Ali Bugün
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

 Ali Bugün
1956-13 Haziran 2004

13 Haziran 2004'de Partimiz MLKP yiğit bir militanını, neferini ve üyesini, Ali Bugün yoldaşı, Kürt ve Türk halkları komünist bir savaşçısını kaybetti. O, 48 yıllık yaşamının, 33 yılını devrime adamış, 14 yılı cezaevlerinde geçmiş, 24 yılı hiçbir resmi kimlik olmadan geçirmiş, kendini devrim ve sosyalizm davasına adamış, inançları uğruna birçok bedeller ödemiş, işkencelerden, zindanlardan geçmiş ama hiçbir zaman yılmamış olan enternasyonalist devrimci bir kişilikti.
Ali yoldaş militanlığını, daha 1980'lerde Çorum direnişinde barikatlarda savaşarak göstermişti. Boyun eğmezliğini, 12 Eylül askeri faşist darbesinden sonra devrimci mücadelenin gerilediği dönemlerde, o dönem saflarında mücadele yürüttüğü örgütte en üst düzeyde yönetici görevler ve komutanlıklar üstlenerek göstermiştir. Faşist diktatörlüğe karşı yürüttüğü örgütlü mücadelede düşmana esir düşmüş ve bir kısmı hücrelerde olmak üzere toplam 7 yıl İstanbul-Metris, Ankara-Mamak zindanlarında kalmıştır. Ardından Ortadoğu'da devrimci mücadelesine devam etti. Devrim ve sosyalizm kavgasının her yerde bedelleri olduğu bilinciyle toplam 7 yıl Suriye zindanlarında yattı, bunun uzunca bir kısmını dış dünyadan tecrit koşullarında geçirdi.
Ali yoldaş zindanlarda da boş durmadı. Dünyadaki, ülkemizdeki ve de Ortadoğu'daki gelişmeleri yakından takip etti, araştırdı, sonuçlar çıkarmaya çalıştı. Ortadoğu halklarının ve özellikle Filistin halkının mücadelesini sürekli yüreğinde hissetti ve bu nedenle altı dil öğrendi. Filistin halkının yaşadığı acıları, umutları, direnişleri anlatan "Kudüs Toprağı" romanının Türkçe'ye kazandırılmasında, Filistin İntifada'sını çok yönlü analiz eden ve önemli bir kaynak kitabı olan "İntifada Gerçeği" kitabının yazılmasında Ali yoldaşın emekleri vardır. Parti kendisiyle Suriye zindanlarında ilişki kurup, yayınlarını kendisine ulaştırdıktan sonra, o artık partinin gelişimini yakından takip eden, yorumlayan ve gözlemlerini partiye ileten örnek bir partili olmuştu. Suriye gericiliğinin zindanlarında uzun yıllar kayıplık olgusu yaşamış olan Ali yoldaş, içerden kendilerinin yürüttüğü kıyasıya mücadele, dışardan partinin çabalarıyla birleşince Suriye gericiliği kayıplık olgusuna son vermek ve onları göstermelik DGM‘lerine çıkarmak zorunda kalmıştı.
Ali yoldaş, Ağustos 2003'de özgürlüğüne kavuştuğunda Parti'yi Ortadoğu'ya taşımak için yoğun bir çaba içine girdi. Partinin uluslararası yayınlarını Arapça'ya çevirerek, Ortadoğu'daki örgütlere taşıdı. Toplam 14 yıllık tutsaklık onun iradesini sarsamamış, tersine kararlılığını bilemişti. Ancak ne yazık ki, ağır tutsaklık koşullarında yakalandığı hastalık artık vücudunu sarmış ve yaşamında etkili olmaya başlamıştı. O ana kadar kendisi hastalığını hiç önemsemediği gibi kimseye de hissettirmemiş ve hastalığı ağırlaşırken bile, partimizin uluslararası ilişkilerde görevli bir militanı olarak, Latin Amerika, Asya devrimlerine yönelik ilgisi ve üstlendiği Enternasyonal Büro görevi bilinciyle çalışmalarını yürütmüştür.
Ali yoldaşımız, tedavi amacıyla geldiği Hollanda'da 13 Haziran 2004'de yaşama veda ederken, geriye kavga dolu örnek bir yaşam bıraktı. O, Hitler faşizmine karşı savaşırken yaşamını yitirmiş antifaşistlerin ve komünistlerin anıtının yanı başına gömüldü. Onun da değerler kattığı, harcını yoğurduğu partimiz, devrim ve sosyalizm kavgasında ateş altında yürüyüşünü bugün daha da güçlü sürdürmektedir. Onun ve diğer şehitlerimizin idealleri mutlaka gerçekleşecek, partimizin kızıl bayrağı Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın dört bir tarafında mutlaka dalgalanacaktır. Partinle gurur duydun. Partin de seninle gurur duyuyor.
Ente Fi Nidaluna. (Sen mücadelemizdesin.)