Komplonun 20. Yılında Tecriti Kıralım, Sömürgeci Faşizmi Yıkalım!
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

ZAFER HALKLARIN BİRLEŞİK DİRENİŞİYLE KAZANILACAK


Gerçekleşmesinin 20. yılında uluslararası 15 şubat komplosu, zindanlardan sokaklara, dağlardan, yoksul emekçi evlerine, Avrupa'dan Rojava'ya kadar, her yerde büyütülen direniş ateşleriyle karşılanıyor. Leyla Güven öncülüğünde sürdürülen açlık grevi direnişi, hem komplonun uluslararası bileşenlerine hem de, sömürgeci faşist Türk devletine karşı bir meydan okuma hali ve kararlılığı ile devam ediyor. Direnişi bayraklaştıranlar, "komplonuz sökmedi, biz kazanacağız" diyerek kendi yollarını açıyorlar.
Bilindiği gibi 15 Şubat uluslarası komplosu ile Kürt halk önderi Abdullah Öcalan ABD-İsrail istihbaratı tarafından esir alınıp faşist Türk burjuva devletine verildi. Bu komplo Kürt özgürlük mücadelesinin yüzyılın başında oluşturulan emperyalist egemenlik sistemini Kürdistan ve Ortadoğu'da bozmaya başlamasına karşı geliştirildi. Komplo ile özgürlük hareketinin tasfiyesi, Kürt soykırımın devam ettirilmesi, sömürgeci statükonun korunması, halkların iradesinin kırılması hedeflendi.
İmralı zindanında PKK önderi Abdullan Öcalan şahsında Kürt halkına inkâr, imha ve soykırım saldırıları yeni bir düzeye yükseltildi. Kürt halk önderi Öcalan'a karşı her türlü yerel ve uluslararası hukuk ayaklar altına alınarak, mutlak tecrit dayatıldı. Son 7 yılda derinleştirilen tecrit işkencesi sürecinde, Kuzey Kürdistan kentlerinde yoğunlaştırılan çöktürme planı, Rojava ve Efrin'i işgal saldırıları, gözaltı tutuklama ve kayyumlar faşist devlet terörünün görünür biçimleri olarak öne çıktı. Bu nedenle İmralı'da ve zindanlarda derinleştirilen tecridi parçalamak için başlatılan açlık grevi faşizme ve sömürgeciliğe karşı topyekûn direnişin bayrağı oldu.
Komplo Sökmedi, Direniş ve Özgürlük Mücadelesi Sürüyor
Komployla yok edilmek istenen Kürt özgürlük güçleri Rojava devrimiyle Suriye rejiminin sömürgeci boyunduruğunu parçaladı. Kazanılan her başarı Kürt özgürlük hareketini bölgesel devrimci gelişmenin öncüsü haline getirdi. Dünya halklarının özgürlük düşünü büyüttü. Bölge devletlerinin sömürgeci, soykırımcı statükolarını yıkmakla kalmadı, halklarının direniş üssü, özgürlük adası oldu.
Uluslararası komployla hedeflenen teslimiyet Kürt halkının özgürlük iradesine çarptı. Komplonun 20. Yılında direniş büyüyerek devam ediyor. Rojava devrimi dünya halklarının saygısını, desteğini kazandı. Büyütülen direniş yalnızca Kürtlerin değil bölge halklarının mücadele iradesini büyüttü. Emperyalist boyunduruğun, faşist soykırımcı, sömürgeciliğin halkların birleşik direnişiyle yıkılabileceği görüldü. Komplo boşa çıktı, komplocular yenildi.
Komplonun 20. Yılında tecridi kırma, emperyalist boyunduruktan kurtulma, faşist saldırganlığı, sömürgeci, soykırımcı rejimleri yıkma mücadelesini daha da büyütelim.
Zafer; onur, eşitlik ve özgürlük için dövüşenlerin, can bedeli direnenlerin olacaktır.
KAHROLSUN ULUSLARARASI 15 ŞUBAT KOMPLOSU
KAHROLSUN İŞGALCİ SÖMÜRGECİ FAŞİST TÜRK DEVLETİ
TECRİTİ KIRALIM KÜRT HALK ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK
14 Şubat 2019
MLKP/Kurdistan