Biz Kimiz?
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 


Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki komünist örgütlerin 1989'da başlayıp 10 Eylül 1994'te sonuçlanan çabalarının ürünü olan Birlik Kongresi'yle kurulan MLKP'nin genç yıldızıyız. MLKP'nin kurucu iradesiyle 25 Ekim 1994'te kurulduk. Gençliğin kendine özgü yapısı ve Marksist-Leninist hareketin deneyimleri sonucunda, partinin gençlik bölüğünün ayrı bir örgüt içinde örgütlenmesi ihtiyacının hayat bulmasıdır Komünist Gençlik Örgütü. Bu düzeyde bağımsızlık şimdilik Türkiye'ye özgüdür. Ayrı bir ülke olma gerçekliğinden dolayı Kürdistan'daki KGÖ çalışması partimizin Kürdistan Örgütüne bağlıdır. Avrupa KGÖ ise partimizin Avrupa Komitesine bağlıdır. KGÖ ideolojik, politik, stratejik ve programatik olarak MLKP'ye bağlı, örgütsel olarak ise bağımsızdır. KGÖ, 20 yıllık tarihine 4 kongre sığdırarak faşist diktatörlüğün hüküm sürdüğü koşullarda sosyalist demokrasiye bağlılığının en ileri örneklerini ortaya koymuştur.

 

KGÖ kurulduğu günden bu yana, kampüslerden liselere,emekçi mahallelerindeki barikatlardan 4-5 Şubat'taki üniversiteli gençliğin atılımına, Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) protestolarından 2004 NATO çarpışmalarına, Roboski için adalet çığlığından Gezi ayaklanmasına hep en önde oldu. Avrupada anti-faşist mücadelede, göçmen gençliğinin biriken öfkesinde, KGÖ daima yanıbaşınızda bir mücadele yoldaşı oldu. Kürdistan'da sosyalist yurtsever çizgide Kürdistani bir güç olarak ilerledi. Nerede militan bir mücadele varsa, komünist gençlik olarak orada çarpışan olduk. 20 yıllık tarihimizde üyelerimiz Şengül Boran'ı, Özgür Evrim Göçen'i, Erkut Direkçi'yi, Aynur Karaman'ı, Özgür Kaya Taşdelen'i, Yasemin Çiftçi'yi, Emre Aslan'ı, İvana Hoffmann'ı ve Sinan Sağır'ı şehit verdik. Suphi Nejat Ağırnaslı (Paramaz Kızılbaş) saflarımızdan yetişti.

 

Köklerimiz, 68 hareketinin coğrafyamızdaki devrimci önderleri Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya'ya dayanır. Onların 1971'deki devrimci atılımları, ördükleri siper yoldaşlığı, devrimci romantizmleri, kararlılıkları, cüretleri ve iddiaları bugün biz komünist gençlerin ellerinde Kobane'de, Rojava'da, Şengal'de yeni düzeyde yeniden hayat bulmaktadır. Partimiz MLKP'nin Rojava şehitlerinden Suphi Nejat Ağırnaslı, Emre Aslan, İvana Hoffmann ve Sinan Sağır yoldaşlar, aynı zamanda birer gençlik şehidi olarak, bu tarihsel devrimci geleneğin yeni koşullar altında hem Enternasyonalist hem de Kürdistani birer güç olarak sürdürücüleri olmuştur. Onlar, feda bölüğünün en önde savaşan kurmayları olarak ölümü yendiler ve zaferi kazandılar. 'Devrimcinin görevi devrim yapmaktır' sözünü rehber alarak, hayallerini iktidara taşımak için Rojava Devrimi'ne katıldılar. KGÖ, onlar şahsında, Rojava'da savaşan MLKP'nin gençlik bölüğüdür.

 

Bu anlamda KGÖ, devrim ve sosyalizm mücadelesinde üzerine düşen tarihsel görevlerin ve sorumlulukların farkındadır. O, devrimin ihtiyaçları neredeyse orada olmayı görevi bilmiş, gerekli olan her mevzide savaşmayı kendisi için parola haline getirmiştir. Gençliği devrimlere kazanma mücadelesindeki samimiyetini şehitleriyle kanıtlamış, kararlılığını ise kavga meydanlarında dost düşman herkese ilan etmiştir.

 

Çok açıktır ki KGÖ, 20 yıldır soluk soluğa bir savaşı yürütüyor. Düşmanın, bugüne kadar planlamış olduğu hiçbir karşı devrimci saldırı bu yürüyüşü sonlandıramamış, aksine gençliği komsomolun parlayan yıldızının etrafında daha fazla kenetlemiştir.

 

Partimiz MLKP 'nin kızıl yıldızı olan KGÖ'nün genç kadın, erkekler ve LGBTİ'lere çağrısı açıktır. Onur ve özgürlük mücadelesinde gençliğin kitlevi komünist örgütünü birlikte büyütmek, anti- emperyalist ve antifaşist mücadelede daha fazla önderleşmektir.

 

Komünist genç kadın, erkek ve LGBTİ'lerin, parti okulu olan komsomolun saflarından adanmış devrimciliğin engin okyanuslarına açılması KGÖ'nün tarihsel sorumluluğudur.