Sesleriyle Zafere Nefes Oldular
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

HBDH / Açıklama / 13 Kasım 2019

Faşist Türk devletinin işgal saldırısı tüm şiddetiyle sürüyor. Rojava halkları tüm gücüyle bu işgal girişimine karşı koyuyor, faşist Türk ordusu ve barbar çetelerine karşı var gücüyle direniyor. Direnişin her günü, her anı yeni bir kahramanlığa ve insanlığın değerleri adına yaratılan yeni değerlere sahne oluyor. Büyük bedellerle yürütülen bu savaşta Rojava halkları, kendi elleriyle yarattıkları özgür topraklarıyla beraber tüm insanlık değerlerinide korumak için direniyor.

Tüm dünyanın gözleri önünde Rojava halklarının insanlık devrimi boğulmak, yok edilmek isteniyor. ABD'sinden NATO'suna , AB'sinden Rusya'sına kadar emperyalist-kapitalist sistemin tüm egemenleri bu eşitsiz savaşta ve Rojava halklarına dayatılan katliamın ve soykırımda pay sahibidirler, sorumludurlar. Tüm iki yüzlü sahtekarca açıklamalarına rağmen faşist Türk devletine kah fiilen kah sessizlikleriyle verdikleri destek bu gerçeği çırılçıplak bir biçimde ortaya sermiştir. Bir kez daha ispatlanmıştır ki Rojava devrimi ve yarattığı değerler tüm emperyalist-kapitalist dünyanın kabusudur.{divide}

Rojava devrimi, tüm ezilen halklar için bir özgürlük çığlığı, bir kurtuluş umududur. Rojava devrimi, dünyanın bütün ezilenlerinin devrimidir. Rojava devrimi sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz bir dünya kurma mücadelesininin parçasıdır. Bu yüzden dünya halklarının dayanışma ve desteği Rojava devriminin yanındadır. İşgal hareketine karşı dünyanın dört bir yanında düzenlenen eylemlerden, devrimin mevzilerinde savaşan enternasyonal savaşçılara kadar enternasyonalizmin güçlü örnekleri burada yaratılıyor.

Türkiye'li Devrimciler, Devrim'in Mevzilerinde!

Halkların Birleşik Devrim Hareketi'nin kuruluşundan bugüne her faaliyetiyle örmeye çalıştığı birleşik devrim mücadelesi, Rojava devriminin siperlerinde ölümsüz bir ruh kazanıyor. Birleşik devrim savaşçıları en ön cephelerde canları pahasına yarattıkları kavga pratikleri ve devrimci değerlerle, halkların kardeşleşmesinin yolunu gösteriyor. Her tonuyla estirilmeye çalışılan şovenist dalgaya karşı set oluyor.

Birleşik devrimin öncü kadroları Ceren Güneş, Aynur Ada, İmran Fırtına, Demhat Günebakan yoldaşlar Rojava devriminin savunmasında kahramanca savaşarak ölümsüzleştiler. Her biri devrimci yaşamları boyunca sergiledikleri pratikleriyle hep daha ileriye doğru yürümeyi başardılar, Rojava devriminin siperlerinde yazılan insanlık destanına ortak oldular.

"Bugün burada ölümsüzleşsek dahi kanımızın Kızıldere'de aktığının bilincindeyiz. Kazanacağımız zaferin Türkiye metropellerine yansıyacağının farkındayız" diyordu Aynur Ada yoldaş. Birleşik devrim savaşçıları işte bu bilinçle savaştılar, savaşıyorlar. Yanı başlarında yok edilmeye çalışılan halkların özgürlük direnişine karşı sessiz kalmıyor, ezilen halkların, Rojava halklarının yalnız olmadığını tarihi pratikleriyle ortaya koyuyorlar.

Onların bu tarihi pratiklerinden öğreniyor ve yolumuza devam ediyoruz. Bize bıraktıkları devrimci mirasın ve tarihi ödevlerin farkındayız.

"Yarın bu bayrağı bizden devralacak yoldaşlarımızın, İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, ezilenler neredeyse orada dalgalandıracağına inancımız tamdır." İmran Fırtına yoldaşın bu seslenişi, yürüyeceğimizin yolun, görevlerimizin tarifidir. Birleşik devrim mücadelesi, ölümsüzlerimizin gösterdiği yolda ve zafere kadar durmaksızın devam edecektir.

Demhat, Ceren, Aynur, İmran Yoldaşlar Ölümsüzdür!

Faşist Devleti Yıkacağız!

Birleşik Devrim Kazanacak!

HBDH Yürütme Kurulu

13 Kasım 2019