Güney Kürdistan Halkıyla Dayanışma İçin Sokağa Eyleme!
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }

Kürdistan'ı sömürgeci boyunduruk altında tutan Türkiye, İran ve Irak'ın bir süre önce başlattıkları abluka saldırısı, savaş boyutuna vardırıldı. Irak devleti, Güney Kürdistan halkına boyun eğdirmek, onun tam hak eşitliği iradesini kırmak için Kerkük işgaline girişti.

Bu saldırı, Güney Kürdistan'a olduğu kadar, tüm Kürdistan'a; tüm Kürdistan'a olduğu kadar Filistin'den İran'a, Türkiye'den Suriye'ye, Irak'tan Lübnan'a, Mısır'dan Tunus'a değin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da özgürlük ve onur bayrağını yükselten tüm işçilere, tüm kadınlara, tüm ezilenlere, ve onların devrimci güçlerine yönelmiştir.

Irak, öteki bölgesel sömürgecilerle en sıkı işbirliği temelinde, haksız bir savaş; işgal, egemenlik ve yağma savaşı yürütüyor. Kerkük ve Güney Kürdistan halkının buna karşı geliştireceği direniş ise haklı bir savaşın ifadesi olacaktır. Saflaşma hiç bir laf canbazlığının örtemeyeceği kadar açık ve nettir. Başta devrimcilik, sosyalistlik, antifaşistlik iddiasındaki parti ve gruplar olmak üzere, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın tüm ilerici, demokratik güçleri bu sömürgeci işgale karşı, Güney Kürdistan halkıyla dayanışmayı yükseltmelidirler. Arap, Türk ve Fars işçilerinin, kadınlarının, gençlerinin, emekçilerinin onur sınavıdır bu.

Sokaklara, meydanlara çıkalım. Dünyanın her yanındaki Irak temsilcilikleri önünde, "İşgale son Güney Kürdistan halkının iradesini tanıyın" eylemleri örgütleyelim. Bölgesel sömürgecilerin ve emperyalist devletlerin halkları savaşla boyunduruk altına alma saldırılarına karşı, özgürlük ve onur için direnecek halklarla omuz omuza savaşmak için harekete geçelim.

Özgürlük, adalet ve halklara eşitlik için, Türk, Kürt, Arap, Fars işçilerinin ve ezilenlerinin birleşik mücadelesini yükseltelim!

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }

16 Ekim 2017

MLKP Merkez Komitesi