Ahmet Metin Koyuncu
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

 Ahmet Metin Koyuncu
1959-22 Kasım 2000

Eskişehir'in Alpu ilçesine bağlı Kozan köyünde doğan Ahmet Yoldaş, 41 yıllık ömrünün üçte ikisini işçi sınıfının, halklarımızın ve dünya halklarının kurtuluş kavgasında güzelleştirerek ayrıldı aramızdan.
Ahmet yoldaş, devrimci mücadeleye katıldığı 70'li yılları, değişik örgütsel çalışmalar ve legal bir gençlik dergisinin yazı kurulu üyesi olarak geçirmiş, 12 Eylül faşist cuntası karşısında devrimci inanç, duygu ve kararlılığından hiçbir şey eksiltmemiştir. Faşist güçlere esir düşmesi ve sonra tiksintiyle bahsettiği tasfiyecilik sürecinde asla şoka girip demoralize olmamış, tam tersine kavgaya daha sıkı sarılmış, devrimci inancını ve proletaryanın davasına bağlılığını daha da pekiştirmiştir.
1986'da illegal bir merkezi yayın organının yazı kurulu üyesi olarak yer aldığı konferans sürecinde, düşmanın önünde diz çöken tasfiyecilerle, kolektif adına özeleştiri yapmayanlarla kopuşma yaşamış ve ayrılık sonrası ülkeye dönmeye, tüm varlığıyla özgürlük ve sosyalizm savaşımına atılmaya karar vermiştir.
Önce illegal bir dergi etrafında, sonrasında ise tüzüğe dayalı bir örgüt kurarak faaliyet sürdüren küçük bir grubu politik adanmışlıkla, devrim kararlılığıyla ve feda ruhuyla şekillendirdi. Aynı süreçte komünist gruplardan biriyle diyalog kurmuştu. Komünist dayanışma, paylaşım, komünistlerin devrimi örgütlemesi ve zafere önderlik etmesi gerektiği inancındaydı. Bu nedenle 1989'da resmen başlatılan komünistlerin birliği mücadelesine coşkuyla destek vermiş, Komünistlerin Birliği İçin Eşgüdüm Komitesi (KBEK) üyesi olarak görevler almıştır. Birlik Kongresinde MK'ya seçilen Ahmet yoldaş 1995 yazına kadar bu görevini sürdürmüştür.
Ahmet yoldaş, partinin İstanbul'da sergilediği politik atılıma, düşünce üreten, örgütleyen, parti organlarının önüne görevler koyan, inanç taşıyan nitelikli bir devrim işçisiydi. Erdal ve Hasan yoldaşlar için düzenlenen militan ve devrimci törenlerde, 1 Mayıs 95'in hazırlanıp gerçekleştirilmesi, Kayıplar Kampanyası'nın başlatılıp zenginleştirilmesinde, semtlerde faşist devlet kuvvetlerine karşı geliştirilen kararlı askeri duruşlarda onun katkıları unutulmazdır.
Ahmet yoldaş, 1996 başından sonraki süreçte parti üyesi olarak faaliyet yürüttü. Sultanbeyli ilçe baskınından, 96 ölüm Oruçları sürecindeki askeri vuruşlar ile sonraki dönemlerde bir dizi eylemde Kızıl Müfreze Komutanı olarak görev yaparken, aynı zamanda, politik mücadelenin ihtiyaçlarına cevap olabilmenin imkanlarını zorluyordu.
22 Kasım 2000'de, şehitlerimize bağlılığı ve yüreğini kalkan yaparak faşist devlet terörüne ve F tipi tecrit saldırısına karşı bombalar ve yıllardır taşıdığı silahıyla, sloganlar haykırarak polis karargahına yürüyen Ahmet Yoldaş, geride boyun eğmez bir komünistin, halka ve yoldaşlara bağlı bir militanın gerilla tarzı yaşam mirasını bırakmıştır. Bir partili ve sosyalizmin kahraman bir savaşçısı olan Ahmet Metin yoldaşın idealleri mutlaka zafere ulaştırılacaktır.