rojava'ya giden ilk müfrezesi içinde yer aldı. Rojava'nın değişik cephelerinde savaşım yürüttü. Kobanê'nin çağrısına cevap olmak, partili güçlerin komutanlığını yürütmek için Ekim 2014'te Sibel Bulut yoldaşla birlikte Kobanê'ye geçti. Kobanê'de işkenceci, faşist, kadın düşmanı, tecavüzcü katiller sürüsü daiş'in korkulu rüyasıydı. Daiş, yayınlarında onu hedef gösterdi, başına büyük para ödülü koyduğunu ilan etti. Taylan yoldaş Kobanê'nin özgürleşmesinin ardından savaşın sürdüğü alanlara geçti. YPG içinde, sınır boylarında ağır silahlar komutanı olarak savaşıma ve güçlere komutanlık etti.
21 Mart 2015'te, parti önderliğine yazdığı mektupta, "bundan sonraki mücadelemi Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da sürdürmek, hem dağda aldığım eğitimi, hem de Rojava'da edindiğim deneyimi pratikte hayata geçirmek istiyorum" diyordu.
Kimi silahlar konusundaki uzmanlığı ve özel yetenekleri nedeniyle, sahadaki birleşik mücadeleye katkı hedefiyle Kürdistan Kır Birliği'nde görevlendirildi. Ağustos 2016'da Dersim dağlarındaydı. FESK-Kürdistan Kır Birliği'nin başında Hüseyin Akçicek yoldaşın bulunduğu komutanlıkta yer aldı. İrfan Gerçek yoldaşın ölümsüzlüğünden sonra, şehit düştüğü güne değin FESK-KKB'nin komutanı olarak birliğe önderlik etti.
Halklarımızın savaş alanlarında Pirdoğan Kızılbaş olarak tanıdığı, parti adı olarak Özkan Aslan'ı seçen, Hıdır Çallı yoldaş, 14 Ağustos 1983'te Dersim'de, Uzuntarla köyünde doğdu.
2005'te İstanbul'da Gazi mahallesinde başladığı partili yaşamını 10 Temmuz 2019'da Dersim'de sonsuzlaştırdı. Yasadışı gösterilerden, cezalandırma eylemlerine, özgür ajitasyon propagandan kitle çalışmasına değin değişik pratikler ve milis eylemleri yürüttüğü yılların ardından komünist öncünün çağrısıyla Kobanê'ye koşan öncü yoldaşlar arasında yer aldı. Ekim 2014'te başlayan Rojava sürecini, Kobanê'nin özgürleştirilmesinin ardından, Cizir'de sürdürdü. Değişik cephelerde savaştı. Aynı yıllarda Güney Kürdistan'da, Şengal'de devrimci görevler omuzladı.
Görev aldığı tüm cephelerde kabına sığmaz, cüretli bir gerilla olarak savaştı. 17 Nisan 2014'te partisine yaptığı başvuruda, "süreç beni derinden etkiliyor... Faşist diktatörlüğün halklarımıza ve özel olarak da mazlum Kürt halkımıza yaptıklarına yanıt olmak istiyorum. Kahraman şehitlerimizin hesabını sormak istiyorum. Bu amaçla kendimi düşmanın beyninde patlatmak istiyorum. Bana bu görevin verilmesini ısrarla istiyorum. Tüm parti ve devrim şehitlerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Partimi ve yoldaşlarımı selamlıyorum" diyen Özkan Aslan yoldaş, Dersim'de konumlanan FESK-Kürdistan Kır Birliği'ne gönüllü oldu. Ağustos 2016'da Dersim dağlarındaydı. Mart 2017'de yazdığı kişisel gelişim raporunda, "Dersim'e ulaştığımda Baran ve Devrim ve sonrasında Arjin'in şehadeti düşmana karşı kinimi daha çok büyüttü. Kendimi geliştirme ve daha güçlü ve kararlı durmayı öğretti", "Baranlaşıp Devrimleşip, Arjinleşmek sözümdür" diyor ve 3 aylık kış kampındaki eğitimlerin büyük katkısını vurguladıktan sonra, "bir devrimcinin kendi duygularını nasıl yönetmesi gerektiğini anladım ve öğrendim", "eskiden kapalı bir alanda 24 saat kalamazdım ama bugün anladım ki aylarca kalabilirim" diyordu.
Dersim pratiğinde, cüretli, düşman kuşatmaları karşısında metaneti ve savaşkanlığı yüksek bir komünist gerilla olarak öne çıktı. Küçük büyük, önemli önemsiz demeden gerillanın omuzlaması gereken tüm görevleri başarıyla yerine getirdi.
Adil ve Özkan yoldaşlar, faşist inkarcı sömürgeciliğin 13 Aralık'ta 2018'de, komünist gerillanın kış dönemi üssünü hedefleyen saldırısını 9 gün süren destansı bir direnişle püskürtülmesinde, FESK-Kürdistan Kır Birliği'nin aşılmaz barikatları, geçit vermez dağları oldular. Cüretlerini, ölümsüzlerimize bağlılıklarını, feda ruhlarını ve devrimci inançlarının berraklığını en elverişsiz koşullarda bir kez daha ortaya koydular, bir kez daha yenilmez bir silaha dönüştürdüler.
Partimiz, Adil Yıldırım ve Özkan Aslan yoldaşların en zor koşullarda, yılgınlığın, umutsuzluğun, bireysel kaygı ve korkulara teslim olmanın yaygınlaştığı bir dönemde, cesaret ve onurla yükselttikleri özgürlük, adalet, halklara eşitlik ve sosyalizm bayrağını yüksekte tutmaya devam edecek, faşist politik islamcı şeflik rejimine karşı, devrimin feda bölüğü olma iradesini ve eylemini güçlendirmeyi sürdürecektir. Taylanların, Hıdırların partisi olarak, ölümsüzlere bağlılığı, komünist öncünün en parıltılı niteliği haline dönüştürmekten bir an bile vazgeçmeyecektir.
Savaş uçaklarıyla gece gündüz dağlara bomba yağdıran, silah üstünlüğü ve teknolojik avantajlarına dayanarak katliamlar yapan, kentlerde işkence, kaçırma, gözaltı ve tutuklama terörü estiren, katliama girişen faşist politik islamcı şeflik rejiminin tüm yöneticileri ve tüm faşist militarist güçleri bilsinler ki, partimiz, işledikleri suçların hesabını sormak hedefine sımsıkı bağlı kalacak, devrim savaçılarının katledilmesinin, işçilerin, kadınların, gençlerin, yoksulların uğradıkları zulmün hesabını sormakta duraksamayacaktır.
Taylan ve Hıdır Yoldaşlar Ölümsüzdür!
Şan Olsun FESK'e! Şan Olsun FESK-Kürdistan Kır Birliği'ne!
Tek Yol Devrim Yaşaşın Sosyalizm!
Devrimin Zaferi İçin Yaşasın MLKP!
 


19 Temmuz 2019
MLKP
Merkez Komitesi