Eylül Ayı Çalışma Raporu
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

 Aralık 2019 / Partinin Sesi / Sayı: 99

Aşağıda okuyacağınız rapor, bir özel görev örgütünün aylık çalışma raporudur. Bu rapor örneği, bir yoldaşın tek başına kaldığında dahi, düzenli toplantı, planlama, disiplin, denetim, rapor, eğitim, eleştiri-özeleştiri, maliye, örgütsel güvenlik gibi kurumlarıyla düzgün parti işleyişini sağlama iradesini yansıtması bakımından örnektir. Fakat daha önemli olan, partili ciddiyet, devrimci irade, devrimci disiplin, zamanını devrimci biçimde değerlendirme ve kendi gelişimini yönetme konusunda güçlü bir örnek oluşudur. Bu raporun tek örnek olmadığını, yoldaşın aylarca aynı coşku ve sorumluluk bilinciyle yürüdüğünü, her ayı raporlaştırdığını, aynı dönem içinde bir yandan da büyük bir disiplin gerektiren devrimci görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini ve bunları ciddi tehlikelere göğüs gererek başardığını da yoldaş okur bilmelidir. Kadın özgürlük gündemi bakımından yoldaşın cinsiyetinin erkek olduğunu da not etmeliyiz. Örgütsel güvenlik gereklerinden dolayı rapordaki bazı bölümler çıkarılmıştır.

I) 1 Eylül Aylık ve Haftalık Toplantı Gündemi

1) Geçen ayın değerlendirmesi
2) Güvenlik
3) Eleştiri-özeleştiri
4) Mali durum değerlendirmesi
5) Geçen haftanın değerlendirmesi
6) Bu haftanın planlanması
7) Başyazının okunması
(Not: Aylık ve haftalık toplantının ilk beş gündem maddesi geçen aya ait olduğundan, bu gündemlerin değerlendirmeleri Ağustos ayı çalışma raporuna -sonuç bölümüne- dahil edilmiştir.)
Bu Haftanın Planlanması
1) (...) görüşülüp karşılıklı bilgi alışverişi yapılacak.
2) (...) işlerine birkaç günlük (...)
3) Bireysel okuma-eğitim çalışmasına devam edilecek.
4) Toplantı notları derlenip, aylık çalışma raporu ve mali rapor hazırlanacak.
5) Kurumun haftalık temizliği yapılacak.
6) (...) takip edilecek.
7) Kadın özgürlük mücadelesi gündemli okumalara devam edilecek.
II) 8 Eylül Haftalık Toplantı Gündemi
1) Geçen haftanın değerlendirmesi, alınan kararların denetlenmesi
2) Bu haftanın planlanması
3) Başyazının okunması (yayın temin edilemedi)
Geçen Haftanın Değerlendirmesi/Denetlenmesi
1) (...) görüşüldü. Son gelişmelerle ilgili (...)
2) (...) işlerine birkaç günlük (...)
3) Bireysel okuma-eğitim çalışmasına devam edildi.
4) Toplantı notları derlenip, aylık çalışma raporu ve mali rapor (...) hazır hale getirildi.
5) Kurumun haftalık temizliği yapıldı.
6) (...)
7) Kadın özgürlük mücadelesi gündemli okumalara devam edildi.
Bu Haftanın Planlanması
1) Partinin 25. kuruluş yıldönümü için ayın 10'unda kutlama programı yapılacak.
2) (...) işlerinin tamamlanması için (...) bu hafta da devam edilecek. Birkaç gün daha devam edecek.
3) Bireysel okuma-eğitim çalışmalarına devam edilecek.
4) Kurumun haftalık temizliği yapılacak.
5) Kadın özgürlük mücadelesi gündemli okumalara devam edilecek.
III) 15 Eylül Haftalık Toplantı Gündemi
1) Geçen haftanın değerlendirmesi, alınan kararların denetlenmesi
2) Bu haftanın planlanması
3) Başyazının okunması
Geçen Haftanın Değerlendirmesi/Denetlenmesi
1) Partinin 25. kuruluş yıldönümü ayın 10'unda kutlandı. Alanda yalnız olduğum için sınırlı bir kutlama oldu. Şehitlerin resimleri, parti, kadın ve gençlik örgütü bayraklarının yer aldığı bir köşe hazırlandı. Yine, partinin kuruluşunu yansıtan ve öne çıkan şiarlar da köşede yer aldı. Saygı duruşu ve şiirin olduğu, özgün ve esasen maneviyatın öne çıktığı bir anma oldu.
2) (...) işlerinin tamamlanması için (...) devam edildi. Esas işler bitirildi, ancak (...)
3) Bireysel okuma-eğitim çalışmalarına devam edildi. (...) dolayı bu hafta okuma çalışması sınırlı oldu.
4) Kurumun haftalık temizliği yapıldı.
5) Kadın özgürlük mücadelesi gündemli okumalara Cumartesi günleri devam ediyor, bu hafta da aksatılmadan devam edildi.
Bu Haftanın Planlanması
1) (...) başlanacak. (...) yapılacak.
2) (...) işleri bitirilecek
3 Okuma-eğitim çalışmalarına devam edilecek.
4) Kurumun haftalık temizliği yapılacak.
5) (...) koşulları zorlanacak.
6) Kadın özgürlük mücadelesi gündemli okumalara devam edilecek.
IV) 22 Eylül Haftalık Toplantı Gündemi
1) Geçen haftanın değerlendirmesi, alınan kararların denetlenmesi
2) Bu haftanın planlanması
3) Başyazının okunması
Geçen Haftanın Değerlendirmesi/Denetlenmesi
1) (...) yapıldı. (...) hazır hale getirildi.
2) (...) yardım edildi, bitirildi.
3 Okuma-eğitim çalışmalarına devam edildi.
4) Kurumun haftalık temizliği yapıldı.
5) (...) zorlandı ancak bir sonuç alınamadı. (...)
6) Kadın özgürlük mücadelesi gündemli okumalara devam edildi.
Bu Haftanın Planlanması
1) (...) işleri yapılacak.
2) (...) görüşme yapılacak.
3) Eğitim-okuma çalışmalarına devam edilecek.
4) (...) çabası sürdürülecek.
5) Kurumun haftalık temizliği yapılacak.
6) Kadın özgürlük mücadelesi gündemli okumalara devam edilecek
V) 29 Eylül Haftalık Toplantı Gündemi
1) Geçen haftanın değerlendirmesi, alınan kararların denetlenmesi
2) Bu haftanın planlanması
3) Başyazının okunması
Geçen Haftanın Değerlendirmesi/Denetlenmesi
1) (...) işleri yapıldı.
2) (...) görüşme yapıldı. (...)
3) Eğitim-okuma çalışmalarına devam edildi.
4) (...) çabası sürdürüldü. (...)
5) Kurumun haftalık temizliği yapıldı.
6) Kadın özgürlük mücadelesi gündemli okumalara devam edildi. Bu okumalara katkı olması bakımından, (...) makaleler de okunuyor.
Bu Haftanın Planlanması
1) Aylık toplantı için ön hazırlıklar yapılacak.
2) Eğitim-okuma çalışmalarına devam edilecek.
3) (...)
4) Alevilik üzerine okunması gereken kitapların listesi çıkarılacak. Önümüzdeki dönem bireysel okuma çalışmaların ağırlığı bu yöne kaydırılacak.
5) Kurumun haftalık temizliği yapılacak.
6) Kadın özgürlük mücadelesi gündemi kapsamında, KKÖ'nün ilk sayısı çıkan merkezi yayın organı Özgür Kadın okunacak.
Ek: Son Haftanın Değerlendirmesi/Denetlenmesi
1) Aylık toplantı için ön hazırlıklar yapıldı.
2) Eğitim-okuma çalışmalarına devam edildi.
3) (...)
4) Alevilik üzerine okunması gereken kitapların listesi çıkarıldı.
5) Kurumun haftalık temizliği yapıldı.
6) KKÖ'nün merkezi yayın organı Özgür Kadın dergisi okundu.
7) Şehit düşen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen yoldaşlar için anma yapıldı. Şehit yoldaşların anılarına ve ideallerine bağlılık sözü verildi. Anıları önünde saygı ve minnetle bir kez daha eğiliyorum.
VI) Ayın Değerlendirmesi
Eylül ayı çalışmaları, okuma ve emek yoğunluklu görevlerle geçti. Haftalık toplantılarda zaman planı yapılarak ve bunun disiplini gösterilerek, günlük yaşam gerekleri, okuma hedefleri ve emek yoğunluklu işler hayata geçirildi. Aynı şekilde, alınan kararlar haftalık toplantılarda değerlendirildi, denetlendi. Bu çalışma tarzı, devrimci disiplin-özdisiplini geliştirdiği gibi, planlı hareket etme, denetim ve özdenetimi uygulama konularında da geliştirici bir rol oynadı. Tek başına da olsa kolektif çalışma tarzının gereklerini yerine getirme ve parti gibi davranma özellikleri kazandırdı. Zamanı belirlenen işlere göre planlamak ve bu planların hayata geçirilmesi için gerekli disiplini göstermek bakımından iyi bir noktaya gelindiği söylenebilir. Plan ile disiplinin bir bütünün parçaları olduğu daha iyi kavrandı ve devrimci bir özellik haline getirildi. Plansız bir disiplinin ve disiplinsiz bir planın, enerji israfına neden olduğu gibi, denetim mekanizmasını belirsizleştirdiği ve hedefli çalışma koşullarını da sakatladığı, bu çalışmanın kurumsallaşmasıyla daha iyi görüldü.
Bu ayın en önemli sorunlarından biri, (...) kurulmamasıdır. Yeni duruma göre uygun bir mekanizmanın kurulamaması, (...) eksikliği olarak kaydedilmeli. İki aya yakın bir zamandır (...) öğrenememek, bir savaş partisi için kabul edilebilir bir durum değil. (...) yeni çözüm yolları bulma noktasında yaratıcı bir pratiğin sahibi olamadık. Bunda bizim bulunduğumuz alanın (...) payı önemli, ancak (...) bir hamle gelişmedi. Biz yine de, bu koşullar altında (...) Bu konuda yaratıcı pratiklere ihtiyaç var.
Güvenlik
(...)
Eleştiri-Özeleştiri
Bu gündem maddesine dair daha önceki aylarda ifade ettiğim düşüncelerim güncel olmaya devam ediyor. Yani daha iyisini başarama özeleştirisi. Kolektifimizin bileşenleri olmayınca, bu gündem maddesi bununla sınırlı kalıyor. Diğer bir şey ise, parti tarzının oturması ve görev alanının fiziki sınırlılığı çalışmaya dair eleştirileri minimum düzeye indiriyor. Günlük devrimci yaşam, disiplin, planlı-hedefli çalışma, denetim, kolektif davranma yeteneği vb araçların rolünü oynaması bunun en önemli etkeni. Bireysel devrimci eksiklikler ise daha çok yoldaşların aynasında görülebilecek eksiklikler. Daha iyisini başarabiliriz hedefi temel parola. Özetle bunları ifade etmiş olalım.
Mali Durum
(...)
Ayrıntısı, ekteki mali durum raporunda verilecektir.

 

 

Arşiv

 

2019
Aralık Kasım
Temmuz Mayıs
2018
Ekim Ocak
2017
Kasım Ağustos
Mayıs Şubat
2016
Eylül Temmuz

 

Eylül Ayı Çalışma Raporu
fc Share on Twitter

 

 Aralık 2019 / Partinin Sesi / Sayı: 99

Aşağıda okuyacağınız rapor, bir özel görev örgütünün aylık çalışma raporudur. Bu rapor örneği, bir yoldaşın tek başına kaldığında dahi, düzenli toplantı, planlama, disiplin, denetim, rapor, eğitim, eleştiri-özeleştiri, maliye, örgütsel güvenlik gibi kurumlarıyla düzgün parti işleyişini sağlama iradesini yansıtması bakımından örnektir. Fakat daha önemli olan, partili ciddiyet, devrimci irade, devrimci disiplin, zamanını devrimci biçimde değerlendirme ve kendi gelişimini yönetme konusunda güçlü bir örnek oluşudur. Bu raporun tek örnek olmadığını, yoldaşın aylarca aynı coşku ve sorumluluk bilinciyle yürüdüğünü, her ayı raporlaştırdığını, aynı dönem içinde bir yandan da büyük bir disiplin gerektiren devrimci görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini ve bunları ciddi tehlikelere göğüs gererek başardığını da yoldaş okur bilmelidir. Kadın özgürlük gündemi bakımından yoldaşın cinsiyetinin erkek olduğunu da not etmeliyiz. Örgütsel güvenlik gereklerinden dolayı rapordaki bazı bölümler çıkarılmıştır.

I) 1 Eylül Aylık ve Haftalık Toplantı Gündemi

1) Geçen ayın değerlendirmesi
2) Güvenlik
3) Eleştiri-özeleştiri
4) Mali durum değerlendirmesi
5) Geçen haftanın değerlendirmesi
6) Bu haftanın planlanması
7) Başyazının okunması
(Not: Aylık ve haftalık toplantının ilk beş gündem maddesi geçen aya ait olduğundan, bu gündemlerin değerlendirmeleri Ağustos ayı çalışma raporuna -sonuç bölümüne- dahil edilmiştir.)
Bu Haftanın Planlanması
1) (...) görüşülüp karşılıklı bilgi alışverişi yapılacak.
2) (...) işlerine birkaç günlük (...)
3) Bireysel okuma-eğitim çalışmasına devam edilecek.
4) Toplantı notları derlenip, aylık çalışma raporu ve mali rapor hazırlanacak.
5) Kurumun haftalık temizliği yapılacak.
6) (...) takip edilecek.
7) Kadın özgürlük mücadelesi gündemli okumalara devam edilecek.
II) 8 Eylül Haftalık Toplantı Gündemi
1) Geçen haftanın değerlendirmesi, alınan kararların denetlenmesi
2) Bu haftanın planlanması
3) Başyazının okunması (yayın temin edilemedi)
Geçen Haftanın Değerlendirmesi/Denetlenmesi
1) (...) görüşüldü. Son gelişmelerle ilgili (...)
2) (...) işlerine birkaç günlük (...)
3) Bireysel okuma-eğitim çalışmasına devam edildi.
4) Toplantı notları derlenip, aylık çalışma raporu ve mali rapor (...) hazır hale getirildi.
5) Kurumun haftalık temizliği yapıldı.
6) (...)
7) Kadın özgürlük mücadelesi gündemli okumalara devam edildi.
Bu Haftanın Planlanması
1) Partinin 25. kuruluş yıldönümü için ayın 10'unda kutlama programı yapılacak.
2) (...) işlerinin tamamlanması için (...) bu hafta da devam edilecek. Birkaç gün daha devam edecek.
3) Bireysel okuma-eğitim çalışmalarına devam edilecek.
4) Kurumun haftalık temizliği yapılacak.
5) Kadın özgürlük mücadelesi gündemli okumalara devam edilecek.
III) 15 Eylül Haftalık Toplantı Gündemi
1) Geçen haftanın değerlendirmesi, alınan kararların denetlenmesi
2) Bu haftanın planlanması
3) Başyazının okunması
Geçen Haftanın Değerlendirmesi/Denetlenmesi
1) Partinin 25. kuruluş yıldönümü ayın 10'unda kutlandı. Alanda yalnız olduğum için sınırlı bir kutlama oldu. Şehitlerin resimleri, parti, kadın ve gençlik örgütü bayraklarının yer aldığı bir köşe hazırlandı. Yine, partinin kuruluşunu yansıtan ve öne çıkan şiarlar da köşede yer aldı. Saygı duruşu ve şiirin olduğu, özgün ve esasen maneviyatın öne çıktığı bir anma oldu.
2) (...) işlerinin tamamlanması için (...) devam edildi. Esas işler bitirildi, ancak (...)
3) Bireysel okuma-eğitim çalışmalarına devam edildi. (...) dolayı bu hafta okuma çalışması sınırlı oldu.
4) Kurumun haftalık temizliği yapıldı.
5) Kadın özgürlük mücadelesi gündemli okumalara Cumartesi günleri devam ediyor, bu hafta da aksatılmadan devam edildi.
Bu Haftanın Planlanması
1) (...) başlanacak. (...) yapılacak.
2) (...) işleri bitirilecek
3 Okuma-eğitim çalışmalarına devam edilecek.
4) Kurumun haftalık temizliği yapılacak.
5) (...) koşulları zorlanacak.
6) Kadın özgürlük mücadelesi gündemli okumalara devam edilecek.
IV) 22 Eylül Haftalık Toplantı Gündemi
1) Geçen haftanın değerlendirmesi, alınan kararların denetlenmesi
2) Bu haftanın planlanması
3) Başyazının okunması
Geçen Haftanın Değerlendirmesi/Denetlenmesi
1) (...) yapıldı. (...) hazır hale getirildi.
2) (...) yardım edildi, bitirildi.
3 Okuma-eğitim çalışmalarına devam edildi.
4) Kurumun haftalık temizliği yapıldı.
5) (...) zorlandı ancak bir sonuç alınamadı. (...)
6) Kadın özgürlük mücadelesi gündemli okumalara devam edildi.
Bu Haftanın Planlanması
1) (...) işleri yapılacak.
2) (...) görüşme yapılacak.
3) Eğitim-okuma çalışmalarına devam edilecek.
4) (...) çabası sürdürülecek.
5) Kurumun haftalık temizliği yapılacak.
6) Kadın özgürlük mücadelesi gündemli okumalara devam edilecek
V) 29 Eylül Haftalık Toplantı Gündemi
1) Geçen haftanın değerlendirmesi, alınan kararların denetlenmesi
2) Bu haftanın planlanması
3) Başyazının okunması
Geçen Haftanın Değerlendirmesi/Denetlenmesi
1) (...) işleri yapıldı.
2) (...) görüşme yapıldı. (...)
3) Eğitim-okuma çalışmalarına devam edildi.
4) (...) çabası sürdürüldü. (...)
5) Kurumun haftalık temizliği yapıldı.
6) Kadın özgürlük mücadelesi gündemli okumalara devam edildi. Bu okumalara katkı olması bakımından, (...) makaleler de okunuyor.
Bu Haftanın Planlanması
1) Aylık toplantı için ön hazırlıklar yapılacak.
2) Eğitim-okuma çalışmalarına devam edilecek.
3) (...)
4) Alevilik üzerine okunması gereken kitapların listesi çıkarılacak. Önümüzdeki dönem bireysel okuma çalışmaların ağırlığı bu yöne kaydırılacak.
5) Kurumun haftalık temizliği yapılacak.
6) Kadın özgürlük mücadelesi gündemi kapsamında, KKÖ'nün ilk sayısı çıkan merkezi yayın organı Özgür Kadın okunacak.
Ek: Son Haftanın Değerlendirmesi/Denetlenmesi
1) Aylık toplantı için ön hazırlıklar yapıldı.
2) Eğitim-okuma çalışmalarına devam edildi.
3) (...)
4) Alevilik üzerine okunması gereken kitapların listesi çıkarıldı.
5) Kurumun haftalık temizliği yapıldı.
6) KKÖ'nün merkezi yayın organı Özgür Kadın dergisi okundu.
7) Şehit düşen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen yoldaşlar için anma yapıldı. Şehit yoldaşların anılarına ve ideallerine bağlılık sözü verildi. Anıları önünde saygı ve minnetle bir kez daha eğiliyorum.
VI) Ayın Değerlendirmesi
Eylül ayı çalışmaları, okuma ve emek yoğunluklu görevlerle geçti. Haftalık toplantılarda zaman planı yapılarak ve bunun disiplini gösterilerek, günlük yaşam gerekleri, okuma hedefleri ve emek yoğunluklu işler hayata geçirildi. Aynı şekilde, alınan kararlar haftalık toplantılarda değerlendirildi, denetlendi. Bu çalışma tarzı, devrimci disiplin-özdisiplini geliştirdiği gibi, planlı hareket etme, denetim ve özdenetimi uygulama konularında da geliştirici bir rol oynadı. Tek başına da olsa kolektif çalışma tarzının gereklerini yerine getirme ve parti gibi davranma özellikleri kazandırdı. Zamanı belirlenen işlere göre planlamak ve bu planların hayata geçirilmesi için gerekli disiplini göstermek bakımından iyi bir noktaya gelindiği söylenebilir. Plan ile disiplinin bir bütünün parçaları olduğu daha iyi kavrandı ve devrimci bir özellik haline getirildi. Plansız bir disiplinin ve disiplinsiz bir planın, enerji israfına neden olduğu gibi, denetim mekanizmasını belirsizleştirdiği ve hedefli çalışma koşullarını da sakatladığı, bu çalışmanın kurumsallaşmasıyla daha iyi görüldü.
Bu ayın en önemli sorunlarından biri, (...) kurulmamasıdır. Yeni duruma göre uygun bir mekanizmanın kurulamaması, (...) eksikliği olarak kaydedilmeli. İki aya yakın bir zamandır (...) öğrenememek, bir savaş partisi için kabul edilebilir bir durum değil. (...) yeni çözüm yolları bulma noktasında yaratıcı bir pratiğin sahibi olamadık. Bunda bizim bulunduğumuz alanın (...) payı önemli, ancak (...) bir hamle gelişmedi. Biz yine de, bu koşullar altında (...) Bu konuda yaratıcı pratiklere ihtiyaç var.
Güvenlik
(...)
Eleştiri-Özeleştiri
Bu gündem maddesine dair daha önceki aylarda ifade ettiğim düşüncelerim güncel olmaya devam ediyor. Yani daha iyisini başarama özeleştirisi. Kolektifimizin bileşenleri olmayınca, bu gündem maddesi bununla sınırlı kalıyor. Diğer bir şey ise, parti tarzının oturması ve görev alanının fiziki sınırlılığı çalışmaya dair eleştirileri minimum düzeye indiriyor. Günlük devrimci yaşam, disiplin, planlı-hedefli çalışma, denetim, kolektif davranma yeteneği vb araçların rolünü oynaması bunun en önemli etkeni. Bireysel devrimci eksiklikler ise daha çok yoldaşların aynasında görülebilecek eksiklikler. Daha iyisini başarabiliriz hedefi temel parola. Özetle bunları ifade etmiş olalım.
Mali Durum
(...)
Ayrıntısı, ekteki mali durum raporunda verilecektir.