KGÖ III. Kongre Duyuru ve Çağrısı
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

GENÇLİK BOYUN EĞMEDİ BOYUN EĞMEYECEK!
KGÖ SAFLARINA KATIL ONURU VE ÖZGÜRLÜĞÜ YÜKSELT!

 

Genç Arkadaş!

Komünist Gençlik Örgütü, faşist diktatörlüğün ve sermayenin iç savaş aygıtı siyasi polisin engel ve kuşatmalarını yararak 3. Kongresini topladı. Özgürlük ve sosyalizm uğruna Türkiye ve Kuzey Kürdistan topraklarını kanlarıyla sulayan devrim şehitleri için saygı duruşu ve enternasyonalle başlayan 3. Kongremiz, enerjik, verimli tartışmaların ve değişik kararların ardından, devrimci sloganların ve enternasyonalin bir kez daha haykırılmasıyla son buldu.
KGÖ 3. Kongresi, coşkusu, kabına sığmazlığı, üretkenliği, dinamizmi ve ışıltılı yoldaşlık atmosferiyle genç komünistlerin geleceği fethetme iddialarının berrak bir ifadesiydi.
Her an'ında, her saniyesinde devrime, şehitlere, işçi sınıfına ve halklara bağlılığın yeniden ve daha üst düzeyde üretildiği KGÖ 3. Kongresi, sosyalist demokrasinin uygulanışı ve kolektif etkin bireyin inşasında sağlanan gelişmenin canlı bir tablosunu sundu. Genç komünistler, sorunlarla ilişkileniş, sahipleniş ve çözüm gücü olmada ulaştıkları umut ve güven veren düzeyi Kongre boyunca gözler önüne serdiler. İnanç, kararlılık ve iradenin cisimleştiği delegelerin tartışmalardaki coşkuları, kendilerini ortaya koyuşları büyüyen hedeflerin ve azmin mayası oldu.
20-27 Ekim'de gerçekleştirilen ve 20 oturumda tamamlanan KGÖ 3. Kongresi, emperyalizme, kapitalizme, faşizme ve her türden gericiliğe gençlik cephesinden verilmiş komünist bir yanıttır. O, fabrikalarda, emekçi semtlerde, emekçi kadınlar arasında, köylerde, zindanlarda, sokaklarda kavgayı büyüten partimiz MLKP'nin devrim iddiasına gençliğin kattığı güçlü bir soluktur.

Kardeşler!

3. Kongremiz, KGÖ'nün üç yıllık siyasal-örgütsel faaliyetlerini devrimci eleştiri ve özeleştirinin süzgecinden geçirdi. Tarihinden, politik-örgütsel pratiğinin olumlu ve olumsuz tüm ders ve deneylerinden en ileri düzeyde yararlanabilmek için gerçeğini özenle, cesaretle çözümledi. 3. Kongremiz, KGÖ Merkez Komitesinin politik ve örgütsel faaliyet raporunu değerlendirmekten başka, "uluslararası öğrenci gençlik hareketi", "öğrenci gençlik ve temel sorunları", "ilerici, antifaşist, devrimci gençlik hareketi" gibi konuları tartıştı. Kürdistan ve Avrupa'daki KGÖ güçleri tarafından hazırlanıp sunulan raporlar üzerinden Kuzey Kürdistan ve Avrupa gençlik gerçeğimizi ele aldı.
3. Kongremiz, sorunları kavrayış ve çözümleme gücüyle; perspektifleri ve kararlarıyla yeni bir düzeydir. KGÖ'nün 9 yıllık siyasal-örgütsel birikim ve deneylerinin en ileri düzeyde kuşanılmasıdır. KGÖ, 3. Kongresinden aldığı büyük güçle, onun perspektiflerini ve kararlarını yaşama geçirerek, "komünist kitle örgütü" olmaya ve en geniş gençlik kitlelerinin mücadelesine öncülük etmeye yürüyor.

Öğrenciler!

Faşist MGK diktatörlüğünün ve AKP hükümetinin, Irak'a işgalci birlikler göndermek için efendileri ABD'nin ıslığını beklediği; Kürt halkımız, devrimci tutsaklar, işçiler ve gençler üzerindeki faşist baskı ve zorun sürdüğü, hak gasplarının arttığı bir dönemden geçiyoruz. AKP hükümeti, "uzlaşı" sosuna buladığı projelerle kendi YÖK'ünü yaratma gayretinde. Eğitimin özelleştirilmesi, paralı eğitim, fırsat eşitsizliği derinleşiyor. Anadilde eğitim yasağı sürüyor. Okullar ve yurtlar polisin, ÖGB'lerin ve jandarmanın işgali altında. Dernekler kapatılıyor. Öğrenci kadınlar, bütün bu sorunların yanı sıra cinsiyetçi uygulamalara, okullarda, yurtlarda cinsel taciz-tecavüz saldırılarına maruz kalıyorlar.

Üniversiteli Arkadaşlar!

KGÖ 3. Kongresi sizi, AKP-YÖK tartışmalarında özerk-demokratik üniversitenin sesi olarak öne atılmaya, parasız, bilimsel, demokratik, anadilde eğitim için kitlesel, etkili eylemler örgütlemeye; faşist YÖK ve uygulamalarına, polis-idare işbirliğine karşı mücadeleye, ücretsiz barınma, sağlık ve ulaşım hakkı için kavgayı büyütmeye, örgütlenme hakkını etkin biçimde kullanmaya, her yerde demokratik kitle örgütü ruhuna uygun dernekler kurmaya ve var olanları güçlendirmeye çağırıyor.

Liseli Arkadaşlar!

3. Kongremiz sizi, AOBP-ÖSS ve paralı eğitimle karartılmaya çalışılan geleceğinize sahip çıkmaya; gerici-faşist eğitime, staj sömürüsüne, cinsiyetçi uygulamalara, çeteler ve uyuşturucu tuzaklarıyla kişiliğinizin öğütülmeye çalışılmasına karşı isyan bayrağını yükselterek örgütlenmeye, liseli öğrenci birlikleri ve demokratik lise birliklerini yaygınlaştırıp güçlendirerek, liselilerin demokratik alanlardaki sözcüsü haline getirmeye çağırıyor.

Genç Kadınlar!

3. Kongremiz, okullarda, yurtlarda, sokakta cinsiyetçi ayırımlara, baskılara ve cinsel saldırılara maruz kalan siz öğrenci kadınları, örgütlenmeye, demokratik ve komünist kadın hareketini büyütmeye çağırıyor.

Küçük Kentlerdeki Öğrenci Arkadaşlar!

3. Kongremiz sizi, sabırlı, inatçı ve direngen bir savaşımla küçük kentleri öğrenci gençlik mücadelesinin; özgürlük ve sosyalizm kavgasının önemli mevzileri haline getirmeye, militan soluğunuzu yaşam alanlarınızın bütününe yayarak toplumsal psikolojiyi devrimin lehine değiştirmeye, iddianızı ve cüretinizi büyütmeye çağırıyor.

İlerici, Antifaşist, Devrimci Öğrenciler!

3. Kongremiz sizi, öğrenci gençliğin enerjisini diktatörlüğün kalelerini döven güçlü top ateşlerine dönüştürmek için demokratik, devrimci ve komünist örgütlülüğü geliştirmeye; eylem birliklerini güçlendirmeye, siper yoldaşlığının ferahlığı ve içtenliğiyle faşizme, sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı omuz omuza mücadele etmenin doyumsuz güzelliğini yaşamaya çağırıyor.

Genç Arkadaş!

Kapitalist sömürü düzeni ve faşist rejim; gençliğe, ezberci, bilimden uzak ve hayattan kopuk bir eğitim, okul sürecine dair bin bir sorun, fırsat eşitsizliği, eğitim hakkından yoksun bırakma, işsizlik, yoksulluk, umutsuzluk, sömürü ve zalim siyasal baskılar dışında bir şey sunmadı, sunmuyor.
Burjuvazi ve faşist devleti, gençliğin bu deli gömleğini yırtıp atmasını engellemek için her türlü soysuzluğa başvuruyor. Apolitikleştirme, yozlaştırma, uyuşturucu, stadyum-cami-alkol kıskacına alma, devlet terörü yoluyla sindirme, düzenin laik-şeriatçı ikilemine hapsetme veya Türk halk gençliğini ırkçı-şoven tuzaklarda emeğin insani değerlerine yabancılaştırma yöntemleri bu soysuzlukların omurgasını oluşturuyor.
Gençliğimiz burjuvazinin ve faşist rejimin bu aşağılık cenderesini kıracak güçtedir. Gençlik boyun eğmedi ve eğmeyecek. Son otuz beş yılın tarihi bunun çürütülemez kanıtlarıyla doludur.

Öğrenciler!

KGÖ 3. Kongresi sizi, akademik demokratik mücadeleyle toplumsal savaşımı birleştirmeye; işbirlikçi kapitalist düzene, faşist rejime ve sömürgeciliğe karşı proletarya ve ezilenlerin safında isyana çağırıyor.
KGÖ 3. Kongresi sizi, sesinizi Avrupa'da, Asya'da, Latin Amerika'da ve Afrika'da özgürlük ve sosyalizm uğruna savaşanların sesine katmaya; direnen Ortadoğu halklarının yardımına koşmaya çağırıyor.
KGÖ 3. Kongresi sizi, özgürlük, halkların kardeşliği, toplumsal adalet, toplumsal eşitlik ideallerini ve sosyalizm bayrağını yükseltmeye; yeni bir hayat ve yeni bir dünya için kavgada öne atılmaya çağırıyor.

Kardeşler!

Bu mücadeleyi örgütlü, bilinçli ve güçlü biçimde yürütmek için KGÖ saflarında birleşin.
KGÖ; 9 yıllık mücadelesinde bütün bu ideallere bağlılığını ve onlar için savaşma cesaretini, kararlılığını ortaya koydu. İdeolojik, siyasi olarak MLKP'nin kızıl bayrağı altında yürüyen, örgütsel bakımdan bağımsız olan KGÖ, 10. mücadele yılına, 3. Kongresini toplamış olarak giriyor. O, hem gençlik örgütü, hem de komünist adını hak ettiğini pratiğiyle göstermiş bir genç müfrezedir.
KGÖ; okul ve sokaklardaki mücadelede, Taksim, Kızılay ve Konak meydanlarının zaptında, 4-5 Şubat'larla harç saldırılarının püskürtülmesinde, işkencehanelerde, zindanlarda, ölüm oruçlarında ve savaş hazırlıklarında adına ve ideallerine layık olduğunu gösterdi. O, Şengül Boran'ların, Özgür Evrim Göçen'lerin, Erkut Direkçi'lerin, Aynur Karaman'ların örgütüdür. O, "diz çökerek yaşamaktansa ayakta ölmek yeğdir", "gerçekçi ol, imkansızı iste", "gençlik gelecek, gelecek sosyalizm" diyen gençlerin öncü birliğidir.
KGÖ saflarında örgütlen ve mücadeleye atıl. Onuru ve özgürlüğü yükselt. Enerjini, yeteneklerini, düşlerini genç komünist saflarda büyüt. Aklın, emeğin ve eyleminle tarihin yapılışına katıl.

3. Kongreyle Komünist Kitle Örgütüne!
Şan Olsun KGÖ'ye!

YÖK'e, YEK'e, Ezberci, Irkçı, Şoven, Cinsiyetçi Eğitime, Polis, Jandarma ve ÖGB Terörüne Hayır!
Parasız, Bilimsel, Demokratik, Anadilde Eğitim!
Özerk-Demokratik Üniversite! Demokratik Lise!
Kahrolsun Kapitalist Sömürü Düzeni Ve Faşist Sömürgeci Diktatörlük!
Kahrolsun Emperyalizm!
Yaşasın İşçi-Emekçi Sovyet Cumhuriyetler Birliği!
Yaşasın Sosyalizm!
Devrimin Zaferi İçin Yaşasın MLKP!

KGÖ 3. KONGRESİ