Faşist Sömürgecilere Öfkemizi Newroz Ateşine Çevirelim!
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

 Açıklama / Merkez Komite / Yıl: 2019 No: 1

Özgürlük mücadelesinin çıldırttığı sömürgeciler, Kürdistan'ı teslim almak için tüm güç ve imkanlarıyla saldırıyorlar.
Rojava devrimini ezmek, Kuzey Kürdistan'ı soykırımcı katliam ve hapishane makinasıyla teslim almak, Irak'ın sömürgeci boyunduruğu koşullarında, Güney yönetimini işbirlikçi bir çizgide tutmak ve Türk burjuva devletine askeri üsler, ticari ayrıcalıklar sağlamak, Doğu Kürdistan'da İran burjuva molla devletinin sömürgeci boyunduruğunu korumak için askeri, teknik, mali, diplomatik tüm imkanlarını seferber ediyorlar.
Tek tek konularda, çıkar çatışmalarıyla bağlı sürtünmelere ve saflaşmalara karşın, emperyalist dünya, bölge sömürgecileriyle birliktedir. Kürt ulusunun özgürlüğüne ve Kürdistan'ın birleşme hakkına düşmanlık, emperyalistlerle bölge sömürgecilerinin ortak tavrıdır. Medya savunma alanlarının Temmuz 2015'ten günümüze kesintisiz hava bombardımına altında tutulması, Efrîn işgali, Şengal'e hava saldırıları, ABD'nin, Rusya'nın, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın onayını taşıyor. Türk burjuva devletinin Kuzey Kürdistan'da soykırımcı bir zihniyetle yürüttüğü sömürgeci savaş bu devletlerin değişik tipte desteklerine dayanıyor. İmralı tecrit sistemi ve PKK'nin düşman ilan edilmesi aynı suç ortaklığı içinde oluşuyor.
Bölgenin sömürgeci devletleri, yalnızca Kürt halkının ulusal özgürlüğünün değil, Türk, Arap, Fars, Azeri, Keldani, Asuri, Ermeni, Türkmen halklarının özgürlüğünün, ulusal eşitlik temelinde kardeşçe, yoldaşça işbirliğinin ve dayanışmasının da düşmanıdır. Türkiye'de, İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de işçilerin, yoksulların, ezilenlerin çektiği acılar ortaktır. Bırakalım sömürgeci politikalara suç ortaklığını, Kürt halkının mücadelesine kayıtsızlık bile, egemenleri güçlendirecek, yoksulların ve ezilenlerin acılarının misliyle çoğalmasına yol açacaktır.

Kürt Halkımız!
Kader belirleyici bir savaşımın ortasında kutlanacak olan Newroz'da, Kürdistan'ın tüm parçalarında ve başta Avrupa olmak üzere, yerkürenin yaşadığımız her köşesinde güçlü Newroz ateşleri tutuşturalım. Bakur'da, Rojhilat'da ve Başûr'da özgürlük bayrağını yükseltelim. Rojava devriminin DAİŞ'e karşı zaferini, Şêladizê halkının sömürgeci Türk burjuva devletine isyanını meydanlarda kutlayalım. İmralı tecridini kırmak için bedenini açlığa yatıranların kararlılığını kitleselleştirelim. Faşist sömürgecilere ve emperyalist güçlere, Kürt halkının ulusal özgürlük mücadelesinin kararlılığını, şiddetini ve durdurulamayacağını gösterelim. Demirci Kawa'nın meşalesinin asla sönmeyeceğini, sömürgeciliğin, faşizmin, ırkçılığın mutlaka, ama mutlaka yenilgiye uğratılacağını haykıralım.

Türk, Arap, Fars, Azeri, Keldani, Süryani, Ermeni, Türkmen Halklarımız!
Kürt halkımızın onur ve özgürlük bayrağını yükselteceği Newroz kutlamalarına katılalım. Kürdistan dışında kalan ve Kürt halkımızın yaşamadığı kentlerde Newroz kutlamaları örgütleyelim. Avrupa'da ve dünyanın değişik köşelerinde birleşik, coşkulu Newroz'lar için emek harcayalım. Newroz'u, Kürdistan, Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Filistin emekçilerinin, yoksullarının, ezilenlerinin, özgürlük için, toplumsal ve ulusal eşitlik için birlik, dayanışma ve mücadele gününe dönüştürelim. İmralı'daki ağır tecrit cenderesine ve hapishanelerdeki tecrit terörüne karşı sesimizi yükseltelim. Sömürüye, zulme, insanın insana kulluğuna, yoksuluğa, adaletsizliğe karşı yürütülen bu büyük kavgada zafer gününü yakınlaştıralım.

 

Newroz Pîroz Be!
Kahrolsun Faşist Sömürgecilik! Kahrolsun Emperyalizm!
Yaşasın Halkların Ulusal Eşitliği, Kardeşliği Ve Dayanışması!
Bıjî Newroz Bıjî Azadî! Yaşasın Newroz Yaşasın Sosyalizm!

 

13 Mart 2019
MLKP Merkez Komitesi