HAKKIMIZDA
Share on Facebook Share on Twitter
 
 
Sayfa 4 / 5

MLKP KÜRDİSTAN ÖRGÜTÜ

MLKP Kürdistan Örgütü özerk bir seksiyon örgütlenmesidir. Kürdistan'a özgü taktikler oluşturur, kendi yayınlarını çıkarır ve kendi konferansını toplar. "Sosyalist yurtseverlik" perspektifiyle, Kürdistan'ın bütün parçalarında, Bakur, Başûr, Rojava ve Rojhilat'ta örgütlenmeyi ve mücadele yürütmeyi hedefler.

MLKP Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkını, aynı anlama gelmek üzere ayrı ve bağımsız devlet kurma veya ulusal birleşme hakkını savunur. Kürt ve Türk halklarının demokratik temelde, tam hak eşitliğine ve gönüllü birliğine dayalı ortak federasyonunu en ileri devrimci çözüm olarak görür.

Ezilen ulus proletaryasının devrimci öncüleri olan Kürdistanlı komünistler, ırkçı sömürgeci boyunduruk karşısında Kürt ulusal kurtuluş devriminin zaferi için mücadele ettikleri gibi, Kürt işçileri ve yoksullarına toplumsal kurtuluş, yani sosyalist devrim yolunda da önderlik ederler. Sömürgeciliğin yenilgisiyle kazanılacak "Özgür Kürdistan"ı, demokratik federasyon yolundan halkların devrimci birliğiyle ve kapitalizmi alt edecek olan sosyalizmle buluşturmayı amaçlarlar.

Egemen ulus proletaryasının devrimci öncüleri olan Türkiyeli komünistler, Türk burjuva devletinin Kuzey Kürdistan'da uyguladığı sömürgeci inkar ve imha politikasına, Kürdistan'ın diğer parçalarına yönelik işgalci saldırganlığa, şovenizme ve sosyal-şovenizme karşı tavizsiz mücadele ederler. Kürt ulusal özgürlüğü kazanılmadan Türkiye'de politik özgürlüğün kazanılamayacağı gerçeğinden hareketle, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkını kayıtsız şartsız savunurlar.

MLKP Kürdistan Örgütü Amed'den Dersim'e Kuzey Kürdistan sathında, Rojava cephelerinde veya Medya Savunma Alanları'ndaki varlığıyla, Bakur'un özyönetim direnişlerinde veya Şengal'in DAİŞ'e karşı savunulmasındaki pratiğiyle Kürdistan'da özgürlük ve sosyalizm bayrağını dalgalandırır.

 

MLKP ROJAVA ÖRGÜTÜ

MLKP, Rojava devrimini, sadece Türkiyeli komünistlerin enternasyonalist dayanışma ve destek görevi görüş açısından değil, aynı zamanda ve öncelikle, Kürdistanlı komünistlerin kendi öz devrimlerini büyütüp geleceğe taşıma görevi görüş açısından ele alır.

MLKP Rojava Örgütü, partinin Kürdistan Örgütü'ne bağlı olarak, savaş cephelerinden siyasi yönetim organlarına ve toplumsal örgütlenmelere kadar Rojava devriminin bütün boyutlarında görevler üstlenir. MLKP, Rojava Kürdistan'ın sosyalist geleceğini temsil eder, Rojava devrimini siyasal ve toplumsal bakımdan sosyalist bir perspektifle ileri taşımayı amaçlar. Rojava'nın savaş siperlerinde MLKP taburlarında art arda ölümsüzleşen partili savaşçılar, MLKP'nin Rojava devrimindeki sosyalist varlığının silinmez mührüdür.

MLKP, dünyanın dört bir yanından gelip Rojava devriminin zaferi için savaşan ve kanlarını akıtan ilerici, antifaşist, devrimci ve komünistlerin birleştikleri Enternasyonal Özgürlük Taburu'nun da kurucu ve öncü gücüdür. Rojava'nın savaş cephelerinin dünyaya açılan penceresi olan Enternasyonal Özgürlük Taburu'ndaki rolü, MLKP'nin enternasyonalizm anlayışının soyut ve kuru bir söz yığını olarak değil, somut ve canlı bir politik-pratik görev olarak karşılık bulduğunun en şaşmaz kanıtıdır.

 

 

 

Sayfa12345