KGÖ I. Kongre Duyuru ve Çağrısı
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

KGÖ I. Kongresi'yle Kavgaya Zafere!

Komünist Gençlik Örgütü(KGÖ) I. Kongresi toplandı. "Zafer" haykırışlarına bir yenisini daha ekleyen Kongremiz, faşist diktatörlüğe bir meydan okumadır. Yoğun polis saldın ve takipleri koşullarında başarıyla gerçekleşen, Enternasyonal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan Kongre işçi sınıfının öncü kurmayı Partimiz MLKP'ye, Marksizm Leninizm'e ve yüce komünizm ideallerine bağlılığın ve güvenin sembolü oldu.
Komünist Gençlik Örgütü I. Kongresi'nden;
Birlik devrimiyle coğrafyamızda yeni bir çığır açan; barikatlarda panzerlere ve ötüme meydan okuyanlara öncülük yapan; Hasan Ocak yoldaşın şahsında başlattığı kayıplar mücadelesini enternasyonalist bir barikata dönüştüren; zafer, ateş hattında dövüşerek kazanılacaktır bilinciyle •96 l Mayıs'ını faşizme dar eden; her alanda yeni bir tarz tutturmaya çalışan Partimiz MLKP'ye bin selam olsun!
insanlığın altın çağma ulaşma mücadelesinde, elde bayrak yürekte isyan vuruşarak ölümsüzleşen tüm devrim ve komünizm şehitlerine ustalarımız Marks, Engels, Lenin ve Stalin'e; MLKP onur üyeleri ve şehitlerine; KGÖ yönetici kadro prototipleri yiğit Kürt kızı, insan güzeli Güneşimiz Songül Boran ve ODTÜ'nün Özgür Çocuğu Özgür Evrim Göçen yoldaşlara bin selam olsun!
Devrimci onur ve ideallerim hiçbir zulmün teslim alamayacağım,ölüm orucu direnişiyle tüm dünyanın gözleri önüne seren; eğer canımızı istiyorsanız işte bedenlerimiz, ama düşüncelerimizi asla tutsak edemeyeceksiniz, bizi yaşayan ölülere çeviremeyeceksiniz diyen; insanlığın az gördüğü bir direniş örneği sergileyen tüm SAĞ ve Ölüm Orucu direnişçilerine bin selam olsun!
Yıldız, Taksim, Kızılay, Beyazıt, Konak, Eskişehir ve DTCF zaferlerim yaratan, Zaferler Kuşağına, Genç Yapıcılara bin selam olsun!...
Genç Arkadaş;
Yıldız Teknik'te 48 gün süren açlık grevi ve işgal direnişiyle hak alma mücadelesi ve zaferler serişim başlatan KGÖ; Taksim, Kızılay, Beyazıt, Konak, Eskişehir ve DTCF eylemlerine ve Elmadağ Cezaevi direnişlerine önderlik ederek gelişimini kararlılıkla sürdürdü. KGÖ, gençlik mücadelesindeki önderlik görevini, I. Kongre zaferiyle bir adım daha ileriye taşıyor.
Gençliğe her zaman büyük bir değer veren MLKP'nin yarattığı geleneklerin takipçisi olan KGÖ I. Kongresi'ni topladı. "Devrimci komünist örgütlerde, örgüt içi demokrasinin olmadığı, bireylerin söz hakkı ve gelişimlerinin engellendiği! demagojisini dilinden düşürmeyen tüm sağcı, tasfiyeci, reformist burjuva akım sözcülerine MLKP geleneği, KGÖ I.Kongresi'yle bir tokat daha indirdi.
Arkadaşlar;
Kongre sürecinde ve Kongre'de, geleceğin özgür toplumunu temsil eden proleter demokrasinin en güzel örnekleri yaşandı. Tüm KGÖ üyelerine, delege seçme, seçilme ve kolektif tartışmalara katılma olanağı sunuldu. Ve Kongre demokratik bir şekilde toplandı.
300
Kongre, 4 gün, 11 oturum ve 42 saat sürdü. Her bir delege yoldaşın coşkusu, disiplini, tartışmalara katkısı, bağımsız düşünce üretebilme yeteneği ve kolektif iradesi, Kongre zaferinde özel bir rol oynadı. Gençlik mücadelesinin hemen tüm güncel sorunları gündeme alınarak tartışıldı. Tamamı oybirliğiyle alınan kararlar, genç yapıcıların geleceği kazanma bilincinin, coşkusunun ve gücünün aynası oldu. Merkez Komitesi seçimini takiben, Enternasyonal'le zafere uzanan yumruklar ve haykırılan sloganlar, Kongrenin sona erdiğin» ilan etti.
Genç Arkadaş;
KGÖ I. Kongresi, devrimimizin geleceği açısından, tarihsel önem taşıyan bir dönemeç anında, faşizmin tüm muhalif güçlere saldırdığı bir zamanda toplantı. I. Kongre zaferi, KGÖ'nün, partisinin öncülüğünde ateş hattında yürüme kararlılığıdır.
Kongremizin aldığı kararlar, gençlik mücadelesini devrimci militan hattan geliştirme ve her türlü sağcı, reformist akıma karşı ideolojik, pratik mücadele bilincidir. KGÖ, Kongre'nin önüne çizdiği hedefler doğrultusunda gençlik mücadelesini daha ileri mevzilere taşıyacaktır.Bugüne kadar, pratiği ve ürettiği politikalarla farkım ortaya koyan ve önderlik yeteneğin! ete kemiğe büründüren KGÖ, I. Kongre zaferi ile örgütsel gelenek, norm ve işleyiş bakımından da ulaştığı düzeyi göstermiştir. KGÖ olarak, bugüne kadar sergilemiş olduğumuz pratik, gelecektekilerin müjdecisidir. Çünkü KGÖ her şeyiyle kendini geleceğe hazırlamıştır.
Öğrenci Arkadaş;
KGÖ'nün ve I. Kongresi'nin sesine kulak ver. Faşist düzenin dayatmış olduğu geleceksizleştirme, yozlaştırma, bireycileştirme ve örgütsüzleştirme saldırışım bertaraf etmek için KGÖ saflarında örgütlen. Akademik demokratik ve antifaşist örgütlenmelerini yaratma mücadelesini büyüt, kendi geleceğin üzerinde söz söyleme hakkını kullan!
KGÖ senin örgütündür, senin geleceğin! temsil etmektedir. KGÖ'lü olmak, özgürleşmek, insanlığın soylu geleneklerine yelken açmak, sömürüşüz ve özgür bir dünyaya doğru yürümektir. Çünkü KGÖ, faşist zorbalığın ortadan kalktığı, insanı insan olmaktan çıkaran tüm baskı ve sömürü kurumlarının bertaraf edildiği, eğitimin bir ayrıcalık olmadığı,işsizlik , fuhuş, uyuşturucu tuzağı ve mafya düzenine son verilmiş bir toplumu savunuyor ve bunun savaşımım veriyor.
Öğrenci Arkadaş;
Bu düzenin topluma kan, acı, sefalet, çürümüşlük, yolsuzluk ve geleceksizlikten başka verebilecek bir şeyi yoktur.
Binlerce genç askere alınıp, kelle kulak hesabı yapan, cesetlere basarak poz veren posalara dönüştürülmedi mi? İşçilerin, emekçilerin sofrasından kesilen alınteri Kürtlerin üzerine bomba kurşun olmadı mı?Kürt ulusunun anadilde eğitim hakkı yok sayılmadı mı? Başta uyuşturucu, fuhuş, kaçakçılık olmak üzere her türlü mafya işi, devlet uzantısı asker, polis ve bürokrat çetelerine yaptırılmadı mı?
Üniversite ve liselerin gerici faşist, holding uşağı yönetim kadrolarına terk edilmedi mi? Okullar tarikat yuvasına çevrilip laiklikten bahsedenler tarafından her yana Kur'an kursu, îmam Hatip lisesi açılmadı mı? Bilimsel üretim diyenler, deterjanları test edip onaylamaktan başka bir şey üretebildi mi?
Tüm bunları üreten sermaye düzeni ve onun faşist rejimidir. Artık, "dür" demek, zafer haykırışlarına sesini katmak istiyorsan, KGÖ saflarında mücadele seni bekliyor.
Genç İşçi Arkadaş;
Baskı ve sömürü cenderesinde eziliyorsun. Hakkını aradığında, karşında devletin eli kanlı katillerim buluyorsun. Mesai adı altında günlerce uykusuz bırakılıyorsun, angarya, küfür, dayak ise cabası... Sigorta ve diğer sosyal hakların gasp ediliyor. Son derece sağlıksız ortamlarda bir kobay gibi kullanılıyorsun, Arabesk kültürle beynin uyuşturulmaya çalışılıyor. İşten atılma tehdidi her zaman karşında.
Bunlar elbet kader değil. Çözüm senin şaltere uzanan ellerindedir.Sömürü ve zulme son vermenin yolu, örgütlenmek ve mücadele etmekten geçiyor. Bu mücadelede senin safın ve yol göstericin MLKP-KGÖ'dür. Komünistlerin çağrılarına uy ve kavgaya katıl!
Varoş Gençliği!
Barikatların kahraman savaşçıları, emekçi semtlerinin yiğit antifaşist direnişçileri, öfkesiyle faşizmin kabuslarım çoğaltan genç kardeşler:Gazi'de, Gülsuyu'nda ,'96 l Mayıs'ında gücünü gördün. Öfkeni birleştirdiğinde faşizmin nasıl çaresiz kaldığım kendi pratiğinle yaşadın. Komünist gençleri bu mücadelede tanıdın, saflarında savaştın. .Senin öfkenden korkan düzen sözcüleri, aşağılamalarla dolu küfürlerim burjuva medyadan saçmaya devam ediyor. Ama hiçbiri faşist zulümden, baskıdan, işsizlikten, sokak infazlarından, işkenceden, geleceği alınmış kuşaklardan bahsetmiyor.
Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Tutsaklığı reddedeceğiz, özgürlük için savaşacağız. Kazanmak istiyorsak: KGÖ saflarında birleşmek için ileri!
Türk ve Kürt Uluslarından ve Ulusal Azınlıklardan İşçi, Emekçi, Öğrenci Gençler;
Çağrımız sizedir. Özgürleştiren eylemlerimizle sarsalım alanları.
Ezilen halkımızın gençliğe duyduğu güvene layık olalım. Coğrafyamız gençliğinin devrimci mücadele geleneğine sahip çıkıp, daha da geliştirelim. Özgürlük haykırışlarımızla, faşizmin kalelerim fethe çıkalım. Gençliğin geleceği ve idealleri için dimdik ayakta olduğunu dost düşman herkes görsün. Köleliğin zincirlerim kıralım. Genç olalım...
Devrimci, İlerici ve Yurtsever Gençlik Grupları;
Faşizme, emperyalizme ve şovenizme karşı devrimci gençliğin birleşik kavgasını elbirliğiyle örelim. Bir elin beş parmağı değil, sıkılmış güçlü bir yumruk olalım! Kongremiz sizleri, devrimci güç ve eylem birliğini, antifaşist devrimci savaşım cephesin! yükselterek, faşist diktatörlüğün topyekün saldırışım, emekçi halk gençliği konumundan püskürtmeye çağırıyor.
İlerici, Yurtsever, Antifaşist, Antiemperyalist, Devrimci ve Komünist Dünya Gençliği:
Emperyalizm ve onun yeni dünya düzeni; globalleşme, bilgi çağı,ideolojiler öldü gibi safsatalarla dünya halklarım aldatmaya ve sömürmeye devam ediyor. Dünyanın her yanında emperyalist çıkarlar uğruna savaşlar çıkarılıyor. Özelleştirme saldırısıyla gençliğin öğrenim görme hakkı ve geleceği gasp ediliyor. Kimliksiz, bireyci ve emperyalist kapitalist kültürün etkisiyle yozlaşmış, çürümüş bir gençlik kuşağı yaratılmaya çalışılıyor.
Dünyanın dört bir yanından, tüm ırk ve uluslardan; haklan gasp edilen, ezilen, sömürülen, gençler olarak, ellerimiz, yüreklerimizi ve beyinlerimizi birleştirelim. '68'i unutanlara, daha güçlü, devrimci yeni bir'68'le yanıt verelim. Antiemperyalist, antifaşist mücadelede enternasyonal dayanışma ve birliği yükseltelim. KGÖ I. Kongresi'nin çağrısı ve yaratacağı olanaklar birleşme zeminimiz olsun!
YAŞASIN I. KONGREMİZ!
YAŞASIN KOMÜNİST GENÇLİK ÖRGÜTÜ!
YAŞASIN PARTİMİZ MLKP!
KGÖ I. KONGRESİ