Faşist Sömürgeci İşgale Karşı Efrîn Ve Minbic Halklarıyla Omuz Omuza!
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

Dünyanın Her Yanından İşçilere, Kadınlara, Yoksullara, Ezilenlere!
Faşist politik islamcı diktatör Erdoğan ve hükümeti, Efrîn ve Minbic işgalleri için en uygun koşulları bekliyor. Hedef, Kürt soykırımı. Hedef, Kürt ve Arap emekçilerinin Rojava'da ve Kuzey Suriye'de kurdukları demokratik özyönetimi yıkmak. Hedef, diktatör Erdoğan'ın ve hükümetinin paralı askerlerine dönüşmüş öso ve öteki halk düşmanı çetelerin hakimiyetini sağlamak. Hedef, bölgede özgürlük adına yükselen sesleri boğmak, umudu yok etmek.
Buna izin vermeyelim. Unutmayalım ki;
Efrîn ve Minbic'e saldırı, Türkiye'de ve Kuzey Kürdistan'da, özgürlük, adalet ve onur isteyen işçilere, kadınlara, gençlere, yoksullara, emekçilere, Alevilere, antikapitalist Müslümanlara, bilim ve sanat insanlarına, lgbti'lere saldırıdır.
Efrîn'e ve Minbic'e saldırı, daiş'in cins onurlarını ayaklar altına almak istediği, cinsel ve fiziksel işkenceden geçirdiği, köle olarak erkeklere sattığı Êzidî kadınlara saldırıdır.
Efrîn ve Minbic'e saldırı, Güney Kürdistan'da politik ve ekonomik koşulların değişmesi için meydanları zapteden emekçilere, yoksullara, aydınlara saldırıdır.
Efrîn ve Minbic'e saldırı, İran'da, Doğu Kürdistan'da, Belucistan'da insani ve özgür bir yaşam için ayaklanan ezilenlere, yoksullara saldırıdır.
Efrîn'e ve Minbic'e saldırı, onur ve özgürlük mücadelesi yürüttükleri için İsrail'in soykırımcı katliamlarına maruz kalan Filistin halkına saldırıdır.
Efrîn ve Minbic'e saldırı, özgürlük bayrağını yeniden yükseklere kaldıran Tunus gençliğine, emekçilerine, yoksullarına saldırıdır.
Efrîn ve Minbic'e saldırı, yeni bir yaşam, yeni bir dünya ruhuyla meydanları dolduran Yunanistan işçi sınıfına ve ezilenlerine saldırıdır.
Efrîn ve Minbic'e saldırı, Katalonya halkına saldırıdır.
Efrîn ve Minbic'e saldırı, demokratik ve devrimci güçlerin, Kobanê'den Rakka'ya, faşist politik islamcı daiş'i yenilgiye uğratmasından büyük mutluluk duyan dünya işçi sınıfına ve ezilenlere saldırıdır.
Susmayalım. Seyirci kalmayalım. Utanca batmayalım.
İşgal ve saldırıya karşı, faşist politik islamcı Türk burjuva ordusu ve halk düşmanı öso çeteleri karşısında umut, onur ve özgürlük barikatı kuracak, Kürt, Arap, Süryani, Çeçen, Türkmen ilericileriyle, yurtseverleriyle, devrimcileriyle, komünistleriyle dayanışmayı örgütleyelim.
Sömürgeci, soykırımcı faşist işgale karşı sokakları, meydanları dolduralım.
Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da, savaşımın tüm araç ve biçimleriyle, halkların kanlı düşmanı Erdoğan'a, akp'ye ve diktatörlüğün faşist militarist kurumlarına, güçlerine karşı mücadeleyi yükseltelim.
Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da, Batı Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında, sömürgeci Türk sermaye devletinin Efrîn'e saldırısını TC temsilcilikleri önünde protesto edelim.
Hükümetlerden, faşist politik islamcı rejime silah satışlarının durdurulmasını, Erdoğan hükümetiyle ilişkilerin kesilmesini, Rojava ve Kuzey Suriye halklarıyla birlikte savaşmak isteyen enternasyonalistlerin Efrîn ve Minbic'e ulaşmalarının sağlanmasını talep edelim.
Erdoğancı ve daişçi faşist politik islamcı işgalcilere karşı, onur, adalet ve özgürlük bayrağını yükseltelim!

 

17 Ocak 2018
MLKP Merkez Komitesi

 

 

Arşiv

 

2018
Ekim Ocak
2017
Kasım Ağustos
Mayıs Şubat
2016
Eylül Temmuz
Şubat
2015
Aralık Ağustos
Mayıs

 

Faşist Sömürgeci İşgale Karşı Efrîn Ve Minbic Halklarıyla Omuz Omuza!
fc Share on Twitter

 

Dünyanın Her Yanından İşçilere, Kadınlara, Yoksullara, Ezilenlere!
Faşist politik islamcı diktatör Erdoğan ve hükümeti, Efrîn ve Minbic işgalleri için en uygun koşulları bekliyor. Hedef, Kürt soykırımı. Hedef, Kürt ve Arap emekçilerinin Rojava'da ve Kuzey Suriye'de kurdukları demokratik özyönetimi yıkmak. Hedef, diktatör Erdoğan'ın ve hükümetinin paralı askerlerine dönüşmüş öso ve öteki halk düşmanı çetelerin hakimiyetini sağlamak. Hedef, bölgede özgürlük adına yükselen sesleri boğmak, umudu yok etmek.
Buna izin vermeyelim. Unutmayalım ki;
Efrîn ve Minbic'e saldırı, Türkiye'de ve Kuzey Kürdistan'da, özgürlük, adalet ve onur isteyen işçilere, kadınlara, gençlere, yoksullara, emekçilere, Alevilere, antikapitalist Müslümanlara, bilim ve sanat insanlarına, lgbti'lere saldırıdır.
Efrîn'e ve Minbic'e saldırı, daiş'in cins onurlarını ayaklar altına almak istediği, cinsel ve fiziksel işkenceden geçirdiği, köle olarak erkeklere sattığı Êzidî kadınlara saldırıdır.
Efrîn ve Minbic'e saldırı, Güney Kürdistan'da politik ve ekonomik koşulların değişmesi için meydanları zapteden emekçilere, yoksullara, aydınlara saldırıdır.
Efrîn ve Minbic'e saldırı, İran'da, Doğu Kürdistan'da, Belucistan'da insani ve özgür bir yaşam için ayaklanan ezilenlere, yoksullara saldırıdır.
Efrîn'e ve Minbic'e saldırı, onur ve özgürlük mücadelesi yürüttükleri için İsrail'in soykırımcı katliamlarına maruz kalan Filistin halkına saldırıdır.
Efrîn ve Minbic'e saldırı, özgürlük bayrağını yeniden yükseklere kaldıran Tunus gençliğine, emekçilerine, yoksullarına saldırıdır.
Efrîn ve Minbic'e saldırı, yeni bir yaşam, yeni bir dünya ruhuyla meydanları dolduran Yunanistan işçi sınıfına ve ezilenlerine saldırıdır.
Efrîn ve Minbic'e saldırı, Katalonya halkına saldırıdır.
Efrîn ve Minbic'e saldırı, demokratik ve devrimci güçlerin, Kobanê'den Rakka'ya, faşist politik islamcı daiş'i yenilgiye uğratmasından büyük mutluluk duyan dünya işçi sınıfına ve ezilenlere saldırıdır.
Susmayalım. Seyirci kalmayalım. Utanca batmayalım.
İşgal ve saldırıya karşı, faşist politik islamcı Türk burjuva ordusu ve halk düşmanı öso çeteleri karşısında umut, onur ve özgürlük barikatı kuracak, Kürt, Arap, Süryani, Çeçen, Türkmen ilericileriyle, yurtseverleriyle, devrimcileriyle, komünistleriyle dayanışmayı örgütleyelim.
Sömürgeci, soykırımcı faşist işgale karşı sokakları, meydanları dolduralım.
Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da, savaşımın tüm araç ve biçimleriyle, halkların kanlı düşmanı Erdoğan'a, akp'ye ve diktatörlüğün faşist militarist kurumlarına, güçlerine karşı mücadeleyi yükseltelim.
Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da, Batı Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında, sömürgeci Türk sermaye devletinin Efrîn'e saldırısını TC temsilcilikleri önünde protesto edelim.
Hükümetlerden, faşist politik islamcı rejime silah satışlarının durdurulmasını, Erdoğan hükümetiyle ilişkilerin kesilmesini, Rojava ve Kuzey Suriye halklarıyla birlikte savaşmak isteyen enternasyonalistlerin Efrîn ve Minbic'e ulaşmalarının sağlanmasını talep edelim.
Erdoğancı ve daişçi faşist politik islamcı işgalcilere karşı, onur, adalet ve özgürlük bayrağını yükseltelim!

 

17 Ocak 2018
MLKP Merkez Komitesi