MLKP NE İÇİN SAVAŞIYOR?

    MLKP, emperyalist kapitalizme ve ücretli kölelik sistemine son vermek için, işçi sınıfı ve tüm ezilenlerin özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde birleşmelerine, proletarya devriminin zafere ulaşmasına önderlik etmeyi hedefler. O, proleter dünya devriminin parçası olacak bir birleşik devrimin, Türkiye ve Kürdistan birleşik devriminin zaferi uğruna dövüşür. Kadınlar üzerindeki erkek egemen baskıya son vermek ve kadın özgürlüğünü gerçekleştirmek doğrultusunda gereken adımları atacaktır.