Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Devrim!
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

 

ABD emperyalistleri, KCK ve PKK yönetiminde yer alan Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Duran Kalkan yoldaşlarımızın başına ödül koyduğunu ilan etmiş. Emperyalist haydutlar, milyon dolarlar dağıtarak, düşkünlüğü, alçaklığı ödüllendireceklerini duyurmuş. Hemen söyleyelim: Tüm ABD bankalarındaki dolarları birleştirseler bile, tek bir devrimcinin tırnağı etmez. Onuru, şerefi olan tek bir insan, bu pisliğe alet olmaz, tenezzül etmez.

 

Ferman Onlarınsa, Dağlar Bizim!

ABD emperyalizminin bu kararı, tasfiyeci amaçları olan karşı devrimci bir adım, kirli bir özel savaş taktiğidir. Türk devletine, Kürt özgürlük hareketine ve bölgedeki işbirlikçilerine farklı mesajlar taşıyan bu karar, halklarımız nezdinde yok hükmündedir. Beş kuruşluk değeri yoktur.

Kürt ulusumuzun kendi kaderini tayin etmesi, en temel hakkıdır. Bu hakkın kullanılmasının önündeki engellere karşı savaşmak da hem hak hem de ahlaki bir görevdir. PKK, ulusal demokratik haklar ve özgürlükler için mücadele eden, meşruiyetini halklarımızdan ve bu haklı dava için dövüşmekten alan siyasal bir parti, onun önder kadroları da, saygın devrimci şahsiyetlerdir.

Türk faşizminin renkli listeleri, ABD emperyalistlerinin ödülleri ya da genel olarak sömürücü devletlerin devrimci, yurtsever, komünist parti ve şahsiyetlerle ilgili "aranıyor" kararları hiçbir zeminde ve hiç bir koşulda meşru değildir. Kendi sömürücü düzenlerinin devamı için başvurdukları bir politikadır.

PKK ve başlarına ödül konulan öncü kadroları, 7 düvele meydan okuyan bir tarihin yapıcılarıdır. En az 6 ABD başkanı eskitmiş, onlarca faşist, kapitalist devlet başkanını gömmüş bir tarihtir onların parçası ve öncüsü olduğu. Bu nedenle, dağların yoldaşlarının küstah emperyalist Trump'ı da, onların işbirlikçilerini de, tarihin çöp sepetine atacak kadar uzun ömürlü olacaklarına kuşkumuz yoktur. Zaten devrim için dövüşenlere ölüm yoktur ki!

 

Emperyalistler Devrim Düşmanıdır!

Emperyalist ABD, Ortadoğu'daki mevcut dengeleri kendi çıkarları için değiştirmek ya da kullanmak istiyor. Bu konuda, başvuramayacağı bir yol yok. Çünkü onlarda esas olan çıkarlarıdır. Vietnam'da, Latin Amerika'da, dünyanın birçok yerinde ve son olarak da Irak'ta milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olanlar, "terör listeleri" aracılığıyla, kendi haydutluk ölçülerini dayatıyorlar dünyaya. Tarihlerinde her türlü insanlık düşmanı katliam ve saldırı pratiği bulunanlar, kanlı elleri ve kimlikleriyle halkların öncülerini yargılayamaz.

Daha önce Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan şahsında gerçekleştirilen emperyalist komployu şimdilerde, PKK ve KCK'nin öncü kadrolarına karşı sergilemek isteyen ABD, bu yönelimi ile Kürt hareketini sınırlandırmaya, saflarında yarılma yaratmaya çalışmakla kalmıyor aynı zamanda işbirlikçisi Türk burjuva devletine PKK konusunda açık destek mesajı veriyor.

ABD emperyalistlerinin amacı net. Fazla söz gerektirmez. Halkların tavrının da net olması gerekmektedir. Başta yurtsever Kürt halkımız olmak üzere, tüm Türkiye halklarının özgürlük, adalet ve barış isteyen bütün kişi ve kurumların, emperyalistlerin bu kararına ve onların güç verdikleri burjuva Türk ordusunun saldırılarına karşı seslerini yükseltmesi ve bu kirli savaşa "dur" demesi gerekmektedir.

Dağları kendine mesken, devrimi yol eyleyenler, zulüm düzenlerine meydan okurken kimseden rıza ya da onay almadılar şimdiye kadar. Onlar gücünü halktan ve ezilenlerden alan bir mücadelenin öncüleri olarak, terör listelerine sığmazlar. Onların yeri halkların gönlünde, güçleri milyonların desteğindedir. Hiçbir kanun, hiçbir devlet bu iradeyi engelleyemedi şimdiye kadar. Bundan sonra da engelleyebilecek güç yoktur.

MLKP olarak, mücadele yoldaşlarımıza, KCK, PKK, HPG önder kadrolarına dönük bu emperyalist kararı protesto ediyor, halklarımızı da, her yerde, her alanda sesini yükseltmeye, "Faşizm ve Emperyalizm Yenilecek, Direnen Halklar Kazanacak" şiarıyla sokaklara çağırıyoruz.

MLKP/Kurdistan

12.11.2018