Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

 

Merkez Komitesi /  Açiklama / Yıl: 2019 No: 4

Faşist şef ve halk düşmanı katiller rejimi, dört yıl önce, İmralı hapishanesine "girilmez-çıkılmaz" tabelası asıldığını, o tabelanın bir daha da sökülmeyeceğini ilan etmişti. Bunu, ulusal demokratik hareketin önderinin diri diri mezara gömüldüğü biçiminde propaganda ettiler. Ulusal demokratik haklar uğruna kararlı savaşımı sürdürerek, PKK'nin, kendilerini buna mecbur ettiği demagojisi eşliğinde faşist psikolojik savaş yürüttüler.

Leyla Güven öncülüğünde başlayıp gelişen süresiz açlık grevi direnişi ve ölüm orucu saldırısı, faşist şeflik rejimine o tabelayı sökmek, o mezar kapağını çöpe atmak, Adalet Bakanlığı koltuğunda oturan suçluyu "avukat görüş yasağı kalkmıştır" açıklaması yapmak, Öcalan'ın el yazısına dayalı mesajın İmralı'dan çıkışını kabul etmek zorunda bıraktı.

Yasaklanmış sokaklar fiili meşru mücadeleyle yeniden zaptedildi.

Diktatörün ve faşist şeflik rejiminin alt edilmezliği aldanışına ve korku duvarlarına güçlü bir darbe vuruldu.

Bedel kapılarından geçmeye cüret edenlerin eninde sonunda kazanacağı bir kez daha görüldü.

Bu politik ve ideolojik zafer, işçilere, kadınlara, gençlere, tüm ezilenlere kutlu olsun!

Sekiz ölümsüz yoldaş başta olmak üzere, zaferin mimarları olan, aralarında onbir komünistin de bulunduğu zindanlardaki ve dünyanın değişik köşelerindeki süresiz açlık grevi direnişçilerine, ölüm orucu saldırısını başlatan özgür tutsaklara, beyaz başörtülü analara şan olsun!

Bu büyük mücadelenin başarısı için, Türkiye, Kürdistan ve Avrupa sokaklarında ter döken emekçilere, kadınlara, gençlere şan olsun!

Faşizmin, hapishanelerdeki sürgün ve tecrit saldırısı tümüyle yenilgiye uğratılana değin, sokaklardaki ve zindanlardaki mücadele daima gündemde olacak, komünist tutsaklar ve partimiz, bu konuda devrimci sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürecektir.

 

26 Mayıs 2019

MLKP

Merkez Komitesi