Ezilenlerin Özgürlük Isyanları 2020'de Devrimle Buluşacak
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

MLKP Kürdistan / Açıklama / 30 Aralık 2019

Kürdistan ve Ortadoğu'da halklarımız, onun devrimci ve komünist öncüleri küresel emperyalist güçlerin ve sömürgeci bölge devletlerinin işgal saldırıları karşısında direnişçi bir çizgide büyük mücadele örnekleri ortaya koydular. Bu direnişlerde şehit düşen tüm devrim savaşçılarını anıyoruz ve onlara bir kez daha söz veriyoruz: 2020'de umudu, direnişi ve isyanı yeni devrimlerle buluşturacağımız bir yıl yapacağız. Egemenler artık her yerde ve her durumda ezilenlerin devrimci savaşımının hedefi olacaklardır. Emperyalist ve sömürgeci savaş baronları 2020'de sermayenin bayrağı altında savaşacak bir halk bulmakta daha da zorlanacaklardır. Ama ezilenler adalet, eşitlik ve özgürlük bayrağı altında özlemleri için savaşan daha büyük bir kitle olarak egemenlerin kabusu olacaklardır.

Dünyanın bir çok bölgesinde olduğu gibi Ortadoğu'da da 2019 yılında adalet, eşitlik, özgürlük için başta kadınlar olmak üzere halklarımız meydanları işgal ettiler. Hükümetlerin istifa etmesini sağladılar. Kimi hakların kazanılmasını başardılar. Ve daha da önemlisi burjuva iktidarlara karşı mücadele ve direniş cesaretini ezilen halkların bilincine taşıdılar.

2019 yılının dikkat çeken en önemli gelişmesi kuşkusuz ki kadın hareketinin cins özgürlükçü mücadelesinde meydanlardaki kitleselliği, militanlığı ve öncü duruşu oldu. Kısaca ifade etmek gerekirse 2019 yılı 2020'ye direniş, isyan, umut, onur ve özgürlük bayrağını devretti.

Küresel emperyalist güçler arasındaki her türlü rekabetin yaşandığı bir saha olarak Ortadoğu'da bölgesel savaş daha da sertleşerek devam ediyor. 2019 yılında da görüldüğü gibi savaş artık küresel emperyalist sistemin temel politik argümanıdır, politikanın yürütüldüğü temel alandır. 2020'de bunu daha da genişleterek devam ettirmek isteyeceklerdir. İşgal, talan, katliam, tecavüz, işkence, yoksulluk, yolsuzluk, göç gibi toplumsal sorunlar emperyalist ve sömürgeci savaşla birlikte artarak devam edecektir. Halkların tüm birikimlerini ve toplumsal değerlerini bu tür savaş yöntemleriyle tahrip ederek onların savaşma ve direnme gücünü zayıflatmaya çalışacaklardır.

Ortadoğu ve dünya halkalarının ileri devrimci mevzisi olarak Kürdistan 2019'da olduğu gibi 2020'de de küresel haydutların hedefi olmaya devam edecektir. Rojava devriminin genişlemesi ve bir halk devrimi haline gelmesi, DAİŞ ve sömürgeci güçlere karşı büyük başarılar ve direnişlerle varlığını sürdürmesi sadece bölgedeki sömürgeci rejimleri değil, küresel emperyalist güçleri de korkuttu. Bundan dolayıdır ki savaş, işgal, katliam, işkence, tecvüz, talan, demografik yapının değiştirilmesi gibi politikalarla Rojava devrimine ve Kürdistan'ın devrimci kazanımlarına karşı saldırıların önü açıldı ve bizzat bu süreç yönetildi.

Rojava devriminin kadın özgürlükçü, anti sömürgeci ve halkçı demokratik güçleri bu haydutlara karşı büyük bir direniş gösterdiler. Özgürlüklerini ve onurlarını savundular. Serêkaniyê'de ortaya konulan görkemli direnişle bunu bir kez daha gösterdiler. Ve 2019'un en büyük kazanımı olan onur, direniş, isyan ve özgürlük bayrağını 2020'ye devrettiler.

Küresel haydutların en saldırganları olan Trump ve Putin, bölgenin sömürgeci faşist diktatörü R.T.Erdoğan 2019'da meydanlarda isyana duran halkların ve kadınların hedefi olmaktan kendilerini koruyamadılar. Ezilen halklar ve kadınlar 2020'de bu baş düşmanlara ve onlarla işbirliği içinde olan yerel güçlere karşı isyanı ve direnişi daha da büyüterek onlara büyük yenilgiler yaşattıracaklardır.

AKP ve MHP faşist ittifakı 2019 yılı boyunca sürdürdüğü işgalci savaşı 2020'de de sürdürmekte kararlı olduğunu her fırsatta yansıtıyor. Akdeniz'de izlediği politika ve Libya'ya asker gönderme isteği bakıldığında bu politikada derinleşileceği anlaşılıyor. Geleceklerini ve iktidarlarını korumanın ve zenginliklerine yeni zenginlikler katmanın en ekonomik yolunun böyle savaşlardan geçtiğini hesaplıyorlar.

Bilindiği gibi AKP-MHP iktidarı 2019'da Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Kürdistan halklarına karşı işgalci ve sömürgeci savaşın doğrudan bir tarafı oldu.

Her zamanki gibi sömürgeci faşist Türk devleti devletsel varlığının önünde en büyük düşmanı olarak Kürtleri ve Kürdistan'ı 2019'da da görmeye devam etti. Bu nedenle 2019 yılı boyunca Rojava'da, Kuzey ve Güney Kürdistan'da sömürgeci savaşı genişleterek sürdürdü. Türk devleti kendi bekasını Kürdistan'ın yok olması üzerine kurduğu için bu politikayı sürdürmeye devam etmekte ısrarlı olacaktır.

Kürtler artık eskisi gibi sömürge bir ulus ve statüsüz bir halk olarak kalmak ve yaşamak istemiyorlar. Yıllardır sürdürdükleri devrimci savaşım ve Rojava devrimi bunun somut ifadesidir. İnişli çıkışlı da olsa son dönemde hız kazanan ulusal birlik arayışları da ha keza bu bağlamda ifade edilebilir.

2019 yılında Kürdistan'ın her parçasında büyütülen direniş ve ulusal birlik çalışmaları 2020'ye daha büyük umutlarla girmemizi sağlıyor. Zulmün ve savaşın toz dumanı içinde bir ışık gibi parlayan Rojava devriminin açtığı yolda emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki yeni savaşım yılı sömürgecilere ve faşist diktatörlük rejimlerine karşı devrimci savaşımın yükseleği bir dönem olacaktır.

Dört parça Kürdistan'da ve bir bütün olarak Ortadoğu coğrafyasında büyük mücadelele ve görkemli direnişlerin yaşanacağı yeni bir yıl devrim ve özgürlük kuvvetlerini bekliyor. Kürdistan halkları ve onun devrimci öncüleri, faşist sömürgeci rejimlere ve onun baş temsilcisi AKP-MHP faşist ittifakına karşı devrimci direnişi yükselttiği ölçüde, yalnızca Kürdistan Devrimi'nin değil bölge devriminin önündeki en büyük engel de kalkacaktır. Artık Kürdistan'da yaşayan halklarımız ve Kürdistan Devriminin öncüleri için devrimci savaşı yükseltmeye hazırlanmaktan, isyan ve ayaklanmaları zafere taşımayı hedeflemekten başka yol yoktur. Halklarımızın ve tüm ezilenlerin beklentisi büyük devrimci imkanlarla dolu yeni savaşım yılının zafer yılı olarak kazanılmasıdır.

Bizler de Kürdistan komünistler olarak sözümüzü yineliyoruz. Yeni savaşım yılında devrim ve özgürlük bayrağını daha fazla yükseltecek, faşist sömürgeci şeflik rejimine karşı devrimci savaşımızı sürdüreceğiz. Bu söz 2019 yılında şehitler kervanına uğurladığımız, Kürdistan'da komünist çizginin önder yürüşçüsü olan Baran Serhat yoldaşımıza, devrimci bayrağımızı Kürdistan dağlarında dalgalandıran şehitlerimize, Rojava devrimini savunmak için can bedeli çarpışanlarımıza ve Kürdistan'ın özgürlüğü için ölümsüzleşen tüm devrim şehitlerine verdiğimiz onur sözüdür.

Bu inanç ve kararlılıkla devrim ve özgürlük için mücadele eden herkese yeni savaşım yılında başarılar diliyoruz. Kürdistan ve Ortadoğu bölgesel devrimimiz, kadınların öncülüğünde başlayan dünya halklarının ayaklanmalarıyla birleşerek zaferi kazanacaktır.

MLKP Kürdistan