Sömürgeciliğe, Faşizme Ve Tecrit Zulmüne Karşı 1 Mayıs'a
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

 

1 Mayıs dünya işçi sınıfına, dört parçadaki ve dünyanın dört bir yanına savrulmuş Kürt işçi ve emekçilerine, Kürt halkımıza ve kadınlarına kutlu olsun. Emekçiler ve ezilenler, burjuva sınıfın egemenliğindeki devletlerin yasaklarına boyun eğmeden alanları bir kez daha zaptetmeye hazırlanıyor. Halklar, sömürüye, zulme yoksulluğa karşı sokakları dolduracak, dillerine, inançlarına ve ulusal kimliklerine vurulan kelepçeleri parçalayacaktır.

Başta Kürdistan olmak üzere tüm Ortadoğu halklarının bu yıl 1 Mayıs'ı faşist rejimlere karşı direniş ve kapitalist sömürü düzenine ayaklanmalarla karşılıyor. Kadınların ve gençliğin öncülüğünde ilerleyen direnişler gösteriyor ki, özgürlük mücadelesi tüm Ortadoğu'ya yayılacak, erkek egemenliğine dayalı faşist dikta yönetimleri ve gerici bölge devletleri yenilgiye uğrayacaktır.

Kürdistan 1 Mayıs'ı, faşist sömürgeci burjuva Türk devletine karşı özgürlük mücadelesinin büyüyeceği gündür. 1 Mayıs'a anlamını veren birlik ve mücadele ruhu, 'tecriti yıkacağız faşizmi yeneceğiz' diyerek zindanlarda ve meydanlarda büyüyen direnişle birleşecektir. Bakur Kürdistan'da halkımız, 1 Mayıs meydanlarını Leyla Güven'in ve direnişçi devrimci tutsakların sesisyle doldurmalı, Kürt halk önderi Abdullah Öcalan ve bütün devrimci tutsaklar üzerindeki tecriti parçalamak için faşist AKP-MHP ittifakından hesap sormalıdır.

Dört parçaya bölünmüş ülkemizin Rojava Kürdistan parçasındaysa 1 Mayıs büyük bir coşku ve özgürlük ruhuyla kutlanacak. Rojava ve Kuzey Suriye'de yaşayan halklarımız, devrimin inşası yolundan ilerlerken, sömürgeci Türk devletinin işgal saldırılarını da halkların birleşik iradesiyle yanıtlayacak, işgalcilere boyun eğmediğini 1 Mayıs meydanlarında gösterecektir. 1 Mayıs halkların birlikteliğini yaratma, devrime sahip çıkma ve devrimi ilerletme günüdür. Sosyalizm bayrağı Rojava'lı işçierin, emekçilerin, gençlerin ve kadınların elinde yükselerek 1 Mayıs meydanlarında dalgalanacaktır.

Sokaklar, zindanlar, meydanlar, dağlar, onurlu ve özgür yaşamın yolunu gösteriyor! Tecrite ve faşizme karşı alanları zapt edelim. Emperyalizme, sömürgeciliğe ve erkek egemenliğine karşı devrimimizi savunalım.

Diktatörlüğe ve sömürügecilere karşı halkımızın gücünü göstermek için 1 Mayıs'a. Kürdistan'ın onur ve özgürlüğü için 1 Mayıs'a. İşçi sınıfı ve ezilenlerin kurtuluşu için, 1 Mayıs'a.

MLKP/Kürdistan