Şengül Boran
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

 Şengül Boran
23 Nisan 1974-3 Nisan 1995

Şengül yoldaş, 23 Nisan 1974'te Malatya-Akçadağ'da dünyaya geldi. Bu yiğit Kürt kızı, devrim ve sosyalizm mücadelesiyle henüz 14 yaşındayken tanıştı.
Örgütlü çalışmada ilk ciddi sorumluluğu Adana'nın Ceyhan ilçesinde üstlendi. Üniversite sınavlarında Adana'da bir fakülte kazandı. Yoldaşlarının bu kente gitmesine ihtiyaç olduğunu belirtmeleri üzerine buraya gitti. İlçedeki çalışmalarda kısa sürede öne çıktı. Ceyhan'da atılan tüm adımlarda onun belirleyici bir payı vardı. Bir süre sonra okulu bırakıp Adana'da faaliyet yürütmesi istendi. Tereddüt etmedi. Okul, aile gibi gerekçeler onun görevlerine tereddütsüzce koşmasına hiç engel olmadı. Davanın ihtiyaçlarını her şeyin üstünde tutardı. Duygularını mücadelenin ihtiyaçlarına göre belirlemeyi bilirdi. Yakınma, sızlanma, umutsuzluk, kendine dönme, ona yabancı özelliklerdi. Militanlığı, kabına sığmazlığı, engel tanımazlığı; statükoculuğu asma dinamizmi ve olağanüstü hassaslığıyla bir adim öne çıkıverdi.
Adana'da yoldaşları ona Dilek ismini verdiler. Yoğun polis takipleri asla moralini bozmadı. Emekçilerin, sempatizanların kapıları yüzüne kapandığında bunu olgunlukla karşılamayı bildi. Olanaksızlıklar azmini kırmadı. Şengül Yoldaş gittiği, barındığı emekçi evlerinde hemen saygınlık kazanır, büyük bir sevgiyle karşılanır, sözü dinlenirdi.
Militan bir eylemin ardından düşmanın eline geçtiğinde, işkencecileri inlerinde yendi, ifade vermeyi reddetti, tutsaklık günlerinde de ayni rahatlık ve özgüvenle hareket etti.
Adana'da had safhaya varan polis saldırıları, birinci ve ikinci dereceden yöneticilerin, ajanlaştırılan bir unsur tarafından deşifrasyonu sonucu bazı yoldaşlarıyla birlikte bir süre şehirden ayrılmak zorunda kaldı. Bu örgütsel tedbir bir dönem sonra kaldırıldı. Şengül Yoldaş yeniden Adana'da faaliyet yürütmekle görevlendirildi. O, tüm dezavantajlara, aranmasına, alandaki ilişki ağının adeta yıkılmış olusuna vb. aldırmadan tereddütsüzce nöbete koştu. Daha 19 yaşındayken Adana İl komitesi Üyeliği gibi bir sorumluluğu yüklendi.
Eksiklikleri üzerine sürekli kafa yoran, kendini eğitmeye, eleştirilerden öğrenmeye daima büyük önem veren Şengül yoldaş, kavga gerekli kıldığında da ağır görevlerin altına girmekten hiç korkmadı. Birlik sürecinin coşkulu emektarlarından biriydi. Yer aldığı platformlarda komünistlerin birliği görevinin inançlı bir neferi olarak boy verdi.
KGÖ'nün İstanbul İl Sekreterliği'ni yaptığı 6 aylık süreçte, yorulmak bilmezliği, coşkusu, ileri yürüme kararlılığı, yenilenme arzu ve çabası, içtenliği, özverisi, yoldaşça sıcaklığı ve moral gücüyle faaliyetlere çok şey kattı. Örgütsel atmosferin devrimciliğinin korunmasında, yoldaşça bağların en sıkı tarzda örülmesinde ve MLKP-K'nin gösterdiği hedeflere uygun bir kadro prototipi yaratılması yolunda kararlı ve uzlaşmaz bir mücadele yürüttü. Eleştirel devrimci yöntemi kullanmakta ve yoldaşça hassaslıkta örnek oldu. Partinin ve KGÖ'nün kararlarının yaşama geçirilmesinde ve birlik sürecinin önemli bir görevi olarak kaynaşmanın sağlanmasında yüksek bir irade ve çalışkanlık sergiledi.
Şengül yoldaş partinin geleceğine büyük bir güven besliyor ve kendisini yeni görevlere hazırlıyordu. Ateş hattında sürdürdüğü kavgaya daha büyük katkılarda bulunma hazırlığı için gittiği askeri eğitim kampında, elinde bir bomba patlaması sonucu, henüz 21 yaşındayken ölümsüzler kervanına katıldı.
KGÖ, 1997'deki I. Kongresinde onu, Özgür Evrim yoldaşla birlikte, kadro prototipi ilan etti.
O, devrimci romantizmi ve feda ruhunu cisimleştirdiği kişiliğiyle ölümsüzlüğe yürürken, her MLKP-K'lı ve her KGÖ'lü için bir savaş andı oldu.