Başlarken...
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

 

Özgür Kadın / Sayı 1 / Eylül 2019

 

ÖZGÜR KADIN, Komünist Kadın Örgütü'nün Merkezi Yayın Organı. Komünist kadınların özgürleşme kürsüsü.
ÖZGÜR KADIN, komünist kadının partililik bilincini yükseltme, MLKP'lileşme ve KKÖ'lüleşme zemini.
ÖZGÜR KADIN, komünist kadınların ideolojik, politik ve örgütsel birliğini geliştirmenin ve derinleştirmenin kürsüsü. Özneleşme ve önderleşme pratiğini geliştirmesinin aracı. Yeraltında ve yerüstünde, Türkiye'de ve Kürdistan'da, değişik cephelerde ve farklı biçim ve araçlarla aynı özgürlük düşünü gerçek kılmak için mücadele eden komünist kadınların, deneyimlerini kadın örgütüne mal etmenin, sorunlarını analiz etmenin ve gelişim yollarını açmanın kürsüsü.
ÖZGÜR KADIN, komünist kadınların ideolojik ve ruhsal birliğini güçlendirmenin, kadın tarzını geliştirmenin, özgür düşünüş ve duygulanışı derinleştirmenin, özneleşme yönelim ve isteğini kolektif bilinç, kolektif irade, kolektif eylem üzerinde inşa etmenin, kadına dayanma, kadına güvenme, kadına inanma, kadında güç bulma duygusunu büyütmenin; kadın yoldaşlığını, sınıflı ve cinsiyetçi toplumun yenilgisi, sosyalizmin zaferi, kadının özgürlüğü için amaç ve eylem birliği üzerinde geliştirmenin kürsüsü.
ÖZGÜR KADIN, komünist kadınlar için iç ideolojik mücadeleyi doğru zemine taşımanın, yöntemleri ve kapsamında yetkinleşmenin, kendileriyle ve birbirleriyle özgürleşmek ve özgürleştirmek için mücadele etme gerekliliğini kavrama ve uygulamalarının, öğretilmiş kadınlığın tüm yansımalarıyla, görünümleriyle, alışkanlıklarıyla kararlı savaşım yürütmenin, kürsüsü.
ÖZGÜR KADIN'ın öznesi de, konusu da kadın. Özgür Kadın, komünist kadınların kendi özneleşme sorunlarını ele alacak. Özgür Kadın'ın dikkat merkezinde erkek egemenliği değil, komünist kadının onunla mücadelesinin yöntemlerini, araçlarını geliştirmek, başarılarını ve başarısızlıklarını ele almak ve ilerlemenin yollarını aramak duracak. Kadının kendini erkek egemen burjuva düzene bağlayan görünür ve görünmez tüm zincirlerden kurtuluşunu, özgürleşmesini tartışacak.
ÖZGÜR KADIN, kadından kadına devrimci bir yol adresi. Kadında devrimin, devrimde kadının zaferi için mücadelede, bir kuvvetler birliği olacak.
ÖZGÜR KADIN, komünist kadınların, kadın kitleleriyle buluşmasının sorunlarını ve araçlarını tartışacak. Bu temelde, Özgür Kadın, öncü kadın işçilerin, emekçilerin, öğrencilerin kadın örgütüyle buluşturulmasının, dönüştürülmesinin, kavramasının da aracı olacak.
ÖZGÜR KADIN, Komünist Kadın Örgütü'nün örgüt olma sorunlarını ve örgütsel çalışma konularını, politik gelişiminin sorunlarını ve politik çalışmasının konularını, ideolojik gelişiminin sorunlarını ve ideolojik çalışmasının konularını gündem edinecek.
ÖZGÜR KADIN, kadınların kölelik zincirlerini kırması için mücadeleye adanma kuvvetini, tutkusunu büyütmeye atfedilmiştir.
ÖZGÜR KADIN, ölümsüz komünist kadınların eylemini anlama, onlardan öğrenme, onlarda "kadına dair" ve "kadın için" olanı kavrama, onların mirasıyla silahlanıp, onların düşlerini zafere taşıyacak kadın kadroları düşüncede, duyguda, bilinçte ve eylemde kurmanın kürsüsüdür.
ÖZGÜR KADIN, partimiz MLKP'nin 25. kuruluş yılına, KKÖ'lü özgür komünist kadınların selamı ve zafer sözüdür!

 

 

Arşiv

 

2019
Eylül

 

Başlarken...
fc Share on Twitter

 

 

Özgür Kadın / Sayı 1 / Eylül 2019

 

ÖZGÜR KADIN, Komünist Kadın Örgütü'nün Merkezi Yayın Organı. Komünist kadınların özgürleşme kürsüsü.
ÖZGÜR KADIN, komünist kadının partililik bilincini yükseltme, MLKP'lileşme ve KKÖ'lüleşme zemini.
ÖZGÜR KADIN, komünist kadınların ideolojik, politik ve örgütsel birliğini geliştirmenin ve derinleştirmenin kürsüsü. Özneleşme ve önderleşme pratiğini geliştirmesinin aracı. Yeraltında ve yerüstünde, Türkiye'de ve Kürdistan'da, değişik cephelerde ve farklı biçim ve araçlarla aynı özgürlük düşünü gerçek kılmak için mücadele eden komünist kadınların, deneyimlerini kadın örgütüne mal etmenin, sorunlarını analiz etmenin ve gelişim yollarını açmanın kürsüsü.
ÖZGÜR KADIN, komünist kadınların ideolojik ve ruhsal birliğini güçlendirmenin, kadın tarzını geliştirmenin, özgür düşünüş ve duygulanışı derinleştirmenin, özneleşme yönelim ve isteğini kolektif bilinç, kolektif irade, kolektif eylem üzerinde inşa etmenin, kadına dayanma, kadına güvenme, kadına inanma, kadında güç bulma duygusunu büyütmenin; kadın yoldaşlığını, sınıflı ve cinsiyetçi toplumun yenilgisi, sosyalizmin zaferi, kadının özgürlüğü için amaç ve eylem birliği üzerinde geliştirmenin kürsüsü.
ÖZGÜR KADIN, komünist kadınlar için iç ideolojik mücadeleyi doğru zemine taşımanın, yöntemleri ve kapsamında yetkinleşmenin, kendileriyle ve birbirleriyle özgürleşmek ve özgürleştirmek için mücadele etme gerekliliğini kavrama ve uygulamalarının, öğretilmiş kadınlığın tüm yansımalarıyla, görünümleriyle, alışkanlıklarıyla kararlı savaşım yürütmenin, kürsüsü.
ÖZGÜR KADIN'ın öznesi de, konusu da kadın. Özgür Kadın, komünist kadınların kendi özneleşme sorunlarını ele alacak. Özgür Kadın'ın dikkat merkezinde erkek egemenliği değil, komünist kadının onunla mücadelesinin yöntemlerini, araçlarını geliştirmek, başarılarını ve başarısızlıklarını ele almak ve ilerlemenin yollarını aramak duracak. Kadının kendini erkek egemen burjuva düzene bağlayan görünür ve görünmez tüm zincirlerden kurtuluşunu, özgürleşmesini tartışacak.
ÖZGÜR KADIN, kadından kadına devrimci bir yol adresi. Kadında devrimin, devrimde kadının zaferi için mücadelede, bir kuvvetler birliği olacak.
ÖZGÜR KADIN, komünist kadınların, kadın kitleleriyle buluşmasının sorunlarını ve araçlarını tartışacak. Bu temelde, Özgür Kadın, öncü kadın işçilerin, emekçilerin, öğrencilerin kadın örgütüyle buluşturulmasının, dönüştürülmesinin, kavramasının da aracı olacak.
ÖZGÜR KADIN, Komünist Kadın Örgütü'nün örgüt olma sorunlarını ve örgütsel çalışma konularını, politik gelişiminin sorunlarını ve politik çalışmasının konularını, ideolojik gelişiminin sorunlarını ve ideolojik çalışmasının konularını gündem edinecek.
ÖZGÜR KADIN, kadınların kölelik zincirlerini kırması için mücadeleye adanma kuvvetini, tutkusunu büyütmeye atfedilmiştir.
ÖZGÜR KADIN, ölümsüz komünist kadınların eylemini anlama, onlardan öğrenme, onlarda "kadına dair" ve "kadın için" olanı kavrama, onların mirasıyla silahlanıp, onların düşlerini zafere taşıyacak kadın kadroları düşüncede, duyguda, bilinçte ve eylemde kurmanın kürsüsüdür.
ÖZGÜR KADIN, partimiz MLKP'nin 25. kuruluş yılına, KKÖ'lü özgür komünist kadınların selamı ve zafer sözüdür!