Efrîn Direnişiyle Tek Yumruk Tek Barikat Olalım! Savaşımı Tüm Alanlara Yayalım!
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

İnkarcı sömürgecilik ve politik islamcı faşist diktatörlüğün Efrîn'i işgal ve Kürt soykırımı saldırısı sürüyor. Özgürlüğe, adalete, halkların eşitliğine, kadınların kölelik zincirlerini kırmalarına ve insanlık onurunun yüksekte tutulmasına sonsuz bir kin duyan faşist şef Erdoğan ve saray hükümeti, Efrîn'i yakıp yıkmayı, ardından Rojava devrimini tümüyle boğmayı planlıyor. Paralı askerler çetesi öso'yla birlikte, Kürt, Arap, Ezidi, Türkmen, Süryani, Çerkes halkının birleşik direnişini kitlesel katliamlarla kırmak için tüm gücünü, tüm teknolojik imkanlarını, kirli savaş yöntemlerini sınırsızca kullanıyor. Yalana dayalı faşist psikolojik savaş eşliğinde ve burjuva medyanın en aşağılık desteğiyle, işgalcilerin yediği darbeleri ve direnişin görkemini Türk halkından gizlemeye çalışıyor.
Faşist politik islamcı şefin ve emireri hükümetin hedefi, yalnızca Efrîn'in işgali, Rojava devriminin yenilgiye uğratılması ve Kürt soykırımı değil. O, bölgede yayılmacı, işgalci bir güç olmayı, pazarlarını genişletmeyi, petrol vanalarını ele geçirmeyi, Arap halkının efendisi olmayı hayal ediyor. Tehlike büyüktür, direniş de büyük olmak zorundadır.
Fakirlerin Ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri-FESK olarak, partimiz MLKP'nin Efrîn direnişini Türkiye ve Kuzey Kürdistan'a yayma çabalarının bir parçası olarak, 3 Şubat 2018'de, Bursa'da, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polislerine dönük bir bombalı eylem gerçekleştirdik. Patlamanın, biçimiyle, yeriyle ve zamanıyla, diktatörle ideolojik ve politik bütünleşme içindeki polis sürülerini hedeflediği ve böyle gerçekleştiği açıkça ortadayken, devlet temsilcilerinin "yayaların geçtiği köprü" yalanıyla gerçeği gizlemeye çalışmaları, çaresizliklerinin ve halkı aldatma çabalarının ürünüdür. Eylemi önemsiz göstermek için yaptıkları, "yoldan geçmekte olan bir polisin yaralandığı" açıklaması da durumu ortaya koymaktadır.
Eylemimizin düşmana verdirdiği kayıpları netleştiremediğimiz için gerçeğin tam bilgisini sunamıyoruz.
Yelizlerin, Şirinlerin yükselttiği kızıl bayrağı dalgalandırmayı, Efrîn direnişiyle kol kola yürümeyi, direnişin Türkiye ve Kuzey Kürdistan'a yayılması mücadelesinin bir parçası olmayı sürdüreceğiz.
Türk, Kürt halklarımızdan, Arap, Çerkes, Abhaz, Gürcü, Laz, Ermeni, Süryani, Boşnak, Ermeni, Rum ve Roman ulusal topluluklarından fakirleri ve ezilenleri Efrîn'e yönelik işgale ve soykırımcı saldırıya karşı mücadeleye katılmaya, insanlık onurunu ve halkların kardeşliğini yükseltmeye, faşizmin ve soykırımcılığın utancına ortak olmamaya çağırıyoruz.
Efrîn kazanacak. Bölge halkları kazanacak. Kadınlar, yoksullar, ezilenler kazanacak.
Yaşasın Efrîn Direnişi!
Şan Olsun Efrîn Direnişini Dünyanın Dörtbir Yanına Yayan İşçilere, Kadınlara, Gençlere, Aydın Ve Sanatçılara!


6 Şubat 2018
Fakirlerin Ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri
FESK

 

 

Arşiv

 

2018
Ekim Ocak
2017
Kasım Ağustos
Mayıs Şubat
2016
Eylül Temmuz
Şubat
2015
Aralık Ağustos
Mayıs

 

Efrîn Direnişiyle Tek Yumruk Tek Barikat Olalım! Savaşımı Tüm Alanlara Yayalım!
fc Share on Twitter

 

İnkarcı sömürgecilik ve politik islamcı faşist diktatörlüğün Efrîn'i işgal ve Kürt soykırımı saldırısı sürüyor. Özgürlüğe, adalete, halkların eşitliğine, kadınların kölelik zincirlerini kırmalarına ve insanlık onurunun yüksekte tutulmasına sonsuz bir kin duyan faşist şef Erdoğan ve saray hükümeti, Efrîn'i yakıp yıkmayı, ardından Rojava devrimini tümüyle boğmayı planlıyor. Paralı askerler çetesi öso'yla birlikte, Kürt, Arap, Ezidi, Türkmen, Süryani, Çerkes halkının birleşik direnişini kitlesel katliamlarla kırmak için tüm gücünü, tüm teknolojik imkanlarını, kirli savaş yöntemlerini sınırsızca kullanıyor. Yalana dayalı faşist psikolojik savaş eşliğinde ve burjuva medyanın en aşağılık desteğiyle, işgalcilerin yediği darbeleri ve direnişin görkemini Türk halkından gizlemeye çalışıyor.
Faşist politik islamcı şefin ve emireri hükümetin hedefi, yalnızca Efrîn'in işgali, Rojava devriminin yenilgiye uğratılması ve Kürt soykırımı değil. O, bölgede yayılmacı, işgalci bir güç olmayı, pazarlarını genişletmeyi, petrol vanalarını ele geçirmeyi, Arap halkının efendisi olmayı hayal ediyor. Tehlike büyüktür, direniş de büyük olmak zorundadır.
Fakirlerin Ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri-FESK olarak, partimiz MLKP'nin Efrîn direnişini Türkiye ve Kuzey Kürdistan'a yayma çabalarının bir parçası olarak, 3 Şubat 2018'de, Bursa'da, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polislerine dönük bir bombalı eylem gerçekleştirdik. Patlamanın, biçimiyle, yeriyle ve zamanıyla, diktatörle ideolojik ve politik bütünleşme içindeki polis sürülerini hedeflediği ve böyle gerçekleştiği açıkça ortadayken, devlet temsilcilerinin "yayaların geçtiği köprü" yalanıyla gerçeği gizlemeye çalışmaları, çaresizliklerinin ve halkı aldatma çabalarının ürünüdür. Eylemi önemsiz göstermek için yaptıkları, "yoldan geçmekte olan bir polisin yaralandığı" açıklaması da durumu ortaya koymaktadır.
Eylemimizin düşmana verdirdiği kayıpları netleştiremediğimiz için gerçeğin tam bilgisini sunamıyoruz.
Yelizlerin, Şirinlerin yükselttiği kızıl bayrağı dalgalandırmayı, Efrîn direnişiyle kol kola yürümeyi, direnişin Türkiye ve Kuzey Kürdistan'a yayılması mücadelesinin bir parçası olmayı sürdüreceğiz.
Türk, Kürt halklarımızdan, Arap, Çerkes, Abhaz, Gürcü, Laz, Ermeni, Süryani, Boşnak, Ermeni, Rum ve Roman ulusal topluluklarından fakirleri ve ezilenleri Efrîn'e yönelik işgale ve soykırımcı saldırıya karşı mücadeleye katılmaya, insanlık onurunu ve halkların kardeşliğini yükseltmeye, faşizmin ve soykırımcılığın utancına ortak olmamaya çağırıyoruz.
Efrîn kazanacak. Bölge halkları kazanacak. Kadınlar, yoksullar, ezilenler kazanacak.
Yaşasın Efrîn Direnişi!
Şan Olsun Efrîn Direnişini Dünyanın Dörtbir Yanına Yayan İşçilere, Kadınlara, Gençlere, Aydın Ve Sanatçılara!


6 Şubat 2018
Fakirlerin Ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri
FESK