İşçilere Kadınlara Gençlere Yoksullara Kalkan Faşist Elleri Kıracağız!
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

 

26 Eylül 2019 /FESK / Eylem Açıklaması / No: 2019/1

 

Adalete Susamış İşçiler, Kadınlar, Gençler, Yoksullar!
Faşist şeflik rejimi, emekçilere, ezilenlere düşmanlıkta, kendinden önceki faşistleri geride bıraktı. Egemenliğini korumak için tüm umudunu faşist devlet terörüne ve yalana dayalı faşist psikolojik savaşa bağlamış durumda. En küçük bir demokratik hak ve özgürlükten bile ödü kopuyor. Toplantı, miting, yürüyüş, gösteri, sanatsal-kültürel etkinlikler, hatta basın açıklaması bile faşist saray polisinin saldırısına, faşist şefin birer emir eri olan valilerin yasaklamalarına uğruyor. Genel seçimler veya yerel seçimlerin sonuçları seçim hileleriyle, seçim yenilemeleriyle ve yüksek seçim kurulu eliyle bozulamamışsa, kayyumla ortadan kaldırılıyor. Söz, basın, toplantı, örgütlenme ve eylem hakkı talep eden işçiler ve ezilenler gözaltı, tutuklama, işten atma terörüne maruz kalıyorlar. Faşist saray ordusu ve saray polisi gün yirmidört saat bir işkence ve katliam makinası olarak çalışıyor.
Her onurlu işçinin, kadının, gencin, her emekçi köylünün, yoksulun, esnaf ve zanatkarın, her aydın ve sanatçının kabul edeceği gibi, faşist şeflik rejimine karşı, ezilenlerin ve fakirlerin kendini askeri araçlarla savunması her zamankinden daha zorunlu, daha acil, daha kaçınılmazdır. Dünyanın hiçbir yerinde politik askeri mücadele olmaksızın faşizme karşı başarı kazanılamamıştır. Çünkü faşizm terör ve yalan üzerine kurulu bir rejimdir.
Fakirlerin ve ezilenlerin savunma ve hucum gücü olan, politik savaşımı askeri araçlarla yürüten FESK, 25 Eylül 2019 günü saat 7.20'de, Adana Yüreğir 'de faşist saray rejiminin polisine karşı bombalı bir saldırı gerçekleştirdi. Faşist şeflik rejiminin, ezilenlere ve yoksullara karşı sistematik terör uyguladığı, çok sıkı bir polis denetimi yürüttüğü Adana'daki eylemimiz düşmanı panikletti.
Baran Serhat, Diyar Xerîb, Taylan Kutlar ve Hıdır Çallı şahsında özgürlük savaşında toprağa düşen yoldaşların ve devrimci yoldaşların hesabının sorulması çalışmalarının ve Kayyum saldırısına karşı direnişin bir parçası olarak gerçekleştirdiğimiz eylemimiz, işçi sınıfı ve ezilenlerin faşizme cevabıdır.
Faşizme ve sömürgeciliğe karşı mücadelede, devrimin feda bölüğünün kent gerillası olarak üslendiğimiz devrimci görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz!
İşçileri, kadınları ve gençleri FESK'e katkıda bulunmaya ve saflarına katılarak devrimi güçlendirmeye çağırıyoruz.

Şehitler Yaşıyor MLKP Savaşıyor!
İşçilere, Kadınlara, Gençlere, Yoksullara Kalkan Faşist Elleri Kıracağız!
MLKP Saflarında Birleşelim, Özgürlük Ve Adalet İçin Savaşı Yükseltelim!

 

26 Eylül 2019

Fakirlerin Ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri

MLKP / FESK

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }