Dersim'in çığlığını yükselt!
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

 

10 Ekim 2018

Faşist Erdoğan diktatörlüğü, Kürt halkına karşı sürdürdüğü kirli savaşı Kuzey Kürdistan'ın Dersim bölgesinin halklarını, doğasını ve de tarihsel değer ve hafızasıyla birlikte tüm canlı hayatı hedef alan düşmanlık ve barbarlık seviyesine doğru tırmandırmaya devam ediyor.
Resmi olarak Türk devleti sınırlarında yer alan Dersim'in dağları, bölgedeki gerilla güçlerine karşı operasyon adı altında Türk ordusunun uçakları tarafından bir ayı aşkın süredir bombalanmaktadır. Türk devleti yangına müdahale etmekten ziyade, yangını söndürmek için seferber olan bölge halkını engellemek için alanı yasaklı bölge ilan etmiştir. Dersim halkı, her türlü yasak ve engellemelere rağmen bu süre zarfında yangını bir kez söndürmeyi başarmış ancak sonrasında Türk uçakları Dersim'i alevler içinde bırakmak için bölgeyi tekrar bombalamıştır. Bu zamana kadar sayısız canlı türüyle birlikte binlerce hektarlık ormanlık alan kül olmuş, Alevi halkının kutsal mekanları, ibadet yerleri, mezarlıkları yerle bir edilmiştir.
Tekçi Türk devleti, kuruluşundan itibaren her çeşit baskı ve katliamlar yoluyla Dersim başta olmak üzere Kuzey Kürdistan halklarına kimliksizleştirme ve sürgün politikalarını dayatmaktadır. Ancak Dersim'in onurlu toprağı ve halkları, Türk devletinin sömürgeci faşist uygulamaları karşısında diz çökmemiş ve direniş ruhunu bu zamana kadar canlı tutmuştur.
Devletin geleneksel sömürgeci görevini bugün devam ettiren faşist Erdoğan diktatörlüğünün Dersim'i süreğen bir kuşatma ve alevler altında tutma çabası, Türkiye ve Kürdistan birleşik devrimi çatısı altında Dersim'in dağlarında özgürlük ve sosyalizm için çarpışan gerillaların iradesini kırmaktan da öte bir amaç taşımaktadır. Onun hedefi, Dersim'in halkları ve doğal yaşamıyla birlikte tarihsel olarak sahip olduğu bu onurlu direniş ruhu, kültürü ve hafızasıdır.
Sömürgeci Erdoğan diktatörlüğünün Dersim'de devam eden yangınlar özelinde Kuzey Kürdistan'daki tüm canlı hayatı yok etmeyi hedefleyen katliamcı uygulamarını lanetliyoruz!
Tüm ilerici, devrimci demokrat güçleri; öncü gerillaları ve halklarının yanı sıra, meşe ağaçları, nehirleri, kuşları, geyikleriyle birlikte yaşayan tüm canlı türleriyle direnen ve bu barbarlık karşısında hiçbir zaman diz çökmeyecek olan Dersim'le dayanışmaya, Dersim'in çığlığını yükseltmeye çağırıyoruz!
Dersim'in Erdoğan önderliğindeki gerici Türk devletinin katliamcı saldırıları karşısındaki başarılı direnişi, Kürt ulusunun özgürleşmesinden bağımsız değildir! Ve Kürt halkının özgürlüğü, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Arap halklarının özgürlük, demokrasi ve sosyalist bir geleceğe doğru özgürleşmesi adına temel bir kazanımdır!

 


İmzalayıcılar (Güncellenme tarihi 10 Ekim, en güncel hali www.icor.info sitesinde bulunur):


1. RCP Mısır Devrimci Komünist Parti
2. ORC Kongo Devrimci Örgüt
3. SDP Kenya Sosyal Demokrat Partisi
4. MMLPL Fas Marksist Leninist Proleter Çizgisi
5. CPSA (ML) Güney Afrika Komünist Partisi (Marksist Leninist)
6. MLOA Afganistan Marksist Leninist Örgüt
7. CPB Bangladeş Komünist Partisi
8. PCC CPI (ML) Hindistan Komünist Partisi (Marksist Leninist) Geçici Merkez Komitesi
9. NCP (Mashal) Nepal Komünist Partisi (Mashal)
10. NDMLP Sri Lanka Yeni Demokrat Marksist Leninist Parti
11. БКП Българска Комунистическа Партия Bulgaristan Komünist Partisi
12. MLPD Almanya Marksist Leninist Komünist Parti
13. MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete Macaristan Gençlik Topluluk Örgütü
14. KOL Lüksemburg Komünist Örgütü
15. RM Hollanda Kızıl Şafak
16. MLGS İsviçre Marksist Leninist Grup
17. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan
18. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija  Ukranya İşçi Sınıfı Hareketi Koordinasyon Meclisi
19. Partija Rada Eski Yugoslavya İşçi Partisi
20. PCC-M Kolombiya Komünist Partisi - Maoist
21. PC (ML) Dominik Cumhuriyeti Komünist Partisi (Marksist Leninist)
22. PC/ML Panama Komünist Partisi (Marksist Leninist)
23. PCP (independiente) Paraguay Komünist Partisi (Bağımsız)
24. PML Peru Marksist Leninist Partisi
25. PPP Peru Proleter Partisi
26. PPDS Tunus Yurtsever Demokratik Sosyalist Partisi
27. NPCH (ML) Haiti Yeni Komünist Parti


Başka İmzalayıcılar (ICOR dışı):
Portekiz ICOR dostları