Yaşam, Onur Ve Özgürlük İçin 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı İsyana!
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

MLKP Komünist Kadın Örgütü / Açıklama No: 11 

Faşist şef Tayyip Erdoğan ve AKP, bir kez daha toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, erkek şiddetini, kadın ezilmesini, doğayla, fıtratla kutsuyor! Kadın erkekle bir olmaz diyor! Kadına eşit haklar verilemez diyor! Eşitlik değil adalet diyor! Erkeğin adaleti, erkeğin hakkı, erkeğin işi, erkeğin parası, erkeğin mutluluğu, erkeğin iktidarı kadına yeter diyor! Fazlasını isteyen kadınları 100 metreyi erkekle aynı hızda koşmaya çağırıyor!

Kadın düşmanı faşist şeflik rejimi, erkek şiddetinin koruyucusu ve kolektif uygulayıcısıdır!
Tecavüzcülere, eşini, kızkardeşini katleden, doğrayan, biçenlere ceza indirimini hak görüyor!
Özsavunma yapan kadınları ağır hapisle yanıtlayarak yenilerini engellemeye çalışıyor!
Kadınlara, işçilere, emekçilere, Kürt halkına özgürlük isteyen kadınları gözaltına alıyor, tecavüz ediyor, öldürüyor!
Çocuklara yönelen cinsel istismarı, tecavüzü yüceltiyor, dünyanın ve bütün cinsel "malların" sahibi erkeğe cinselliğin en insanlıkdışı biçimlerini hak görüyor, fıtrat görüyor!
Ekonomik krizin faturasını emekçilere ve emekçi kadınlara biçiyor! Kadınların ucuz emekgücüyle patronları kurtarmaya, emekçi evlerini saracak erkek şiddetine kadınları boyun eğmeye razı etmeye, işini kaybedecek kadınları erkek ve devlet şiddetiyle zapt etmeye hazırlanıyor!
Bir ömür boyu saçını süpürge etmenin bedeli 300 TL nafakaya göz dikiyor!
Kadın düşmanı işkenceci daiş eliyle, öso ve diğer çeteleriyle halkların devrimci umudu Rojava Kürdistanı'nda kadın kıyımları ve toplu tecavüzler örgütlüyor!
Trans kadınların, lgbti+'ların, nefret cinayetleriyle katledilmesine, saldırılara, işkencelere uğramasına çanak tutuyor!
Halkların, işçilerin, emekçilerin politik kadın önderlerini, temsilcilerini zindanlarda esir tutuyor. Onlar şahsında kadınların siyasi temsiliyet hakkını gasp ediyor!
Faşist şeflik düzeni, kadın düşmanı, emekçi düşmanı, Kürt düşmanı, Alevi düşmanı, insanlık düşmanıdır! Faşist şeflik düzeni erkekliğin sınırsız saltanatıdır!
Faşist şeflik rejimine dur de, ayağa kalk, isyana dur!
25 Kasım'da devlet eliyle yürütülen, desteklenen ve aklanan, koca, baba ve sevgiliden sokaktaki erkeğe, kadına yönelik erkek şiddetine karşı sokağa çık!
Yemekten çocuk bakımına, temizlikten cinselliğe ev içinde harcadığın sınırsız yoğun emeğin, ağır çalışmanın yok sayılıp aşağılanmasına, şiddetin gerekçesi olmasına dur de!
Yaşamının dört duvar arasında geçmesine, erkeğin uzantısı, parçası, eşyası olmaya, hayatın, bedenin, gelirin, hatta ömrünü adadığın çocukların üzerine söz söyleme hakkının olmamasına, işkence ve dayağı göze alarak fikir söyleyip itiraz etmeye dur de!
Hakaret ve küfürlerle onurunun ayaklar altına alınmasına dur de!
Patron tacizi, tecavüzü koşullarında çalışmaya, işyerinde cinsel, fiziksel, psikolojik şiddete dur de!
Evlenmek için, boşanmak için, eğitim ve çalışma hakkı için ölümü göze almak zorunda kalmaya dur de!
Kürdistan'da sömürgeci işgalci savaşlarla kadınların köleleştirilmesine, cinsel ve fiziksel işkencelere, kadın katliamlarına dur de!
Kadın cinayetlerine, nefret cinayetlerine, cinsel saldırılara, fiziksel şiddete, psikolojik şiddet ve baskıya, ekonomik şiddete dur de!
25 Kasım, dünya kadınlarının fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı ortak mücadele günüdür.
25 Kasım, kadınların onur ve yaşam isyanıdır.
Erkek egemen sermaye düzeninden hesap sorma, kadın dayanışmasını, birleşik kadın mücadelesini yükseltme günüdür.
Evde, işyerinde ve yaşamın her alanında işleri durdurarak, sokakları zapt ederek, kadınların emeğini ve özlemlerini bayraklaştıran dünya kadınlarının büyüyen seline katıl!
Kadın Katliamlarını Durduracağız!
Kadın Özsavunmasını Büyüteceğiz!
Kadın Düşmanı Faşist Şeflik Rejimini Yeneceğiz!
Erkek Egemen Kapitalizme Karşı Kadın İsyanını Büyüteceğiz!
Yaşasın Kadın Devrimi!

 

25 Kasım 2018
MLKP Kadın Önderliği