Faşist Katliamlar Gerillayı Durduramaz! Bedel Kapılarından Geçerek Yürüyoruz! Halk Düşmanlarına Hakettikleri Bedeli Ödeteceğiz!
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

02 Ekim 2019 / MK / Açıklama / No: 2019/6

İşçiler, kadınlar, gençler, yoksullar, çile içinde bir hayata mahkum edilenler!

Faşist şeflik rejiminin ırkçı, faşist, tecavüzcü ve işkenceci özel polisi Eskişehir'de, iki yoldaşımızı, FESK'in iki başeğmez gerillasını katletti. Her ikisi de MLKP üyesi olan, FESK komutanlarından Ozan Sökmen ve FESK gerillası Fırat Şeran yoldaşlar "ya özgürlük ya ölüm" kararlılığını bir kez daha kanlarıyla yazdılar. Kuşatılan üslerindeki pratikleriyle, Yeliz'in, Şirin'in geleneğine yeni bir halka eklediler.

Ölümsüzlükle sonlanan kısa ömürlerine sınırsız bir hayat sığdıran Ozan ve Fırat yoldaşlar, İstanbul'dan Şengal'e, İzmir'den Rojava'ya geniş bir coğrafyada devrim için dövüştüler. Hüseyin Demircioğlu Akademisindeki savaş hazırlığında ter döktüler. Kent gerilla hareketini büyütmek için zorlu engelleri aşarak Türkiye kentlerine döndüler. Büyük bir kararlılıkla, feda ruhuyla, yılmazlıkla, gerilla yaratıcılığıyla savaşım yürüttüler. Onlar, son olarak 16 Mayıs'ta Antalya'da teknik bir sorunun sonuç almayı engellediği sabotaj eylemiyle düşmana korku vermiş, yeni çalışmalara girişmişlerdi. Adana eylemiyle, faşist katiller sürüsünün korkularını büyüttüler. Öyle ki, dünya palavra şampiyonu ve Saray'ın kuduz köpeği Süleyman Soylu Adana'da "özel harekat" adlı, işkenceci, yargısız infazcı, tecavüzcü halk düşmanlarının yedikleri darbeyi gizlemek için yalan üzerine yalan söylemeye devam ediyor.{divide}

Ozan Sökmen, yoldaşlarının Deniz Erbay'ı, Rojava'nın, Şengal dağlarının Diren Güney'i, 1991'de  Kürt-Alevi halkımıza mensup bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Lise son sınıfta, 2010 yılında İstanbul'da KGÖ'ye katıldı. Kısa süre içinde milis çalışmalarında yer aldı. Liseden sonra devrimciliğini parti görevleri üslenerek sürdürdü. Devrimin ihtiyaçları ve partinin çağrısıyla bir yıl süreyle İstanbul dışında çalışma yürüttü. Faşizme,  sömürgeciliğe ve kapitalizme karşı KGÖ saflarında mücadele ettiği dönemden itibaren, politik askeri cephede yer alma talebini yükseltti. Bunu dile getirmekten hiç vazgeçmedi.

Bu isteği, devrimin savunulmasında yer almak üzere, 2014 güzünde Rojava'da görevlendirilmesiyle gerçekleşti. Rojava'nın değişik cephelerinde, büyük bir kararlılık ve atılganlıkla savaşım yürüttü. Şengal'in özgürleştirilmesi savaşımına katılan parti birliği içinde de yer aldı. O günlerde büyük bir coşkuyla şunları haykırdı:

"Partimiz MLKP savaşçısı olarak Şengal'de bulunuyorum ve bundan çok onur duyuyorum. Buraya, Ezidi halkımızın katliamını engellemek için partimiz MLKP tarafından parti programı ekseninde gönderildik. Partimizin savaşımı onurlu mücadelesini Şengal dağlarına taşıdık. Bu mücadelemizi Kobanê'de, Rojava'da, Şengal'de devam ettiriyoruz. Şimdi Şengal'i kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şengal merkezine girmiş durumdayız. Şengal'i özgürleştirdikten sonra bu mücadeleyi her yerde yaymaya devam edeceğiz."

Ozan Sökmen, yoldaşlarının Diren'i, can bedeli bir savaşımın ve Hüseyin Demircioğlu Akademisi'deki sürecin ardından, faşizmin tuzaklarına, katliam tehditlerine aldırmadan, her tür engeli aşarak FESK'le buluştu. Değişik kentlerde gerilla çalışması yürüttü. Kararlı, gözüpek, iradesi berrak, kent gerillası koşullarına adaptasyonu güçlü bir komünist gerilla olarak öne çıktı. Kimileri düşmana darbe vuran, kimileri teknik yetmezliklere bağlı nedenlerle hedefine ulaşamayan değişik eylemlere katıldı. Gelişimiyle FESK Komutanı olma onurunu kazandı. Kızıl Müfreze onun komutasında, düşman engeli tanımaz bir ruhla çalıştı.

Fırat Şeran, yoldaşlarının Azad Serhildan'ı, Kürt-Sünni halkımıza mensup ailenin bir çocuğu olarak, 9 Nisan 1988'de, Urfa-Viranşehir'de doğdu. 19 yaşındayken, 2007'de İstanbul Esenler'de parti saflarına katıldı. Öncesinde de, bir liseli genç olarak örgütlü politik mücadele yürütmüştü. Parti saflarında savaşım verdiği 12 yıllık dönemde İstanbul'da, Kocaeli'de, İzmir'de değişik devrimci görevler omuzladı. Haziran 2012'de, İstanbul'da yeraltı çalışması içinde tutsak düştü. İki yıllık hapisliğin ardından dosdoğru mücadeleye koştu. Bir süre gençlik içinde faaliyet yürüttükten sonra, politik askeri çalışma talebinde bulundu. Savaş hazırlıkları için Hüseyin Demircioğlu Akademisi'ne gitti. Rojava devrimi savunmasına katıldı. Faşizmin tüm engellerini aşarak, FESK'in kent gerilla mücadelesi içinde yer almak için, özgür alanlardan Türkiye kentlerine geçti. İçinde yer aldığı Kızıl Müfrezenin düşmana darbeler indirmesi için güçlü bir disiplin ve feda ruhuyla çalıştı.

Kent gerillası için zorlukları artan koşullarda, ölümsüzlerin, devrimin, partinin çağrılarına devrimci cevaplar vermek için feda ruhunu yüksekte tutan, aynı koşullarda ideolojik-siyasi ve teknik gelişim için yorulmak bilmez bir çaba sergileyen, işçi sınıfının ve ezilenlerin çığlıklarına yankı olmak için canlarını ortaya koyan,  Ozan ve Fırat yoldaşların, parti üyesi  iki yiğit gerillanın, iki başeğmez FESK savaşçısının anısını yaşatacak, faşist sömürgeci düşmana bedel ödetmekte duraksamayacağız.

Bir kez daha başta işçi ve öğrenci gençlik olmak üzere, emekçileri ve ezilenleri FESK'i güçlendirmeye çağırıyoruz. FESK'e istihbarat sağlayalım, silah desteğinde bulunalım, saflarında yer alıp savaşalım.

Ozan Sökmen Ve Fırat Şeran Yoldaşlar Yaşıyor MLKP Savaşıyor!

Ölümsüzlerin Yolundan İleri!

Şan Olsun FESK'e! Şan Olsun Komünist Gerillaya!

Faşist Katillerden Mutlaka Hesap Soracağız!

 

2 Ekim 2019

MLKP

Merkez Komitesi