Tek Yol Birleşik Devrim!
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Gençlik bugünde geleceği temsil eder. Bugün gelecek için yapılanlar ise gençliğin yaşamını belirler. Bu düzenin, toplumun bütün katmanlarına olduğu gibi gençliğe de geleceksizlikten başka vereceği, vadedeceği bir şey yoktur. Bu düzenin, bu saltanatın nefes aldığı her an gençliğin yaşamından çalınan zamandır.

Toplumsal yaşam pratiğinde güncel olarak ortaya çıkan bütün olgular, kapitalizm denen çürümüş sistemin sonuna gelindiğini işaret ediyor. Tarihin çöplüğünde yerini alması gereken bu çürümüş sistemin ve bu çürümüşlüğün Kürdistan ve Türkiye'deki temsilcilerinin, insanlığa ve halklarımıza sefalet ve zulüm dışında verecek hiç bir şeyleri kalmamıştır.

Bugün toplumsal durumu incelerken karşımıza çıkan manzara, egemenler ile ezilenler arasındaki uçurumun büyük bir altüst oluş olmaksızın yok edilemeyeceği bir noktayı göstermektedir. Manzaranın bir yanı, büyük imkan ve olanaklarla süren sömürgen bir şatafat, diğer yanı ise soğan ve patates kuyruklarında sürdürülmeye çalışılan yaşamlardır. Bir yanda saray eğlenceleri, ejder meyveleri, diğer yanda çöpten yiyecek toplayanlar... Bir yanda ‘aynı gemideyiz' masalıyla sürdürülmeye çalışılan kokuşmuş bir lüks ve ihtişam, diğer yanda yoksullukla, işsizlikle yaşamdan kovulanlar... Bir yanda vatan millet edebiyatıyla topraklarımızın tüm zenginliklerini emperyalistlere altın tepside sunanlar diğer yanda kendi topraklarında kendi öz vatanlarında ulusal kimliklerinden vazgeçmedikleri için terörist ilan edilenler.

Evet manzara budur. Ve düzenin sahipleri tüm bunların devamını önümüze gelecek için tek seçenek olarak koymakta ve bunu sağlayabilmek için halklarımızın üzerinde her türlü baskıyı uygulamaktadır. Saltanatlarını sürdürebilmek için ellerinde baskı ve zor yöntemleri dışında neredeyse hiç bir şey kalmamıştır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar halklarımızın karşı koyuşunun önüne geçememekte, mücadelesini bastıramamaktadırlar.

Bugün Leyla Güven'in öncülüğünde 100'lü günleri çoktan geride bırakan tecride karşı geliştirilen Açlık Grevi Direnişi ve geldiği boyut bize bunu en güncel biçimde anlatmaktadır. Kürt halk Önderi Abdullah Öcalan ve Devrimci tutsaklar üzerindeki tecride karşı yönelen bu eylem bu topraklarda zulmün asla kabullenilmeyeceğinin güçlü bir ispatıdır. Şehirlerde, dağlarda, fabrikalarda, okullarda, zındanlarda ve sokaklarda yani her yerde bu zulüm düzenine karşı savaş sürmektedir. Bazen sessiz ve derinden, bazen ise önüne çıkan bütün engelleri paramparça eden güçlü bir akıştır bu. Dağlarda ve şehirlerde durdurulamayan gerilla, onlarca işçi grev ve direnişi, kadınların isyanı, irili ufaklı öğrenci eylemlilikleri ve halkın gittikçe kabaran patlamaya adım adım yaklaşan öfkesi mutlaka hedefine varacaktır.

Bir yanda çürüyenin, diğer yanda yeşerenin olduğu; bir yanda geçmişi, tükenmişi temsil edenlerin, bir yanda geleceğe doğru yürüyenlerin bulunduğu bir kavgadır bu. Gençliğin safı, faşist devlete karşı özgür bir gelecek hedefiyle dövüşenlerin yanıdır. Bu saray saltanatının, bu korku iktidarının sonu getirilmeli, Birleşik Devrim başarılmalı, faşist devlet yıkılmalıdır!

Birleşik Devrim kurtuluşun tek yoludur!

Birleşik Devrim, toplumun insan hak ve özgürlükleri temelinde yeniden örgütlenmesi demektir!

Birleşik Devrim, zindanların yıkılması, devrimci tutsakların özgürleşmesi demektir!

Birleşik Devrim, gençlik için geleceksizlik anlamına gelen İşsizliğin yok edilmesi demektir!

Birleşik Devrim, anadilde, parasız ve bilimsel eğitim ve bu eğitime tüm emekçi çocuklarının erişme özgürlüğü demektir!

Birleşik Devrim, Yaratılacak bütünlüklü özgürlük ortamıyla, gençliğin kültürel, sportif ve entellektüel gelişiminin önündeki tüm engellerin kaldırılması demektir!

Birleşik Devrim, geleceğin kazanılması, gençliğin kazanması demektir!

Kadın, Erkek, İşçi, Köylü, Öğrenci Gençler;

Ne çaresiz ne de seçeneksizsiniz. Geleceğinizin elinizden alınmasına, özgürlüğünüzün çalınmasına izin vermeyin! Kendi geleceğinizi elinize alın! Bu zulüm düzeninin yıkılması mücadelesine omuz verin! Birleşik Devrim mücadelesinin bütün alanlarda büyütülmesine katkı sağlayın.

Arap, Kürt, Türk Tüm Halklardan Gençler;

HBDH halkların kurtuluş umududur! HBDH devrimi isteyenlerin onu kurtuluş umudu olarak görenlerin birleştiği yerdir! HBDH devrimin örgütüdür!

Halkların Birleşik Devrim Hareketi'ne katılın, destekleyin!

Birleşik Devrimin gücünü büyütün!

Mutlaka Kazanacağız!