Faşist sömürgeci işgale karşı Afrin ve Minbic halklarıyla omuz omuza!
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

 

20 Ocak 2018 / Merkez Komitesi / Açıklama / Yıl: 2018 No: 1


 

Faşist politik islamcı diktatör Erdoğan ve hükümeti, Afrin ve Minbic işgalleri için en uygun koşulları bekliyor. Hedef, Kürt soykırımı. Hedef, Kürt ve Arap emekçilerinin Rojava'da ve Kuzey Suriye'de kurdukları demokratik özyönetimi yıkmak. Hedef, diktatör Erdoğan'ın ve hükümetinin paralı askerlerine dönüşmüş ÖSO ve öteki halk düşmanı çetelerin hakimiyetini sağlamak. Hedef, bölgede özgürlük adına yükelen sesleri boğmak, umudu yok etmek.

Buna izin vermeyelim. Unutmayalım ki;

Afrin ve Minbic'e saldırı, Türkiye'de ve Kuzey Kürdistan'da, özgürlük, adalet ve onur isteyen işçilere, kadınlara, gençlere, yoksullara, emekçilere, Alevilere, antikapitalist Müslümanlara, bilim ve sanat insanlarına, LGBTİ'lere saldırıdır.

Afrin ve Minbic'e saldırı, DAİŞ'in cins onurlarını ayaklar altına almak istediği, cinsel ve fiziksel işkenceden geçirdiği, köle olarak erkeklere sattığı Êzidi kadınlara saldırıdır.

Afrin ve Minbic'e saldırı, İran'da, Doğu Kürdistan'da Belucistan'da insani ve özgür bir yaşam için ayaklanan ezilenlere, yoksullara saldırıdır.

Afrin ve Minbic'e saldırı, onur ve özgülük mücadelesi yürüttükleri için İsrail'in soykırımcı katliamlarına maruz kalan Filistin halkına saldırıdır.

Afrin ve Minbic'e saldırı, özgürlük bayrağını yeniden yükseklere kaldıran Tunus gençliğine, emekçilerine,yoksullarına saldırıdır.

Afrin ve Minbic'e saldırı, yeni bir yaşam, yeni bir dünya ruhuyla meydanları dolduran Yunanistan işçi sınıfına ve ezilenlerine saldırıdır.

Afrin ve Minbic'e saldırı, Katalonya halkına saldırıdır.

Afrin ve Minbic'e saldırı, demokratik ve devrimi güçlerin, Kobanê'den Rakka'ya, faşist politik islamcı DAİŞ'i yenilgiye uğratmasından büyük mutluluk duyan dünya işçi sınıfına ve ezilenlerine saldırıdır.

Susmayalım. Seyirci kalmayalım. Utanca batmayalım.

İşgal ve saldırıya karşı, faşist politik islamcı Türk burjuva ordusu ve halk düşmanı ÖSO çeteleri karşısında umut, onur ve özgürlük barikatı kuracak, Kürt, Arap, Süryani, Çeçen, Türkmen ilericileriyle, yurtseverleriyle, devrimcileriyle, komünistleriyle dayanışmayı örgütleyelim.

Sömürgeci, soykırımcı faşist işgale karşı sokakları, meydanları dolduralım.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da, savaşımın tüm araç ve biçimleriyle, halkların kanlı düşmanı Erdoğan'a, AKP'ye ve diktatörlüğün faşist militarist kurumlarına, güçlerine karşı mücadeleyi yükseltelim.

Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da, Batı Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında, sömürgeci Türk sermaye devletinin Afrin'e saldırısını TC temsilcilikleri önünde protesto edelim.

Hükümetlerden, faşist politik islamcı rejime silah satışlarının durdurulmasını, Erdoğan hükümetiyle ilişkilerin kesilmesini, Rojava ve Kuzey Suriye halklarıyla birlikte savaşmak isteyen enternasyonalistlerin Afrin ve Minbic'e ulaşmalarının sağlanmasını talep edelim.

Erdoğancı ve DAİŞ'çi faşist politik islamcı işgalcilere karşı, onur, adalet ve özgürlük bayrağını yükseltelim.

 

20 Ocak 2018
MLKP Merkez Komitesi