Partime ve Yoldaşlarıma
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

 

Öncelikle partinin politik askeri ve özgür alanlarına geliş sürecimi hızlandıran ve irademi güçlendiren, toplam devrimcilik söz konusu olduğunda da kendimi yeni düzeyde örgütlememi sağlayan Suruç Şehitlerine sonsuz bağlılığımı yinelemek istiyorum.
Düşman Amara bahçesinde o bombayı patlatırken yok etmeyi, zayıflatmayı, azaltmayı ve korkutmayı hedefliyordu. Partisinin ideolojisine sıkı sıkıya bağlı olan Komünist Gençlik Örgütü'nü, partisinden ve onun amaçlarından uzaklaştırmayı, sindirmeyi hedefliyordu. Suruç ve Ankara Garı katliamlarının tanığı bir KGÖ'lü olarak o bahçeden ve o meydandan her seferinde düşmana karşı kinim bilenerek çıktığım ve örgütsel anlamda her seferinde daha büyük sorumlulukları göğüslediğim bir süreç yaşadım.
Gençliğin ve genç kadınların öncüsü olarak bütün gençliğe ve düşmana, duruşumuzu ve mesajımızı çok güçlü bir biçimde elde silahla ileten Şehit Roza bizler açısından çok daha yeni bir düzeyi ve eşiği ifade ediyordu. Ben de yine bu mesaja uygun bir pratik ile, askeri alanlara gitme isteğimi partime ilettim ve geçici bir görevle gelip partimin Rojava topraklarındaki askeri gücünün içinde yer aldım. Bir KGÖ'lü olarak geldiğim devrim topraklarında partimin bir çok alanında belli eğitimler gördüm ve görevler üstlendim. Altı ay Hüseyin Demircioğlu Akademisi'nde eğitim aldım. Ve şimdi iki yılı aşkın süredir özgür alanlarda olan bir MLKP'liyim. Dersim'de siyasal faaliyet yürütürken geldiğim özgür topraklardan yine Dersim'e doğru bir yolculuğa çıkacağım. Bu sefer partimin FESK Kürdistan Kır Birliği'ne bir genç kadın komutan olarak gidiyorum.*
KGÖ'den FESK gerillasına uzanan bu yolculukta beni besleyen ve büyüten güç kaynaklarını anlatacak olursam, şehitlerimiz bu sırada ilk yeri alır. Şüphesiz ki yoldaşlarımın, partimin verdiği emek söz konusu olduğunda azımsanmayacak katkıları var üzerimde. Ama şunu biliyorum, insan bilincinde var etmedikçe emek tek başına yavan kalabiliyor. Bu yüzden bilincimi berraklaştıran şehitlerimize çok şey borçluyum. Buralarda bulunduğum iki yıl boyunca Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da yaşanan gelişmeler tarihi anlamı güçlü gelişmelerdi. Çok kısa zaman zarfında aslında bir çok siyasi ve askeri gelişme ve savaşa tanıklık eden bir nesildeniz. Sömürgeci faşist diktatörlüğün saldırılarını en üst boyuta tırmandırdığı bir zamandayız. Başta partim MLKP olmak üzere, devrimciliğin sınandığını ve kimi örgütler açısından varlık yokluk sınavının gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bugün bir kenara çekilip, "elverişli günleri" beklemek devrimci partilerin, örgütlerin tavrı olamaz. Tarih bedel ödeyenleri yazmakta ve dövüşenler, büyük küçük demeden düşmana karşı darbeler indirmeye devam etmektedir. Sürecin bizden istediği ve beklediği daha yüksek nitelik ve daha güçlü bir savaşımdır.
Partimin bu doğrultuda her bir kadrosuna yüklediği misyon ve görevlere baktığımda eskiyle asla yetinmeyen, düşman dar bir alana sıkıştırmaya çalıştıkça çok daha geniş alanlara yayılma iradesinden asla vazgeçmeyen bir duruşun temsilcisi olmuştur. Dersim gerilla sahasının en yeni gücü olduğumuz bir gerçektir. Siper yoldaşlarımızdan öğrenmekten asla çekinmeyen partimiz bu alanda da bütün askeri deneyim ve birikimini, enerjisini gerilla tarzı savaşımı büyütmeye odaklamıştır. Kurucu çalışmada yer alan yoldaşlarımız ve birliğe Dersim'den katılan Şehit Baran yoldaş da dair olmak üzere dört yoldaşımızın şehit düştüğü bu alanlarda partimizin ektiği bu fidana kök saldırtmak, Baran Munzur'un, Devrim Şoreş'in, Arjin Selçuk'un ve Karadeniz mahallesi direnişimizden sonra, Nurhak topraklarında bizlere fedaice yaşamanın ve savaşmanın nasıl bir duruş gerektirdiğini gösteren Alişer Deniz'in bıraktığı mirası büyütmektir.
Dersim'in doruklarına doğru yapacağım bu yolculukta attığım her adımda yanımda Roza'nın olacağının bilincindeyim. Roza, ben yaklaştıkça düşlediği Dersim dağlarına yaklaşacak, benim yürüyüşüm onun yürüyüşünü ve düşünü tamamlayacak. Aklım ve yüreğim, bilincim ve bedenim Roza'yla birlikte o kadar güçlü ki. Şehitlerimizin fiziksel yokluğu alabildiğine anlamsızlaşıyor böylesi anlarda. Gençliğin ve genç kadınların en berrak simgesi Roza'yı, Dersim dağlarının genç kadın komutanlarından Arjin'le buluşturacağım. Yeni görevim ile kurduğum ilişkide, eylemde, yaşamda, kopuş ve iradede, soluk aldığım her an onları büyüteceğim ve ben de onlarla birlikte büyüyeceğim. Partimin bana verdiği görev ve sorumluluğun farkında ve bilincindeyim. Yol ve yürüyüşüm elbette kusursuz ve engelsiz olmayacaktır. Fakat engelleri aşmada ve çözüm yaratmada partime ve şehitlerime layık bir duruş ve süreci karşılayacak bir pratiği yaratacağıma söz veriyorum. Komünist bir kadın olarak erkek egemenliği ile mücadele ve geleneksel rolleri yıkmada Komünist Kadın Örgütümüzün perspektifleri ve kadın yoldaşlarımın, yani örgütün kolektif aklını kendime yaratmayı, beni büyüten ve benim büyüttüğüm her bir kadın yoldaşımı yüreğimde ve bilincimde yaşatarak çok daha güçlü bir savaşım sürdürmeyi istiyorum.
Partimin dört bir yanda, kentte, kırda, dağda şehitleriyle büyümeye devam edeceğine inanıyorum. Yeni, bağrında her zaman daha ileriyi taşır. Kendi cephemden yeni alan ve yeni düzeyde aldığım görev bana daha ileriyi işaret ediyor. Partimin de açıldığı her yeni alan, dokunduğu her yeni mevzi, bütün yoldaşlar için daha ileriyi, öncüleşmeden önderleşmeye doğru daha güçlü adımları gerektiriyor. Bu misyon ve öngörü ile geleceğin ve gençliğin öncüsü olan KGÖ'müze, kadın devriminin öncüsü olma iddiasıyla doğan ve büyümeye başlayan KKÖ'müze ve yenilgileri, zaferleri ve şehitleriyle yenilenmeyi, büyümeyi başaran komünist öncümüz MLKP'ye çok daha güçlü ve büyük görevler düşüyor. Bunun temsilcilerinden biri olmak beni sonsuz mutlu ediyor. İsmimin anlamı olan ''dağlı kızın türküsü''nü umudun türküsüne katmak, büyütmek yolunda sesimin daha gür çıkacağına eminim ve partimin sesi olarak yeni görev alanıma gideceğim. Yeni dönemde kendime, yoldaşlarıma ve partime başarı diliyorum.

 

17 Nisan 2018
Sarin AWAZ

 


* Şevin yoldaş, bir grup yoldaşla birlikte, Dersim'e, FESK Kürdistan Kır Birliği'ne görevlendirildi, ancak, zorunlu nedenlerle kararın uygulanması ertelendi. Bu aşamada, partimiz, Erdoğan şefliğindeki faşist sömürgeciliğin, Güney Kürdistan'a, Medya Savunma Alanlarına karşı giriştiği işgalci saldırılara karşı başlatılan antisömürgeci, antifaşist direnişe katılma kararı almıştı. Şevin yoldaş, bu kararı uygulayacak bayraktarlardan biri oldu.

 

 

Arşiv

 

2018
Ekim Ocak
2017
Kasım Ağustos
Mayıs Şubat
2016
Eylül Temmuz
Şubat
2015
Aralık Ağustos
Mayıs

 

Partime ve Yoldaşlarıma
fc Share on Twitter

 

 

Öncelikle partinin politik askeri ve özgür alanlarına geliş sürecimi hızlandıran ve irademi güçlendiren, toplam devrimcilik söz konusu olduğunda da kendimi yeni düzeyde örgütlememi sağlayan Suruç Şehitlerine sonsuz bağlılığımı yinelemek istiyorum.
Düşman Amara bahçesinde o bombayı patlatırken yok etmeyi, zayıflatmayı, azaltmayı ve korkutmayı hedefliyordu. Partisinin ideolojisine sıkı sıkıya bağlı olan Komünist Gençlik Örgütü'nü, partisinden ve onun amaçlarından uzaklaştırmayı, sindirmeyi hedefliyordu. Suruç ve Ankara Garı katliamlarının tanığı bir KGÖ'lü olarak o bahçeden ve o meydandan her seferinde düşmana karşı kinim bilenerek çıktığım ve örgütsel anlamda her seferinde daha büyük sorumlulukları göğüslediğim bir süreç yaşadım.
Gençliğin ve genç kadınların öncüsü olarak bütün gençliğe ve düşmana, duruşumuzu ve mesajımızı çok güçlü bir biçimde elde silahla ileten Şehit Roza bizler açısından çok daha yeni bir düzeyi ve eşiği ifade ediyordu. Ben de yine bu mesaja uygun bir pratik ile, askeri alanlara gitme isteğimi partime ilettim ve geçici bir görevle gelip partimin Rojava topraklarındaki askeri gücünün içinde yer aldım. Bir KGÖ'lü olarak geldiğim devrim topraklarında partimin bir çok alanında belli eğitimler gördüm ve görevler üstlendim. Altı ay Hüseyin Demircioğlu Akademisi'nde eğitim aldım. Ve şimdi iki yılı aşkın süredir özgür alanlarda olan bir MLKP'liyim. Dersim'de siyasal faaliyet yürütürken geldiğim özgür topraklardan yine Dersim'e doğru bir yolculuğa çıkacağım. Bu sefer partimin FESK Kürdistan Kır Birliği'ne bir genç kadın komutan olarak gidiyorum.*
KGÖ'den FESK gerillasına uzanan bu yolculukta beni besleyen ve büyüten güç kaynaklarını anlatacak olursam, şehitlerimiz bu sırada ilk yeri alır. Şüphesiz ki yoldaşlarımın, partimin verdiği emek söz konusu olduğunda azımsanmayacak katkıları var üzerimde. Ama şunu biliyorum, insan bilincinde var etmedikçe emek tek başına yavan kalabiliyor. Bu yüzden bilincimi berraklaştıran şehitlerimize çok şey borçluyum. Buralarda bulunduğum iki yıl boyunca Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da yaşanan gelişmeler tarihi anlamı güçlü gelişmelerdi. Çok kısa zaman zarfında aslında bir çok siyasi ve askeri gelişme ve savaşa tanıklık eden bir nesildeniz. Sömürgeci faşist diktatörlüğün saldırılarını en üst boyuta tırmandırdığı bir zamandayız. Başta partim MLKP olmak üzere, devrimciliğin sınandığını ve kimi örgütler açısından varlık yokluk sınavının gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bugün bir kenara çekilip, "elverişli günleri" beklemek devrimci partilerin, örgütlerin tavrı olamaz. Tarih bedel ödeyenleri yazmakta ve dövüşenler, büyük küçük demeden düşmana karşı darbeler indirmeye devam etmektedir. Sürecin bizden istediği ve beklediği daha yüksek nitelik ve daha güçlü bir savaşımdır.
Partimin bu doğrultuda her bir kadrosuna yüklediği misyon ve görevlere baktığımda eskiyle asla yetinmeyen, düşman dar bir alana sıkıştırmaya çalıştıkça çok daha geniş alanlara yayılma iradesinden asla vazgeçmeyen bir duruşun temsilcisi olmuştur. Dersim gerilla sahasının en yeni gücü olduğumuz bir gerçektir. Siper yoldaşlarımızdan öğrenmekten asla çekinmeyen partimiz bu alanda da bütün askeri deneyim ve birikimini, enerjisini gerilla tarzı savaşımı büyütmeye odaklamıştır. Kurucu çalışmada yer alan yoldaşlarımız ve birliğe Dersim'den katılan Şehit Baran yoldaş da dair olmak üzere dört yoldaşımızın şehit düştüğü bu alanlarda partimizin ektiği bu fidana kök saldırtmak, Baran Munzur'un, Devrim Şoreş'in, Arjin Selçuk'un ve Karadeniz mahallesi direnişimizden sonra, Nurhak topraklarında bizlere fedaice yaşamanın ve savaşmanın nasıl bir duruş gerektirdiğini gösteren Alişer Deniz'in bıraktığı mirası büyütmektir.
Dersim'in doruklarına doğru yapacağım bu yolculukta attığım her adımda yanımda Roza'nın olacağının bilincindeyim. Roza, ben yaklaştıkça düşlediği Dersim dağlarına yaklaşacak, benim yürüyüşüm onun yürüyüşünü ve düşünü tamamlayacak. Aklım ve yüreğim, bilincim ve bedenim Roza'yla birlikte o kadar güçlü ki. Şehitlerimizin fiziksel yokluğu alabildiğine anlamsızlaşıyor böylesi anlarda. Gençliğin ve genç kadınların en berrak simgesi Roza'yı, Dersim dağlarının genç kadın komutanlarından Arjin'le buluşturacağım. Yeni görevim ile kurduğum ilişkide, eylemde, yaşamda, kopuş ve iradede, soluk aldığım her an onları büyüteceğim ve ben de onlarla birlikte büyüyeceğim. Partimin bana verdiği görev ve sorumluluğun farkında ve bilincindeyim. Yol ve yürüyüşüm elbette kusursuz ve engelsiz olmayacaktır. Fakat engelleri aşmada ve çözüm yaratmada partime ve şehitlerime layık bir duruş ve süreci karşılayacak bir pratiği yaratacağıma söz veriyorum. Komünist bir kadın olarak erkek egemenliği ile mücadele ve geleneksel rolleri yıkmada Komünist Kadın Örgütümüzün perspektifleri ve kadın yoldaşlarımın, yani örgütün kolektif aklını kendime yaratmayı, beni büyüten ve benim büyüttüğüm her bir kadın yoldaşımı yüreğimde ve bilincimde yaşatarak çok daha güçlü bir savaşım sürdürmeyi istiyorum.
Partimin dört bir yanda, kentte, kırda, dağda şehitleriyle büyümeye devam edeceğine inanıyorum. Yeni, bağrında her zaman daha ileriyi taşır. Kendi cephemden yeni alan ve yeni düzeyde aldığım görev bana daha ileriyi işaret ediyor. Partimin de açıldığı her yeni alan, dokunduğu her yeni mevzi, bütün yoldaşlar için daha ileriyi, öncüleşmeden önderleşmeye doğru daha güçlü adımları gerektiriyor. Bu misyon ve öngörü ile geleceğin ve gençliğin öncüsü olan KGÖ'müze, kadın devriminin öncüsü olma iddiasıyla doğan ve büyümeye başlayan KKÖ'müze ve yenilgileri, zaferleri ve şehitleriyle yenilenmeyi, büyümeyi başaran komünist öncümüz MLKP'ye çok daha güçlü ve büyük görevler düşüyor. Bunun temsilcilerinden biri olmak beni sonsuz mutlu ediyor. İsmimin anlamı olan ''dağlı kızın türküsü''nü umudun türküsüne katmak, büyütmek yolunda sesimin daha gür çıkacağına eminim ve partimin sesi olarak yeni görev alanıma gideceğim. Yeni dönemde kendime, yoldaşlarıma ve partime başarı diliyorum.

 

17 Nisan 2018
Sarin AWAZ

 


* Şevin yoldaş, bir grup yoldaşla birlikte, Dersim'e, FESK Kürdistan Kır Birliği'ne görevlendirildi, ancak, zorunlu nedenlerle kararın uygulanması ertelendi. Bu aşamada, partimiz, Erdoğan şefliğindeki faşist sömürgeciliğin, Güney Kürdistan'a, Medya Savunma Alanlarına karşı giriştiği işgalci saldırılara karşı başlatılan antisömürgeci, antifaşist direnişe katılma kararı almıştı. Şevin yoldaş, bu kararı uygulayacak bayraktarlardan biri oldu.